Gå till innehållet
Laddar…

Omröstningen på bokmässan: Viktigast att utrota extrem fattigdom

På Bokmässan i Göteborg 27-30 september hade vi en aktivitet för besökarna där de hade möjlighet att svara på frågan ”Vilket millenniemål tycker du är viktigast?” genom att lägga en färgad kula i en glasburk.

Totalt deltog 2133 personer genom att lägga en kula. Aktiviteten väckte många tankar hos besökarna och gav upphov till intressanta diskussioner om bistånd och utvecklingsfrågor.

En överväldigande majoritet valde millenniemål nr 1 – utrota extrem fattigdom och hunger. Det argument de flesta framförde var att man måste börja med att bekämpa fattigdomen för att kunna lösa de andra problemen. På andra plats kom mål 2 om att alla barn ska gå i skolan. Här ansåg många att utbildning är lösningen på de andra områdena.

Väldigt många av besökarna poängterade att målen hänger samman och att man inte kan välja mellan dem- att vi måste satsa på alla. Detta är förstås UNICEFs ståndpunkt, men att vi ändå valde att lägga upp denna aktivitet för att visualisera målen och för att få besökarna att tänka till. Och vi tror faktiskt att många av besökarna gick därifrån med lite mer kunskap om millenniemålen än tidigare.

Så här fördelades resultatet:

Mål Antal röster Andel
Mål 1 Utrota extrem fattigdom och hunger 802 38%
Mål 2 Alla ska gå i grundskola 404 19%
Mål 3 Öka jämställdhet mellan kvinnor och män 255 12%
Mål 4 Minska barnadödligheten 117 5%
Mål 5 Förbättra mödrahälsan 118 5%
Mål 6 Stoppa spridningen av hiv aids och andra sjukdomar 99 5%
Mål 7 Säkerställa miljömässigt hållbar utveckling 271 13%
Mål 8 Utveckla internationellt samarbete 67 3%

Den 24 oktober är det internationella FN-dagen. UNICEF samlas tillsammans med övriga FN-familjen i Sverige på Stockholms Centralstation från kl. 08.00 – kl. 19.00 till förmån för FN:s åtta millenniemål.