Gå till innehållet
Laddar…

Viktigt steg för att skydda barn på flykt

Idag publicerar vi en debattartikel på Centrum mot rasisms debattforum "Sverige mot rasism" med anledning av ett nytt lagförslag som underlättar uppehållstillstånd för flyktingbarn.

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. FN beräknar att det finns ungefär 21 miljoner barn på flykt i världen. Ca 16 500 av dem kom till Sverige under förra året. Väl här ser vi många exempel på att deras rättigheter fortsätter att kränkas. Det kan handla om barn i samhällsvård som utvisas, barn som bollas runt mellan EU-länder på grund av Dublinförordningen, barn som inte kommer till tals eller beaktas utifrån sina egna barnspecifika skäl vid beslutsfattande eller att barnets bästa får ge vika för andra intressen.

Idag debatteras ett lagförslag i riksdagen som ska stärka barnets bästa och möjliggöra att fler barn får uppehållstillstånd i Sverige. Tanken är att det ska bli lättare för barn att beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Det kan exempelvis handla om barn som är omhändertagna av socialtjänsten, barn som är svårt sjuka, saknar nätverk eller har upplevt traumatiska händelser i hemlandet. Vi gläds åt förslaget och hoppas på verkliga förbättringar i praktiken. Samtidigt befarar vi att det är en fortsatt realitet att barn i samhällsvård kommer att kunna utvisas, att barnets bästa prioriteras bort eller att barnets egna rättigheter inte ges tillräcklig tyngd vid beslutsfattande. De exempel på barngrupper som räknas upp i lagförslaget ”bör kunna komma att beaktas under särskilt ömmande omständigheter”. Det finns alltså inga garantier.

Barn på flykt är en särskilt sårbar grupp. De kan bära med sig svåra och traumatiska upplevelser från hemlandet och från tiden på flykt. Det är av största vikt att Sverige efterlever barnkonventionen och ger dessa barn tillgång till sina rättigheter. Kränkningarna måste upphöra här. UNICEF kämpar för att barn på flykt ska få sina rättigheter tillgodosedda – i Sverige och i världen. Mycket arbete återstår. Fortfarande haltar efterlevnaden av barnkonventionen på många punkter. För att barn på flykt ska få ett bättre skydd krävs bland annat följande förändringar:

• Gör barnkonventionen till svensk lag
• Ändra utlänningslagen och socialtjänstlagen så att inga barn kan utvisas ur Sverige under pågående samhällsvård
• Ändra utlänningslagen så att barnspecifika asylskäl finns som grund för uppehållstillstånd (såsom barnäktenskap och människohandel)
• Avgör och dokumentera barnets bästa i alla ärenden som rör barn
• Förbättra EU:s asyl- och migrationsregler med utgångspunkt i barnkonventionen

Länk till ursprungliga debattinlägget: http://sverigemotrasism.se/opinion/blog/2014/06/04/21-miljoner-barn-pa-flykt-i-varlden/