Gå till innehållet
Laddar…

Våldet i Syrien drabbar 4,7 miljoner barn

Det skoningslösa våldet i Syrien trappas upp dag för dag och dödssiffrorna stiger. 1,9 miljoner barn har kommit ifrån sina föräldrar och 6 561 barn har dödats i striderna. UNICEF finns på plats både inne i Syrien och i grannländerna för att möta de enorma behov som det skoningslösa våldet orsakar. Men mer pengar behövs omgående.

Foto: © UNICEF/Allessio Romenzi

Foto: © UNICEF/Allessio Romenzi

UNICEF jobbar dygnet runt

Folkmassor på flykt, traumatiserade barn, sönderslagen infrastruktur och stor risk för spridning av sjukdomar är några av de utmaningar som befolkningen i och runt Syrien står inför. UNICEF genomför både snabba, livräddande insatser men arbetar också långsiktigt för att hjälpa barnen och deras familjer. Utöver leverans av akuta förnödenheter kämpar UNICEF på plats för att ge barnen en så normal tillvaro som möjligt. Vi ser bland annat till att det finns rent vatten, god hälsovård samt trygga uppsamlingsplatser där barn skyddas mot våld och övergrepp.

1,9 miljoner barn har kommit ifrån sina föräldrar

När vardagen rasar samman och barn och familjer tvingas lämna hus och hem för att överleva är det av största vikt att ge barnen en så fungerande tillvaro som möjligt. Bara i Syrien har 1,9 miljoner barn förlorat eller kommit ifrån sina föräldrar. UNICEF fångar inte bara upp ensamma barn som kommit ifrån sina föräldrar utan ser även till att de får psykosocialt stöd för att bearbeta de svårigheter de varit med om. Vi ser till att det finns trygga platser där barn dels skyddas från våld och övergrepp men också får en chans att leka och lära och bara vara barn.

1,9 miljoner barn har lämnats ensamma

Foto: © UNICEF/Karin Schermbrucker

Rent vatten och vaccinationer räddar liv

Ett intensivt arbete pågår för att leverera rent vatten samt se till att det finns fungerande toaletter och avlopp. Sommaren med kraftig värme innebär ytterligare faror eftersom sjukdomar lättare sprider sig då. På flera håll i landet har UNICEF tillsammans med myndigheter levererat vattensystem och satt upp vattenstationer. I möjligaste mån arbetar vi för att få fram fungerande vattenförsörjning, men vi distribuerar även vattenreningstabletter och hygienartiklar. Totalt har nu 7,6 miljoner människor i området tillgång till rent vatten. UNICEF levererar förnödenheter till drabbade barn och familjer inne i Syrien men också till alla de som tvingats fly till angränsande länder. Vi har genomfört massiva vaccinationskampanjer både inne i Syrien och i flyktinglägren i grannländerna Libanon och Jordanien. Den 8 juni inleddes ytterligare en vaccinationskampanj för att hejda utbrott av mässling.

UNICEFs insatser hittills

Förnödenheter inom hälsa, vatten, hygien, utbildning och skydd har levererats både till Syrien och till länderna runt omkring. Här följer några exempel på vad vi gjort inom respektive område.

  • 1 423 638 barn har vaccinerats mot mässling
  • 50 mobila hälsoteam som beräknas nå 290 000 barn finns på plats i Syrien
  • 900 kartonger högenergikex ger 4 500 barn extra näring.
  • 7 320 vatten- och hygienpaket som räcker till 30 000 människor har delats ut.
  • 160 ton vattenreningstabletter har renat vatten som räcker till 1,6 miljoner människor
  • Totalt har nu 7 166 863 människor tillgång till rent vatten
  • 119 731 barn får psykosocialt stöd och hjälp att bearbeta trauman
  • 195 715 barn ges tillfällig undervisning
  • 40 tillfälliga utbildningsplatser har inrättats i Syrien
  • 40 000 filtar har delats ut till familjer på flykt i Syrien

Mer hjälp behövs nu

För att det livsviktiga arbetet för barnen ska kunna fortsätta behövs mer pengar omgående. Var med och rädda barns liv – ge en gåva nu. Tillsammans kan vi ge barnen hälsovård, rent vatten, vaccin och medicin.