Gå till innehållet

Hot som en del av uppfostran

CC/baraka27 Obs. pojken på bilden har inget med fallet att göra

För fyraåriga David är en hotfull hemmiljö vardag. Davids pappa Peter hotar sin son för att han inte gör som han säger, han blir slagen med sopkvast, får smisk på rumpan och ofta varningar genom att Peter höjer sin hand mot honom. Davids syster Kajsa bevittnar händelserna.

För att dömas för misshandel krävs det att den kroppsliga skadan varken är alltför lindrig eller är alltför hastigt övergående enligt domstolen.

Domstolen menar att man inte kan finna något stöd för att bestraffningarna har orsakat smärta. Peter frikänns helt.

Enligt barnkonventionen får ingen utsätta ett barn för skada, och alla barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt och psykiskt våld.

Om barnkonventionen vore svensk lag skulle beslutsfattare vara tvungna att ta barns rättigheter på allvar. Mer kunskap hos både professionella och privatpersoner leder också till ett ökat civilkurage och en större vilja att agera när barn far illa.

Din röst gör skillnad – skriv under för barnkonventionen som lag! Och hjälp oss att sprida kampanjen genom att Facebook-gilla (ge gärna din egen kommentar i dela-fältet) och twittra nedan.