Gå till innehållet

5000 namnunderskrifter för barnkonventionen som lag

Isabel Jansson från Peace & Love Foundation lämnar över underskrifterna till Veronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige

Söndagen 20 november var det barnkonventionens dag och vi fick besök av Peace & Love Foundation som lämnade över 5076 namnunderskrifterna för barnkonventionen som lag. Underskrifterna samlades in av funktionärer under festivalen. UNICEF är en av Peace & Love Foundations budskapspartners och under festivalen samarbetar man sida vid sida. Peace & Love Foundations ambition är att försöka hjälpa till i arbetet för barnkonventionen och i somras togs hjälp av den arena som Peace & Love är med sina 50.000 besökare.

–Det är otroligt bra att det blev så många namnteckningar! Vi ser att allt fler ansluter sig till vårt krav. Vi vill göra barnkonventionen till lag därför att vi vet att det stärker barnrättigheter. Barn har rättigheter och lagar fastställer våra rättigheter. Därför skall barnkonventionen bli lag, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF.

Barnkonventionen är FNs konvention om barnets rättigheter och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs.

Vill du också skriva under för barnkonventionen som lag kan du göra det här!