Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF välkomnar svensk satsning på kvinnor och barn

Foto: UNICEF/Olivier Asselin

Biståndsminister Gunilla Carlsson berättade häromdagen i bland annat Göteborgs Posten och Dagens Nyheter att 250 000 barn och 50 000 kvinnor ska räddas genom svenskt bistånd under fyra år framöver. UNICEF Sverige välkomnar satsningen. Dessa frågor ligger i fokus för UNICEFs arbete över hela världen. Samtidigt kan man konstatera att det finns flera hinder på vägen för att nå dessa mål, som det tar lång tid att råda bot på och som kräver en hel rad insatser. En fråga som UNICEF jobbar med är mödradödlighet. I Indien ger UNICEF stöd till myndigheterna för att bygga enkla förlossningskliniker på landsbygden och att utbilda fler barnmorskor. Utmaningarna för att nå snabba resultat är dock många. Några av dessa är brist på vårdpersonal, vårdcentraler och förlossningskliniker samt barnäktenskap där flickor föder barn i ung ålder. Frågan är om man löser dessa problem på fyra år? De framsteg man gör inom stora frågor kring minskad fattigdom och barnadödlighet är ofta också svårt att härleda till just det svenska biståndet, då det alltid är resultatet av en mängd insatser.

Eva Dalekant, UNICEF Sverige