Gå till innehållet
Laddar…

20 miljoner barn i Bangladesh vaccineras mot mässling

I Bangladesh pågår just nu en omfattande kampanj för att vaccinera alla barn under fem år mot mässling, en av de mest smittsamma virussjukdomarna i världen. Målet är att nå omkring 20 miljoner barn. UNICEF är en av de organisationer som aktivt deltar i arbetet.

Alla barn som är äldre än 9 månader, men högst fem år, kommer att få en spruta med mässlingsvaccin. Under kampanjen kommer också alla barn upp till fem år vaccineras mot polio. För att se till att alla barn får en säker injektion har fler än 50 000 sjukvårdare och 600 000 volontärer engagerats och de arbetar på 120 000 vaccinationsstationer runt om i landet. UNICEF har levererat all den utrustning som krävs – vaccin, sprutor, kylutrustning med mera. Kampanjen pågår i två veckor och avslutas den 28 februari.

Framgångsrik massvaccination

En massvaccinering mot mässling har tidigare genomförts i Bangladesh och det var vid årsskiftet 2005-2006. Då nådde man 35 miljoner barn och resultatet var mycket framgångsrikt. 27 barn smittades av sjukdomen under de två första månaderna 2006, medan endast 7 insjuknade under hela det resterande året. År 2007 smittades inget barn av sjukdomen och sedan dess har endast ett fall av mässling rapporterats per år.

Måste följas upp

Fortfarande är dock närmare 30 procent i varje årskull mottagliga för mässling. Och de som redan fått en spruta behöver en andra för att bli immun. Att göra barn immuna mot sjukdomen är viktigt, eftersom det är det effektivaste sättet att förebygga funktionshinder och barndödlighet.

– Vaccinationskampanjer mot mässling kan minska sjukdom och dödlighet bland barn avsevärt, säger Carel de Rooy, från UNICEF i Bangladesh. Det är olyckligt att mässling fortsätter att döda barn när den typen av dödsfall lätt kan förhindras genom vaccination. Jag uppmanar alla föräldrar att ta sina barn till vaccinationsstationerna, så att de kan skyddas mot denna barndödande sjukdom.

Mässling har minskat med 78 procent

Sedan 2001 driver UNICEF tillsammans med WHO och andra organisationer en global vaccinationskampanj, the Measles Initiative. Och resultatet är fantastiskt. Antalet dödsfall i sjukdomen har minskat med 78 procent mellan år 2000 och 2008. Målet är 90 procents minskning till år 2010.