Gå till innehållet

UNICEF sänder förnödenheter till flyktingar från Kirgizistan

UNICEF sänder idag de första akuta leveranserna av hjälp till de som flytt striderna i Kirgizistan. Sex långtradare med förnödenheter har nu lämnat Taskjent, huvudstaden i grannlandet Uzbekistan.

I lasten finns bland annat tält, filtar, första-hjälpen-utrustning, tvål, bindor, engångsblöjor, provisoriska kök, t-shirts, vattenreningstabletter och containrar med rent vatten.

Flyktingarna har tagit sig till Ferganadalen i Uzbekistan som ligger nära gränsen mellan de två länderna. Efter att de etniska striderna inleddes förra torsdagen har nu den Uzbekistanska regeringen öppnat både skolor och högskolor för att kunna ta emot de flyktingar som flytt från Osj och Jalalabad i Kirgizistan.

Baserat på officiella siffror uppskattar UNICEF flyktingantalet till cirka 100 000 personer och nittio procent av dessa är kvinnor, barn och äldre.

Ytterligare leveranser som upphandlas i Uzbekistan och internationellt kommer att levereras så fort det finns möjlighet att ta emot förnödenheterna.

UNICEF uttrycker stor oro över situationen för barnen i södra Kirgizistan, och uppmanar alla inblandade parter att skydda dem, som ju alltid är de mest sårbara i konflikter. Läs mer i gårdagens rapport om konflikten i Kirgizistan. 

Stöd UNICEFs arbete för barn i världens katastrofområden. Skänk en gåva här.