Gå till innehållet
Laddar…

Utsatta barn drabbas när samverkan brister

CC/baraka27

Trots att barn som söker uppehållstillstånd i Sverige och samtidigt vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) riskerar utvisning är regeringen nöjd med lagen.

Vi uppmärksammade nyligen regeringen i ett brev om konsekvenserna när utlänningslagen har företräde framför LVU. Christina Heilborn, vår chef för Opinion och Påverkan, uttalade sig även SR Ekot i frågan.

I veckan fick vi svar från regeringen, där man menar att man är nöjd med nuvarande lag. Den innebär att ett barn som söker uppehållstillstånd och samtidigt vårdas med stöd LVU kan utvisas. Regeringen hävdar att när ett barn är omhändertaget enligt LVU och samtidigt riskerar att utvisas, så ska man alltid samråda om barnets situation med sociala myndigheter och andra aktörer. Både Migrationsverket och socialtjänsten ska då utgå från barnets bästa.

Det är just bristen på samverkan mellan olika myndigheter som vi har försökt lyfta fram. Socialtjänstens utredningar får inte tillräcklig tyngd vid dessa bedömningar. Följden blir att man inte får en helhetsbild av barnets situation.  Det blir då omöjligt att göra en verklig bedömning av barnets bästa. Genom att inte se till hela bilden blundar man för den utsatthet och de risker barnet redan utsätts för.

/Emma von Corswant, barnrättsjurist, UNICEF Sverige.