Gå till innehållet
Laddar…

Barnkonventionen blir en del av skolan i nytt pilotprojekt

Många elever i den svenska skolan känner inte till barns mänskliga rättigheter. Detta trots att det numera är skolans ansvar att lära ut detta. UNICEF startar nu ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention.

Kan skolans miljö förbättras, liksom elevernas trivsel och resultat, om hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen? Det ska de sju utvalda skolorna ta reda på under två år i ett samarbete med UNICEF.

— Vi ser att den svenska skolan idag har stora problem att leva upp till barnkonventionen när det gäller elevernas rätt till inflytande, skydd mot diskriminering och kunskap om sina rättigheter. Här smiter skolan ifrån ett ansvar som man numera har enligt skollagen.

— Vi hoppas att det här pilotprojektet ska leda till att många fler skolor tar barns rättigheter på allvar, säger Lisa Ericson, programansvarig för utbildning och delaktighet, UNICEF Sverige.

I Storbritannien, där initiativet till ”En rättighetsbaserad skola” ursprungligen togs av UNICEF, blev resultatet så framgångsrikt att modellen idag används i 2800 skolor. Flera andra länder, som Kanada, Tyskland, Spanien och Slovenien använder också modellen i sina skolor.

Forskning från Storbritannien och Kanada visar att eleverna i dessa skolor blev mer aktiva när det gällde att utöva sina rättigheter. Det kunde till exempel handla om att hävda rätten till inflytande, men också om att slå larm när de blivit utsatta för kränkningar eller övergrepp. Det ökade inflytandet och delaktigheten gjorde att elevernas självförtroende och trivsel ökade. Studiemotivationen blev också högre, med förbättrade studieresultat som följd.

I Sverige deltar sju skolor i pilotprojektet: Önneredsskolan och Kannebäcksskolan i Göteborg, Smedingeskolan i Kungsbacka, Västra skolan i Eslöv samt Gärsnäs skola, Piratenskolan och S:t Olofsskolan i Simrishamns kommun.

Skolorna inleder sitt arbete nu vid terminsstarten med att undersöka hur stor kunskapen är bland elever och lärare om barnkonventionen, liksom hur skolorna ligger till när det gäller frågor som diskriminering, elevinflytande och utsatthet. Därefter ska de göra en handlingsplan med ett antal aktiviteter som ska åtgärda de brister som man har hittat på den egna skolan.

UNICEF kommer att följa och handleda skolorna i deras förändringsarbete, och även göra en utvärdering av hur långt skolorna har kommit efter två år.

För frågor rörande En rättighetsbaserad skola, kontakta:
Lisa Ericson, programansvarig för utbildning och delaktighet, UNICEF08-692 25 55 eller 0707-18 34 56, lisa.ericson@unicef.se