Gå till innehållet

Socialdemokraterna vill att barnkonventionen blir svensk lag

Idag, i UNICEFs och Expressens ”Barnens tält” på Sergels torg, kom Socialdemokraternas nye partiledare Håkan Juholt med beskedet om att hans parti ställer sig bakom UNICEF Sveriges krav om att göra barnkonventionen till svensk lag.

Socialdemokraterna vill att barnkonventionen blir svensk lag

Idag, i UNICEFs och Expressens ”Barnens tält” på Sergels torg, kom Socialdemokraternas nye partiledare Håkan Juholt med beskedet om att hans parti ställer sig bakom UNICEF Sveriges krav om att göra barnkonventionen till svensk lag.

– Vi anser att barnkonventionen ska vara lag, men kan inte bara stanna där, utan arbetet måste följas upp i alla led, sa Julholt.

Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har redan tidigare ställt sig bakom förslaget. Nu ansluter sig alltså Socialdemokraterna till den gruppen och lovar samtidigt att driva frågan i riksdagen.

– Om så många barnrättsorganisationer kommit fram till att det här är viktigt, så måste också vi tycka det, sa Juholt.

För UNICEF Sverige som länge lyft frågan om att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt är dagens besked en stor framgång.

– Vi är mycket glada över att socialdemokraterna, i och med detta, tagit ställning för barns rättigheter på ett mycket tydligt sätt, säger Christina Heilborn, UNICEF Sveriges barnrättsjurist.

Se hela talet på Expressens webb TV:

Läs mer i Expressens artiklar: Barnorganisationerna jublar åt S vändning och ”Barnkonventionen skall bli svensk lag”