Gå till innehållet

Pengar från fredspriset går till barn i Pakistan

Fler barn i Pakistan kommer att få gå i skolan. Det blir följden av EU:s beslut att skänka en del av pengarna från Nobels fredspris till UNICEF.

UNICEF är en av fem humanitära organisationer som får dela på de motsvarande tio miljoner svenska kronor som EU fick i samband med mottagandet av årets fredspris.  Förutom prissumman utökar EU dessutom donationen så att den totalt uppgår till 2 miljoner euro.  Pengarna ska användas till utbildningsprojekt i katastrofer.

Katastrofer kan sätta djupa och långvariga spår hos barn – fysiskt, psykiskt och känslomässigt.  Men utbildning hjälper barnen att utveckla färdigheter och värderingar som bygger fred och motverkar konflikter.

De pengar som UNICEF nu får från EU kommer att gå till 3000 barn i Pakistan i åldrarna 3-9 år som går i tältskolor i Khyber Pakhtunkhwa. I stödet till barnen ingår skolmaterial, utbildning av lärare samt psykosocial rådgivning som ska hjälpa barnen att komma över svåra upplevelser.

De övriga organisationer som också får pengar från EU är Norska flyktingrådet, UNHCR, Rädda barnen samt Agency for Technical Cooperation and Development, ACTED.