Gå till innehållet

Barnhem oftast ingen bra lösning

Vi har nyligen i två delar av radioprogrammet Kaliber kunnat ta del av den växande trenden med så kallad barnhemsturism i Kambodja. UNICEF i Kambodja riktar stark kritik mot denna utveckling och tycker att man av flera skäl inte ska skicka volontärer eller tillfälliga besökare till barnhem överhuvudtaget.

Detta har blivit ett sätt för både researrangörer och barnhemsföreståndare att tjäna pengar på barn, genom direkt barnarbete eller annan typ av exploatering. I Kambodja är dessutom majoriteten av barn på barnhem inte föräldralösa utan är ditskickade av fattiga föräldrar med löfte om bättre framtidsmöjligheter för barnen.

UNICEF för i många länder dialog med landets myndigheter hur man ska kunna minska andelen barn som bor på barnhem och institutioner. I detta arbete följer vi FNs riktlinjer för alternativ vård av barn som antogs 2009 . Alla barn har enligt barnkonventionens artikel 7 rätt att tas om hand av sina föräldrar. Om detta inte är möjligt, är nästa alternativ att barnet tas om hand av släktingar eller i familjehem (artikel 20). Nästan ingenstans idag uppfyller barnhem och institutioner barnens rätt till utbildning och tillräcklig fysisk och känslomässig omvårdnad. Tvärtom far alltför många barn illa på institutioner runt om i världen.

I många länder, i bland annat Östeuropa har reformer genomförts under det senaste decenniet. Här har barnhem och stora institutioner ersatts av mindre gruppboenden och system med familjehem.

För att detta ska vara ett bättre alternativ måste det dock byggas upp ett fungerande system med både lagstiftning och en socialtjänst som både kan ge stöd till och kontrollera familjehemmens lämplighet. Hur viktigt detta är vet vi ju inte minst i Sverige då många fall av utnyttjande och övergrepp mot barn har ägt rum i familjehem och gruppboenden. UNICEF ger stöd till ländernas myndigheter att bygga upp dessa viktiga system och funktioner.