Gå till innehållet
Laddar…

Två-årings föräldrar utvisas till olika länder

CC/Double Image Photography

Snart två-åriga Anja visar många tecken på att hon mår dåligt. Det gör hennes storasyster Maria också. Föräldrarna kommer från två olika länder och hotas av utvisning till respektive land. Flickornas mamma lider av djup depression, också pappan, som hittills varit den person som tagit huvudansvar för deras uppfostran, blir alltmer nedstämd och uppgiven.

Vid en utvisning kommer Anja och Maria hänvisas till mamman. Eftersom flickornas mamma mår så dåligt är risken stor att deras levnadssituation förvärras ytterligare.

Enligt ett läkarutlåtande lider Anja både av en störning till följd av spädbarnsdepression och brister i anknytningen till framförallt mamman. Hon visar också på störning vid matsituationen. Även systern visar tydliga tecken på försening i sin utveckling.

Domstolen ser att flickorna påverkats av mammans psykiska ohälsa och hennes oförmåga att möta deras behov. Men eftersom pappan har fungerat i sin föräldraroll så bedöms ändå livssituationen som dräglig. Det saknar laglig grund att bevilja Anja uppehållstillstånd som ett botemedel mot mammans depression säger domen.

Det anses därmed inte strida mot barnents bästa att Anja lämnar Sverige.

Familjen utvisas, föräldrarna åt varsitt håll.

Enligt barnkonventionen har ett barn rätt till båda sina föräldrar, man får inte medvetet splittra en familj och beslut ska fattas med hänsyn till barnets bästa.

Om barnkonventionen vore svensk lag skulle beslutsfattare vara tvungna att ta barns rättigheter på allvar. Mer kunskap hos både professionella och privatpersoner leder också till ett ökat civilkurage och en större vilja att agera när barn far illa.

Din röst gör skillnad – skriv under för barnkonventionen som lag! Och hjälp oss att sprida kampanjen genom att Facebook-gilla (ge gärna din egen kommentar i dela-fältet) och twittra nedan.