Gå till innehållet
Laddar…

UNICEFs katastrofarbete i Niger når miljontals barn

Matkrisen i det västafrikanska Sahel-området slår hårdast mot Nigers befolkning. Enligt den senaste nationella undersökningen, från juni 2010, beräknas över 1,6 miljoner barn under fem år vara undernärda. Av dem behöver omkring 384 000 barn akut vård. UNICEF arbetar med full styrka för att förhindra och bota undernäringen.

Läget har snabbt förvärrats på landsbygden under de
senaste månaderna. Mängder av boskap har dött och det är brist på rent
vatten. Många människor har flytt till städerna för att undkomma torka
och undernäring.

De högsta dödstalen återfinns bland barn under fem års ålder, samt bland gravida och ammande kvinnor.

Många nås av hjälpen

UNICEF
samarbetar med andra hjälporganisationer och Nigers regering för att
lindra effekterna av matkrisen och stärka sjukvården och behandlingen
av undernärda barn. Tillsammans räddar vi liv och förebygger
långsiktiga skador bland de minsta. 

UNICEF leder den samlade
katastrofhjälpen i Niger inom tre områden: insatserna mot undernäring,
arbetet för att öka tillgången till rent vatten och sanitet, samt
organisering för att skydda barn mot våld och exploatering.
Hjälpinsatserna intensifieras nu och sprids till mer svåråtkomliga
delar av landet.

Arbetet mot undernäringen i Niger inriktas framförallt på följande områden:

 • Att
  identifiera och behandla akut undernärda barn. Hittills har över en
  miljon barn blivit undersökta minst en gång. I mitten av juli hade 133
  288 barn fått behandling mot akut undernäring med stöd från UNICEF.
 • Att
  förbättra och utöka kapaciteten på de 46 sjukhus och 812 särskilda
  vårdmottagningar där barn får behandling mot undernäring. Bland annat
  kommer ytterligare vårdpersonal att utbildas.
 • Att fortsätta och
  utöka utdelning av näringstillskott fram till december 2010. Under
  augusti månad satsar UNICEF på att nå 708 000 barn, mellan sex månader
  och två år, med näringstillskott.
 • Att informera mammor om hur
  de bäst undviker att barn under två år drabbas av undernäring.
  Exempelvis att, om det är möjligt, mata barn upp till sex månader
  uteslutande med bröstmjölk, då det innehåller nyttiga näringsämnen och
  skyddar barnen från att få i sig smutsigt vatten.
 • Att genomföra
  en allmän hälsosatsning för att minska förekomsten av malaria, diarré
  och lunginflammation. Dessa sjukdomar, i kombination med undernäring,
  innebär en extra hälsofara för barnen. UNICEF bidrar bland annat med
  mediciner, myggnät och utbildning av personal, insatser som kommer att
  nå 1,6 miljoner barn under fem år.
 • Matransoner kommer att delas
  ut till familjer, som har minst ett barn mellan sex månader och två år
  och som lever i utsatta delar av landet. Matransonerna består av 50 kilo
  av olika sädeslag, 8 kilo bönor och 3 liter matlagningsolja.

 • några ställen där det finns mat att köpa kommer fattiga familjer att få
  kontanter istället. Mellan augusti och november kommer 35 000 familjer,
  med minst ett barn under två år, att få ekonomiskt stöd från UNICEF
  för att kunna köpa mat till barnen.

Men, för att kunna genomföra hela katastrofplanen som behövs i Niger och för att kunna arbeta för mer långsiktig utveckling i
landet behöver UNICEF med samarbetspartners mycket mer resurser.

Du kan vara med och
stödja detta arbete. Ge ditt bidrag här eller skänk 50 kronor genom att SMS:a LIV till 72 900.

Läs mer om hur undernäring drabbar barn här.

*Till Sahel-området räknas Niger, Tchad, Burkina Faso, Mali och norra Nigeria.

Läs tidigare artiklar om matkrisen i Niger och Sahel-området:

Hjälpbehoven i Niger akuta (6 juli 2010)

FN: 2 miljarder kronor behövs omgående för att bemöta undernäring i Afrika (27 juli 2010)