Gå till innehållet

Ny lag mot kvinnlig könsstympning i Guinea-Buissau

Efter 16 år av diskussioner har Guinnea-Bissau antagit en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning. Den nya lagen välkomnas men den största utmaningen ligger i att se till att lagen faktiskt följs.

Utmaning att bryta mönstret

Trots att 50 procent av befolkningen i Guinea-Bissau tycker att man ska överge den grymma sedvänjan är acceptansen för könsstympning i landet hög. Att förändra attityder tar tid och även om lagen, som antogs i juni 2011, gick igenom med 64 mot 1 röster väntar nu ett gigantiskt arbete. 

45 procent av alla flickor och kvinnor i åldrarna 15 till 49 år i Guinea-Bissau är idag könsstympade. Och så många som 33 procent av alla kvinnor i landet tycker fortfarande att det är rätt att könsstympa flickor. Traditionen av könsstympning är inarbetad sedan lång tid tillbaka och att bryta mönstret kommer att ta tid. Lagen är ett steg i rätt rikting men att nå ut med kunskapen om varför könsstympning är farligt och bör upphöra blir den stora utmaningen.

Förändra attityder

UNICEF arbetar på plats i Guinea-Bissau tillsammans med organisationen Tostan och FNs befolkningsfond (UNFPA) för att bryta de mönster och traditioner som under lång tid gjort kvinnlig könsstympning acceptabelt. Arbetet är inriktat på områdena Gabu och Bafata, där ingreppen är som vanligast, och går ut på att få 39 samhällen i områdena att helt överge den grymma sedvänjan.

Läs även om vårt projekt i Gambia och hur vi arbetar för att stoppa könsstympning där.