Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF BER OM 9,1 MILJARDER KRONOR TILL KATASTROFDRABBADE BARN

2010 var ett hårt år för världens barn. Översvämningarna i Pakistan och jordbävningen i Haiti krävde de enskilt största insatserna under året. Behovet av hjälp växer, men världen är inte tillräckligt uppmärksam på alla de kriser som drabbar barn i många länder. Detta konstateras i UNICEFs årliga rapport om arbetet i världens katastrofer – Humanitarian Action for Children Report 2011 (HAC) som presenteras idag.

Förebyggande arbete

Katastrofernas omfattning i Haiti
och Pakistan saknar tidigare motstycke. Dessa katastrofer har betonat vikten av snabba och effektiva humanitära insatser, men även lyft fram behovet
av att stärka det förebyggande arbetet i områden som ofta drabbas av
katastrofer. UNICEF arbetar kontinuerligt med att stödja sådana
insatser. Att arbeta förebyggande hjälper länderna att hantera de
förväntade riskerna innan olika katastrofer inträffar samt lindrar
förlusterna när katastrofen väl slår till. Detta förenklar även
återuppbyggnadsarbetet. 

Bortglömda katastrofer

Katastrofer
som de i Haiti och Pakistan får ofta de stora rubrikerna, men det finns
även många andra, mindre kända kriser som drabbar barn och familjer.
Barn drabbas alltid hårdast i krig och naturkatastrofer. Det gäller
såväl i stora som mindre kriser. Barnen riskerar att utsättas för
sexuellt våld, rekryteras som barnsoldater och får inte tillgång till
grundläggande rättigheter som vatten, hälsovård och utbildning. 

Över 200 katastrofer varje år

Rapporten presenterar de kriser i 32 länder som kräver
mycket omfattande insatser. Den visar var akuta insatser är absolut
nödvändiga för att rädda liv och skydda barn mot våld och övergrepp. UNICEF
gör årligen i snitt mer än 200 katastrofinsatser. Under 2010 gjordes
insatser i 290 humanitära kriser i 98 länder.

UNICEF vädjar nu om
9,1 miljarder kronor för att kunna fortsätta hjälpa utsatta barn i katastrofer runt om i
världen.
Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete!

Se en video som sammanfattar kärnan i Humanitarian Action for Children 2011:

Läs och ladda ner hela rapporten (på engelska):

Humanitarian Action for Children 2011