Gå till innehållet
Laddar…

Tack!

Stort tack till alla som engagerat sig i kampanjen "Flykten slutar här". Under de senaste två veckorna har vi satt ljuset på situationen för barn på flykt genom en rapport, filmer, debattartiklar och genom att lyfta barnens egna berättelser. För att påverka ansvariga politiker har vi parallellt samlat in namnunderskrifter för att göra barnkonventionen till svensk lag. På mindre än två veckor har drygt 35 000 skrivit under vårt krav!

Foto: © UNICEF/Åsa Liffner

Foto: © UNICEF/Åsa Liffner

Under de senaste två veckorna har vi särskilt riktat ljuset mot barn på flykt. Vi har velat visa hur barn på flykt och deras rättigheter hamnar i skuggan, inte tas på tillräckligt stort allvar, prioriteras bort – i världen och i Sverige. I intervjuer med ensamkommande flyktingbarn har vi fått rapporter om hur de riskerar sina liv för att överhuvudtaget kunna nyttja rätten att söka asyl, att söka skydd från krig, övergrepp och våld.

Vi åkte med olika bilar, buss och båt. Och det var en jättejobbig resa. Jag hoppades att jag skulle överleva och inte dö […] Jag mådde jättedåligt. För att när man åker med smugglarna för att komma till t ex Sverige, så måste man vara beredd att man ska dö.”

Samtidigt har det kommit rapporter från andra håll (se till exempel DN och Sveriges Radio) om att det är omöjligt att hitta en laglig och säker väg in i Europa och om flykten som en dödens väg, varav många av de drabbade är barn.

Under dessa veckor har vi även fört fram vittnesmål från barn som överlevt en livsfarlig flykt bara för att på nytt hamna i situationer som kränker deras rättigheter.

Det var så när vi var mellan gränsen till Grekland med båten […] då öppnade de eld. Alltså, de sköt mot båten. Och båten höll på och sjunka. Vi sprang mot stranden, land, för att ta oss upp på land. Och då släppte de hundarna på oss, vakterna. Och hunden bet mig  […] Det var deras polis tror jag. Och de gillar inte färgade människor. De gillar inte invandrare överhuvudtaget, men de gillar inte heller färgade. Det är jättejobbigt att leva där”.

Med en rapport, en film och blogginlägg har vi lyft fram berättelser från barn som kommit till Sverige men som, trots det bagage de bär med sig från tiden innan eller under flykt, ändå inte får sina rättigheter tillgodosedda här. För kränkningarna av barnets rättigheter tar inte alltid slut i Sverige. Barn skickas härifrån till andra EU-länder på grund av Dublinförordningen, trots att de vittnar om våld och övergrepp i dessa länder. Barn utvisas trots att de är omhändertagna av det svenska samhället för att de misshandlats eller vanvårdats av föräldrarna.

Vi kräver att flykten slutar här för dessa barn. Vi kräver att deras rättigheter enligt barnkonventionen tas på större allvar. Den förändring som skulle göra störst skillnad, både på ett generellt plan och i enskilda fall, är att barnkonventionen blir svensk lag. Under de två veckor som gått har vi fått in 35 908 namnunderskrifter*!

Emma Schönberg, barnrättsjurist på UNICEF Sverige överlämnade igår underskrifterna till Barnrättighetsutredningens utredningssekreterare Anna Holmqvist.

Emma Schönberg, barnrättsjurist på UNICEF Sverige överlämnade igår underskrifterna till Barnrättighetsutredningens utredningssekreterare Anna Holmqvist.

35 908 personer som liksom oss anser att barnkonventionen som lag behövs för att barn på flykt ska få sina rättigheter tillgodosedda. Namnunderskrifterna överlämnade vi igår till regeringens barnrättighetsutredning, som är tillsatt för att just utreda frågan om för-och nackdelar med barnkonventionen som lag i Sverige.

UNICEF Sverige arbetar för följande förändringar i Sverige:

 1. Barnkonventionen måste bli svensk lag så att barn på flykt får tillgång till sina rättigheter.
 2. Bättre och tydligare tillämpning av barnets bästa inom migrationsprocesser.
 3. Inga barn ska kunna utvisas ur Sverige under pågående samhällsvård.
 4. Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska i sina bedömningar av barns ärenden ta hänsyn till socialtjänstens underlag, läkarintyg och andra utlåtanden.
 5. I Dublinärenden ska det göras en utredning om barnets bästa samt en barnkonsekvensanalys över vad barnet riskerar vid ett överförande till annat EU-land.
 6. Det krävs ökad utbildning/ökade kunskaper om barns behov och rättigheter hos myndigheter, beslutsfattare och övriga involverade kring barn på flykt.
 7. God man ska förordnas inom 24 timmar enligt FN:s barnrättskommitté.
 8. Tydligare barnperspektiv (barnets rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade) inom asylprocesser.
 9. Tydligare barnrättsperspektiv (barnets behov och rättigheter) där hänsyn tas till barns egna skäl inom asylprocessen.
 10. Ändra synnerligen ömmande omständigheter till särskilt ömmande.
 11. Förbättra EU:s asyl- och migrationsregler med utgångspunkt i BK.

*Siffran bygger på det antal underskrifter som inkommit fram till kl 15.00 igår och som överlämnades till regeringens barnrättighetsutredning. Underskrifter som inkommit efter det kommer kompletteras till utredningen i efterhand. I skrivande stund har 36 314 skrivit under.