Gå till innehållet
Laddar…

UNICEFs insatser i Palestina

Den humanitära situationen i Palestina har försämrats sedan upptrappningen av våldet i juni, och utgör ett allvarligt hot mot barns liv, frihet och säkerhet. I Gaza har dussintals barn och kvinnor rapporterats döda och många fler har skadats som ett resultat av det ökande våldet. UNICEF finns på plats och gör allt vi kan för att hjälpa barnen.

En pojke bläddrar i sin skolbok, bland rasmassorna från en förstörd byggnad i södra Gaza. Foto: © UNICEF/El-Baba

En pojke bläddrar i sin skolbok, bland rasmassorna från en förstörd byggnad i södra Gaza.<br />Foto: © UNICEF/El-Baba

Luftanfall och raketattacker utsätter barn för fara, både fysiskt och psykiskt. Den förvärrade situationen har försämrat det redan svåra humanitära läget för barnen i Gaza.

Vatten och sanitet

Vattenledningssystemet i Gaza har skadats i luftanfallen, vilket ytterligare har förvärrat situationen gällande vatten och sanitet. Dessutom har elnätet skadats, vilket har lett till att 75 procent av Gaza City är strömlöst – något som också påverkar vattenpumparna.

Hotet om vattenburna sjukdomar ökar och 400 000 människor i Gaza City har inte tillgång till kranvatten på grund av skadorna i systemet. 600 000 människor riskerar att förlora tillgången till drickbart vatten. UNICEF kommer inom de kommande dagarna att:

 • leverera hygienpaket till 1 255 familjer som har blivit hemlösa och nu bor med släktingar
 • föra ut vatten till samhällen vars tillgång till vatten avbrutits och tillhandahålla vattenreningstabletter
 • undersöka hur stora skadorna blivit på vatten- och sanitetssystemen och, beroende på säkerhetsläget, utföra reparationer

Skydd av barn

UNICEF har bekräftat att minst 35 barn i Gaza har dödats i luftanfall, och minst 269 har skadats. Det har också rapporterats att flera israeliska barn skadats på grund av raketattacker. 25 000 barn är i akut behov av psykosocialt stöd i Gaza.

Tusentals människor har tvingats lämna sina hem. 17 000 har hittills sökt skydd vid 20 skolor som stöttas av UNRWA (FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar).

För att lindra påverkan på barnen och deras föräldrar eller vårdnadshavare har UNICEF:

 • tagit fram 60 000 pedagogiska häften för att informera vuxna om hur de kan skydda sina barn
 • gjort radioreklam för att informera om riskerna med krigsmaterial som inte exploderat
 • Vi stödjer också fem katastrofteam som kan ge psykosocialt stöd till minst 25 000 barn, hittills har 262 hembesök gjorts och 302 barn har nåtts

UNICEF utvärderar ständigt situationen och hur barnen påverkas, och under de följande dagarna kommer UNICEF att:

 • återaktivera 21 familjecenter för att nå barn och deras familjer med bland annat psykosocialt stöd och erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga
 • sprida information till vårdnadshavare om hur man kan hjälpa barn hantera ångest

Hälsa och näring

Sjukhusen har fortsatt knappa resurser och ett begränsat antal platser, vilket gör att patienter – även barn – skickas hem tidigt. För att bidra till att de skadade tas om hand kommer UNICEF att:

 • leverera 13 viktiga läkemedel som det finns ett akut behov av, och ytterligare 23 läkemedel i ett senare skede
 • tillhandahålla det bränsle som behövs för att upprätthålla den kylkedja som håller vaccinet kallt i utökade vaccinationsprogram
 • tillhandahålla produkter och material som nålar, handskar, sprutor och gasväv
 • informera om vikten av att amma sina barn, och göra hembesök till nyblivna mammor och spädbarn

Utbildning

Minst 72 skolor som får stöd av UNICEF och UNRWA har fått skador. Detta har drabbat mer än 50 000 studenter. UNICEF kommer att undersöka skolor som har skadats och beroende på säkerhetsläget utföra reparationer. Vi kommer också att:

 • tillhandahålla bland annat leksaker och fotbollar för att barn som nu sökt skydd i skolor ska få en chans till lek och återhämtning
 • stötta specialaktiviteter för 20 000 ungdomar, genom ungdomsvänliga trygga platser, för att de unga ska få en chans att uttrycka sig och hjälp att hantera situationen

Bristen på finansiering är mycket stor

För att täcka kostnaderna för UNICEFs insatser i området under 2014 behövs drygt 97 miljoner kronor, och när halva året nu har gått har endast 1 procent av pengarna kommit in. Bristen på pengar har hittills allvarligt påverkat UNICEFs möjligheter att hjälpa de hårdast drabbade kvinnorna och barnen.

Barn drabbas alltid hårdast av konflikter och katastrofer, och UNICEF har uppmanat alla parter i konflikten att ta sitt ansvar och skydda barnen.

Du kan hjälpa till, ge en gåva till vårt arbete för barn som drabbas av konflikter och katastrofer. Tack.