Gå till innehållet
Laddar…

Använd Twitter för att mobilisera medborgarna

Så löd rådet idag på vårt fullsatta seminarium i Almedalen — ”Kan Twitter göra barnkonventionen till lag?”. Trots flera års opinionsbildning från flera barnrättsorganisationer och trots en politisk majoritet för att göra barnkonventionen till lag händer ingenting. Varför? Vilken inverkan kan digital opinionsbildning ha för att få till en förändring?

Twitter används ju idag av många för att hålla sig uppdaterade och som TV4s Anders Pihlblad uttryckte det tidigare idag: ”Jag börjar och slutar alltid dagen med Twitter”. Diskussionen gick varm mellan paneldeltagarna som leddes av moderatorn och mediestrategen Brit Stakston från JMW kommunikation:  Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap från Göteborgs universitet, Ann-Therése Enarsson, idag Systembolaget och årets Lobbyist 2004 för sitt arbete med att införa rökförbud på krogen, Elin Saga Kjørholt, jurist på Norsk senter for menneskerettigheter från Norge där barnkonventionen är lag samt Christina Heilborn, barnrättsjurist UNICEF Sverige.

Från vänster: Brit Stakston, Ulf Bjereld, Ann-Thérese Enarsson, Elin Saga och Christina Heilborn.

I Norge, där barnkonventionen är lag, kommer barns position fram på ett helt annat sätt än tidigare och ses som subjekt i rättssammhang, inte som objekt enligt Elin Saga. Att stärka barn i rättssammanhang är ett av flera argument för varför konventionen borde bli svensk lag. Som vår barnrättsjurist Christina Heilborn också påpekade  har barn egna rättigheter och får aldrig ses som som bihang till sina föräldrar. I  svenska domstolar idag nämns barnkonventionen bara som kuriosa. Vilka konkreta tips kom då fram från panelen då det gäller att göra barnkonventionen till lag med hjälp av digital opinionsbildning?

  • Underskatta inte behovet av långsiktigt kunskapsbyggande i opinionsarbetet för både politiker och allmänhet.
  • Lagen är  inte alltid den enda lösningen utan viktigare är ibland vad folk faktiskt tycker. Det tar minst fem år att vända en opinion, så det gäller att vara uthållig.
  • Precis som med traditionell opinionsbildning krävs en konfikt för att få frågan på agendan. Utnyttja det.
  • Twitter är ett av flera redskap, men grunderna i opinionsbildning har inte försvunnit, de behöver bara anpassas utifrån de nya sociala medierna.
  • Se Twitter som ett sätt att mobilisera medborgarna för att visa att frågan är viktig för många. Använd inte Twitter som megafon eller flygblad.
  • Viktigt att lyfta fram vilken skillnad t ex barnkonventionen som lag skulle innebära i verkligheten.
  • Våga förenkla och var kreativ. Ofta tar vi armkrok med de vi gillar och som redan är med oss. Skapa oväntade allianser.

Glädjande var också att  Stina Bengtsson från Centerkvinnorna i Stockholms län satt med i publiken och ställde frågan om hur hon kunde få stöd i att driva frågan vidare inom partiet. Hon har inför förra Riksstämman motionerat med Abir Alsahlani och Lena Ek  om att göra barnkonventionen till svensk lag, som de tyvärr inte fick igenom. Centerpartiet menar att barnkonventionen ska vara den naturliga utgångspunkten i allt arbete som rör barn men att den bästa metoden, än så länge, är en anpassning och skärpning av de svenska lagarna, det vill säga den nuvarande transformeringsmetoden. Moderaterna och Sverigedemokraterna är de enda partierna som aktivt motsätter sig en inkorporering. Läs mer om varför vi vill göra barnkonventionen till lag. 

Nu hoppas vi att vi kan ta debatten vidare och få fler partier och engagerade med på tåget. Fortsätt gärna twittra och använd gärna #barnkonventionen eller #BarnkonvNU. Det är viktigt att vi nu fokuserar på ”att mobilisera medborgarna med hjälp av Twitter”, för att citera Ulf Bjereld. Eller som Niklas Svensson från Expressen sade i morse: ”Jag twittrar gärna frenetiskt om det hjälper till att göra barnkonventionen till lag”.

Tidigare inlägg från Almedalen 2012