Gå till innehållet
Laddar…

”Målet är att barnkonventionen ska vara en allmän kännedom”

Lina Carlsson är en av UNICEFs barnrättsinformatörer. Här berättar hon om sitt engagemang och hur hon motiveras av mötet med barn och unga.

Lina Carlsson är en av UNICEFs utbildade barnrättsinformatörer. Foto: UNICEF.

Lina Carlsson är en av UNICEFs utbildade barnrättsinformatörer. Foto: UNICEF.

Vad är en Barnrättsinformatör?

En barnrättsinformatörs uppdrag handlar om att nå ut till barn och unga i det svenska samhället, för att informera om och reflektera kring barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det viktigaste målet med arbetet är att sprida bred kunskap om Barnkonventionen hos både hos barn och vuxna, vilket är grundläggande för att i sin tur dessa rättigheter ska kunna uppfyllas.

Vad har du fått för utbildning via UNICEF?

UNICEF har organiserat flera utomordentliga utbildningsdagar, där fokus legat på förbättrad kännedom om Barnkonventionen och UNICEF:s arbete, samt retorik och praktiska tillvägagångssätt.

Hur ser en föreläsning ut rent praktiskt?

I upplägget ingår inledande information om UNICEF som organisation, samt interaktiva övningar kring FN:s barnkonvention, vilka involverar eleverna och uppmuntrar till reflektion kring barns rättigheter, både i Sverige och i övriga världen. Det är viktigt att skapa en god atmosfär där alla elever får utrymme att diskutera och reflektera.

Vad brukar du lyfta upp i dina föreläsningar?

Det kan finnas en poäng i att lyfta upp verklighetsberättelser, för att illustrera hur barns rättigheter uppfylls i praktiken, samt för att bidra med nya perspektiv från alla delar av världen.

Var har du föreläst och hur har reaktionerna varit?

Jag har arbetat en del med utländska och handikappade barn, och sammanfattningsvis är kunskapsnivån inledningsvis låg kring barns rättigheter. Under hösten kommer jag besöka högstadie- och gymnasieskolor runt om i Stockholm. Kontakta mig gärna för ett besök på er skola!

Hur mycket kan svenska elever om barnkonventionen och UNICEFs arbete?

Målet är att barnkonventionen ska vara en allmän kännedom. Tyvärr så är det inte så i dagens läge.

Vad motiverar dig?

Det personliga mötet med alla fantastiska barn och unga. Det är en fulländad lycka om så bara en enda ung människa ökar sin kännedom om sina rättigheter, och därmed förbättrar sin livssituation. Barndomen är kort och det är viktigt att samhället ser till att alla barns rättigheter faktiskt uppfylls innan det är för sent.

Låt en barnrättsinformatör besöka din skola, boka besöket här.