Gå till innehållet
Laddar…

Nyvalda politiker uppmanas göra barnkonventionen till svensk lag

UNICEF Sverige uppmanar de nyvalda politikerna att ta barns rättigheter på allvar genom att verka för en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt och därmed göra den till svensk lag.

Att göra barnkonventionen till svensk lag skulle göra skillnad i bland annat vårdnadskonflikter, socialtjänstutredningar och asylärenden där barn inte kommer till tals, betraktas som föräldrars egendom eller får sin integritet kränkt.

Det är 20 år sedan Sverige ratificerade konventionen och alltså helt ställde sig bakom den. Men den har fått alldeles för lite genomslag i praktiken och barns rättsliga ställning behöver stärkas. Om barnkonventionen vore svensk lag skulle

  • barnkonventionens innehåll och syn på barn tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på såväl statlig som kommunal nivå
  • högre krav ställas på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter
  • barnkonventionen kunna används direkt som beslutsgrund i domstolar och hos andra myndigheter.