Gå till innehållet

Barn i Angola får rätt till en identitet och genom att borra brunnar bekämpar vi kolera – en vecka med goda nyheter

Ny lag ger barn i Angola rätt till en identitet

Angola. Att registrera alla barn vid födseln kan låta som en byråkratisk formsak, men är så otroligt viktigt för att ett land ska kunna ta hand om sina barn. För hur ska myndigheterna annars veta hur många skolor som behövs och om alla barn har fått sina livsviktiga vaccinationer? Tack vare påtryckningar från UNICEF blir kostnadsfri födelseregistrering en rutin i allt fler länder, som nu senast i Angola. Där infördes i somras en ny lag som ger alla barn under fem års ålder gratis födelsebevis. Så nu blir till exempel fler barn kallade till klassupprop och hälsokontroller.

Att borra nya brunnar är en viktig insats i kampen mot kolera

Rent vatten stoppar kolera

Zimbabwe. Det enda sättet att förebygga och stoppa den farliga och smittsamma sjukdomen kolera är att se till att alla människor får tillgång till rent vatten, tvål och bra toaletter – och det arbetar UNICEF med över hela världen. Som till exempel när Zimbabwe 2008/2009 drabbades av en omfattande koleraepidemi. Då tog vi ett helhetsgrepp på landets vattenförsörjning och renoverade bland annat gamla slitna vatten- och avloppssystem. Och det har snabbt gett resultat. I september hade endast 900 fall av kolera rapporterats jämfört med nästan 100 000 året innan. Exempel på insatser:

  • Över 600 000 familjer har fått tvål, vattenreningstabletter och hygieninformation
  • 20 städer har försetts med klor som renat vatten till 4 miljoner människor
  • Över 1 000 borrhål har reparerats och förser nu 250 000 människor med rent vatten
  • Vatten- och sanitetssystem i 18 städer har renoverats

Foto: UNICEF/Nesbit