Gå till innehållet
Laddar…

Regeringen ska göra barnkonventionen till lag!

I regeringsförklaringen som presenterades idag av statsminister Stefan Löfvén klargjordes att barnkonventionen ska göras till svensk lag. Detta är ett glädjande och viktigt besked som innebär att barns rättigheter kommer att stärkas och genomsyra alla samhällsområden som direkt eller indirekt rör människor under 18 år.

Foto: © UNICEF/Schönberg

Foto: © UNICEF/Schönberg

UNICEF Sverige påbörjade för flera år sedan arbetet med att uppmärksamma brister i tillgodoseendet av barns rättigheter. Vi har tagit fram rapporter, skrivelser, filmer och debattartiklar som visat hur myndigheter negligerat barnkonventionen eftersom den inte har någon juridisk status så länge som den inte är svensk lag. Det räcker alltså inte att Sverige har ratificerat konventionen och därmed förbundit sig att följa den. Det kan konstateras att respekten för en internationell konvention om mänskliga rättigheter, såsom barnkonventionen, helt enkelt kräver lagstatus för att tas på allvar.

Sverige har även flera gånger fått kritik för barnkonventionens svaga juridiska ställning av FN:s barnrättskommitté i Genève, vars uppgift är att granska hur länder följer barnkonventionen.

När barnkonventionen blir svensk lag kommer det innebära:
•att den kan ligga till direkt grund för beslut
•att kompetensutveckling inom rättsväsendet blir nödvändigt
•att barns rättigheter måste prioriteras vid eventuell konflikt med andra intressen

I november är det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN och det är därför hög tid för Sverige att fullt ut ta ansvar för att garantera alla barn sina mänskliga rättigheter genom att inkorporera konventionen och därmed göra den till svensk lag.

Läs hela regeringsförklaringen här.