Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF släpper 1-årsrapport efter översvämningen i Pakistan

För ett år sedan började den värsta översvämningen i Pakistans historia. När det var som värst var en femtedel av landytan översvämmad. Den humanitära krisen blev svår, omfattande och långvarig. Men många har tack vare UNICEF fått hjälp under året. I en nysläppt rapport sammanfattas insatserna och hjälpbehoven som återstår.

Ladda ner och läs UNICEFs rapport ”Children in
Pakistan: One Year after the Floods – Turning Towards a Brighter Future”
här (PDF på engelska).
 Du kan även läsa hela rapporten som SCRIBD-dokument nederst på sidan. 

Över 18 miljoner av Pakistans 187 miljoner invånare drabbades av
översvämningen, varav 3,9 miljoner barn. Enorma mängder odlingsmark,
vägar, skolor och vårdinrättningar förstördes. Nödställda människor fick
först katastrofhjälp i form av mat, vatten, mediciner, toaletter och
skydd. Efter några månader kunde den långsiktiga återbyggnaden börja.

Ett
år efter katastrofen har 97 procent av de som tvingades lämna sina hem
kunnat återvända. Men förstörelsen efter översvämningen kommer att vara
påtaglig under en lång tid framöver. Många måste bygga upp hem och
försörjning på nytt. Många lider fortfarande brist på rent dricksvatten,
en fungerande infrastruktur, skolor och sjukhus

Miljontals barn och kvinnor har fått hjälp

Under det gångna
året har UNICEF mobiliserat nationella, regionala och globala resurser
för att kunna hjälpa utsatta barn och kvinnor i Pakistan.
Katastrofinsatserna har varit en av de mest omfattande i organisationens
historia och många fantastiska resultat har uppnåtts.

Här
under följer några exempel på vad UNICEF med samarbetspartners har
uträttat i Pakistan mellan juli 2010 och juli 2011:

 • 5 miljoner människor har daglig tillgång till rent dricksvatten
 • För att åtgärda problem med förgiftat ytligt grundvatten har UNICEF
  försett byar med speciella handpumpar som går över 90 meter ner i
  marken.
 • 11,7 miljoner barn i de översvämningsdrabbade delarna har blivit vaccinerade mot polio och 10,4 miljoner barn mot mässling.
 • UNICEF
  har sett till att undernärda barn har fått behandling. Totalt
  undersöktes 2 miljoner barn under fem år: 256 000 var undernärda och 95
  000 var akut undernärda barn, samtliga blev behandlade.
 • 294 000 barn kan gå i skola tack vare 4 250 tillfälliga skolor som UNICEF finansierat och utrustat.
 • 397
  000 barn har utnyttjat UNICEFs 1 200 barnvänliga centrum, där barn kan
  få psykologiskt stöd och skyddas från att bli utnyttjade.
 • UNICEF
  har samordnat hjälpinsatserna inom områdena Vatten och Sanitet,
  Utbildning (tillsammans med Rädda barnen), Hälsa och Näring (tillsammans
  med Världshälsoorganisationen), samt Skydd av barn.

Fortfarande i juli 2011 saknas 49.5 miljoner USD för att kunna fortsätta det viktiga arbetet med att stödja Pakistans barn och kvinnor. Mer insatser behövs för att minska sårbarheten inför nya naturkatastrofer och för att kunna bygga en bättre framtid.

Vill du stödja UNICEFs insatser för barn i katastrofområden? Lämna ditt bidrag här.

Se en video om ett av UNICEFs hälsocenter i Pakistan (på engelska).

Läs hela rapporten som SCRIBD-dokument. 

UNICEF Report Pakistan One Year After the Floods