Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF i ny rapport: hiv-positiva barn diskrimineras

Fler barn och ungdomar i Östeuropa och Centralasien blir smittade med hiv. Orsakerna varierar, men en sak har de gemensamt, skammen, som hindrar dem från att söka hjälp. Idag släpper UNICEF en rapport för att öka medvetenheten om hur dessa barn diskrimineras och för att visa hur vi kan stötta dem.

Spridningen av hiv ökar bland barn och unga i Östeuropa
och Centralasien. Bakom epidemin ligger bland annat fattigdom och
okunskap. Det utbredda narkotikamissbruket förvärrar situationen. 3,7
miljoner människor injicerar droger i Östeuropa och Centralasien. Det
är en fjärdedel av alla i världen som missbrukar narkotika intravenöst. Många börjar i tonåren. Ungdomar delar sprutor med varandra
för att det blir billigare och därigenom sprids viruset vidare. Det
förekommer även att unga gravida kvinnor injicerar droger.

Över en miljon barn bor eller arbetar på gatan i regionen. Att många
tonårstjejer inte ser något annat alternativ till försörjning än att
sälja sex, ofta utan kondom, bidrar också till epidemin.

Många vet inte sin hiv-status

Diskrimineringen
i samhället gör situationen mycket värre. Barn som lever med hiv och
aids har blivit utestängda från dagis och skolor. Den vård som har
funnits tidigare har inte varit anpassad för ungdomar i riskzonen.
Istället för att få hjälp och information, har barn och unga ofta mötts
av moraliska fördömanden, beskyllningar och till och med blivit polisanmälda när de uppsökt vården.

– Dessa barn är redan väldigt
utsatta och de behöver få stöd och vård. Det sista de behöver är en
utskällning, säger UNICEFs chef Anthony Lake.

Stigmatiseringen i samhället gör att många inte vågar testa sig eller vet var de kan vända sig för att få hjälp.

Diskrimineringen måste upphöra

UNICEFs rapport ”Blame and Banishment: The underground HIV epidemic affecting children in Eastern Europe and Central Asia”
släpps i samband med invigningen av en global aids-konferens i Wien. Den
uppmanar till ökade rättigheter och värdighet för alla
människor som lever med hiv. I synnerhet för alla barn och ungdomar,
som är extra utsatta och behöver anpassade stödinsatser.

– Det
är avgörande att vi får till en attitydförändring i dessa frågor.
Istället för fördömanden och utstötning behövs öppenhet och omsorg.
Epidemin kan inte stoppas om inte diskrimineringen av hiv-positiva
upphör i Östeuropa och Centralasien, säger UNICEFs chef Anthony Lake.

Som
ett led i utvecklingen mot bättre stöd har 100 nya mottagningar öppnats
i Ryssland. De erbjuder sexualrådgivning, information och psykologiskt
stöd för barn och unga i riskzonen.

Filmer som ökar förståelsen

För att minska
stigmatiseringen i Ukraina bjöd UNICEF och organisationen
“All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS” in 15 ungdomar
att berätta om sina egna upplevelser, antingen av att själva vara hiv-positiva, eller
att leva nära någon som är det. Ungdomarna fick göra
1-minutersfilmer som kommer att visas under den
globala aids-konferensen i Wien denna vecka. Du kan se flera av filmerna här.

Läs och ladda ner rapporten (på engelska) här.