Gå till innehållet
Laddar…

Vi måste bryta det onda mönstret

Idag är det internationella flickdagen. Det är lätt att bli deppig och tappa tron på att en förändring är möjlig när man tar del av de omfattande övergrepp och kränkningar som världens flickor utsätts för.

Bara siffrorna är nästan omöjliga att ta in. Var fjärde flicka mellan 15 och 19 år har utsatts för fysiskt våld innan hennes femtonårsdag. Var tionde tjej under 20 år har utsatts för sexuella övergrepp. 250 miljoner unga kvinnor tvingades in i ett äktenskap innan hon fyllde 15 år. Dessa fakta finns med i UNICEFs nyligen släppta rapport Hidden in plain sight om våld mot barn i världen.

Möte med Pendembu Mothers club, Kailahun Sierra Leone

Problemet är inte bara omfattningen. Flickorna känner ofta inte till sina rättigheter. Och de flesta av dem lever dessutom i en miljö där dessa kränkningar är mer eller mindre socialt accepterade. Hälften av alla flickor mellan 15 och 19 år tycker själva att en man under vissa omständigheter har rätt att slå sin fru.

För att bryta detta onda mönster behövs att djupt rotade attityder och värderingar förändras. Kunskapen om och respekten för barns rättigheter måste öka. Flickors liv och utveckling behöver värderas lika högt som pojkars. Män och pojkar (som ofta är förövare) måste lära sig att lösa konflikter utan våld.

Hur får vi då detta att hända? Man måste så klart arbeta på många olika sätt. Viktigt är att i grunden ha lagstiftning som tydligt förbjuder barnäktenskap. UNICEF och andra organisationer har under årtionden också utvecklat insatser som vi ser fungerar för att ändra attityder och värderingar.

Några exempel:

  • UNICEF har stött bildandet av så kallade Mother’s clubs i Sierra Leone. I dessa grupper får mammorna ökad kunskap om barns näringsbehov, sjukdomar och vikten av att deras döttrar får gå ut skolan. Detta arbete har lett till att tusentals flickor kunnat gå kvar i skolan och sluppit bli bortgifta som barn.
  • ELA- Empowerment and livelihood for adolescents är ett program för flickor mellan 14 och 20 år som genomförs i bland annat Bangladesh och Tanzania. Flickorna lär sig om sina rättigheter, vikten av utbildning, konfliktlösning, sex och relationer. De får också praktisk utbildning inom småföretagande. Programmet har lett till färre tonårsgraviditeter, betydligt färre barnäktenskap och färre fall av påtvingat sex. Många av flickorna har senare också startat egna företag.
  • Families Matter! är ett program för föräldrar till barn mellan 9-12 år i åtta afrikanska länder. Genom gruppträffar får föräldrar handledning i hur de kan prata med sina barn om tabuämnen som sex, hiv, relationer och sexuella övergrepp. Detta leder till att både föräldrar och barn blivit mer medvetna om barnens rättigheter, hur de bättre kan skydda sig mot övergrepp och vågar tala mer öppet om det.
  • Stepping stones är ett program som startade i Sydafrika för att motverka våld i nära relationer för ungdomar mellan 15 och 26 år. Deltagarna får reflektera över sina attityder och beteende genom rollspel och drama. Många av killarna som deltagit i programmet använder mindre våld och lever nu i mer harmoniska och mer jämställda förhållanden än tidigare.
  • Organisationen Tostan har med stöd av UNICEF genom sitt 3-åriga utvecklingsprogram på bynivå i Västafrika fått över 7000 byar att offentligt ta avstånd från kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Programmen har också bland annat lett till att fler flickor går i skolan, våldet mot kvinnor och barn kraftigt minskat, kvinnors inflytande har ökat och att fler nu kan läsa och skriva.

Det är insatser som dessa som vi måste stödja för att bryta det onda mönstret av våld och övergrepp.