Gå till innehållet
Laddar…

Filippinerna: ett år efter tyfonen Haiyan

Idag är det ett år sedan den värsta tyfonen någonsin, Haiyan, drabbade Filippinerna. Tack vare stora insatser på plats och runt om i världen visar nu landet tydliga tecken på återhämtning. UNICEF arbetar för att främja motståndskraften och se till att barnen skyddas om en ny katastrof skulle inträffa.

Den extremt kraftiga tyfonen drabbade omkring 14 miljoner människor, varav sex miljoner var barn. Cirka fyra miljoner människor – däribland 1,7 miljoner barn – tvingades lämna eller förlorade sina hem.

Sedan juli i år har UNICEF och andra humanitära organisationer, i samråd med Filippinernas regering, ändrat fokus i hjälparbetet. Från att leverera akuta livräddande förnödenheter, till att bygga hållbara system för att främja barns välmående och minska riskerna om en ny katastrof slår till.

– Vi måste upprätthålla de framsteg vi har gjort för barnen och se till att samhällena är motståndskraftiga mot framtida katastrofer, säger Lotta Sylwander, chef för UNICEF i Filippinerna. Området är utsatt för naturkatastrofer och våra insatser måste sträcka sig ännu längre för att undvika att framtida katastrofer orsakar samma förödelse.

Under det senaste året har UNICEF arbetat för att skapa motståndskraft på flera sätt:

 • Stödbidrag till de mest sårbara familjerna
  15 801 av de mest utsatta familjerna har under sex månader fått 100 dollar i bidrag per månad. I genomsnitt har mer än hälften av pengarna gått till mat, och övrigt till att täcka kostnader för utbildning, sjukvård och bostad.
 • Hälsosamma samhällen
  UNICEF har stöttat samhällen för att skapa bättre system för sanitet och avfallshantering. Vi har bland annat hjälpt till att bygga toaletter, och gett vägledning för att se till att latriner används på rätt sätt. 56 samhällen har nu tillgång till så pass bra sanitet att de certifierats – människorna där behöver inte längre uträtta sina behov utomhus.
 • Stöd till vaccinationer
  UNICEF samarbetar med hälsodepartementet för att prioritera och säkra ”kylkedjan” som är livsviktig för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen. Kylkedjan har hittills återställts vid 150 vårdinrättningar och arbete planeras vid ytterligare 250. Som ett resultat av detta kunde 1,3 miljoner barn under fem år vaccineras mot mässling vid den senaste vaccinationskampanjen.
UNICEF arbetar bland annat med stötta skolaktiviteter som förebygger risker och förbereder barnen om en ny katastrof skulle inträffa. "Vi måste förbereda oss för nästa gång, för vi visste ingenting om tyfonen," säger Althea Jane, 8 år. Foto: © UNICEF/Balasundaram

UNICEF arbetar bland annat med stötta skolaktiviteter som förebygger risker och förbereder barnen om en ny katastrof skulle inträffa. ”Vi måste förbereda oss för nästa gång, för vi visste ingenting om tyfonen,” säger Althea Jane, 8 år. Foto: © UNICEF/Balasundaram


Andra viktiga insatser under året som gått

Vatten, sanitet och hygien

 • UNICEF har sett till att 1,3 miljoner människor fått tillgång till rent vatten. Vi har också delat ut vattenreningsprodukter och vattenbehållare.
 • 310 017 personer har fått tillgång till hållbar sanitet och tillsammans med partners har vi levererat hygienartiklar till mer än 504 209 barn i skolor.

Utbildning

 • Mer än 624 000 barn i skola och förskola har fått utbildningsmaterial.
 • Mer än 213 000 barn har fått möjlighet till utbildning vid tillfälliga utbildningsplatser som stöds av UNICEF.
 • Omkring 3 500 lärare har tränats i utbildning i katastrofsituationer och i förebyggande arbete för att minska risker i katastrofer.

Hälsa

 • Mer än 1,3 miljoner barn har vaccinerats mot mässling, och mer än 15 000 barn under ett år har fått alla sina doser vaccin genom rutinvaccineringsprogrammet.

Skydd mot våld och övergrepp

 • UNICEF har sett till att 40 060 barn har fått psykosocialt stöd vid 153 barnvänliga trygga platser. 8 779 vårdnadshavare har också fått tillgång till psykosocialt stöd.
 • Vi samarbetar med regeringen, samhällen och partners för att stärka system som skyddar barn, identifierar barn som kommit ifrån sina familjer och ger stöd till utsatta barn.
 • Tillsammans med partners kommer vi att ersätta 80 000 födelsebevis.

Näring

 • Tillsammans med partners har UNICEF stöttat 68 800 vårdnadshavare till barn mellan 0-23 månader, och gett råd för att de små barnen ska få så bra näring som möjligt.
 • 4 300 personer som arbetar med hälsa och näring har fått utbildning inom näring i katastrofer.
 • 517 000 barn i åldern 6-59 månader har undersökts för undernäring, och 1 372 svårt undernärda barn har fått vård. 446 av dem har behandlats färdigt.
 • Mer än 20 000 gravida kvinnor har fått en fullständig kur med tillskott av järn och folsyra.

– De insatser som vi har genomfört tillsammans med våra partners har räddat liv och gjort barnen starkare, säger Lotta Sylwander. I en så stor katastrof som Haiyan är det också viktigt att komma ihåg vad som kunde ha inträffat, men inte gjorde det. Vi är mycket stolta över det faktum att det inte har skett några stora sjukdomsutbrott, ingen kolera eller mässling, trots den enorma katastrof som tyfonen orsakade. Detta är till stor del tack vare hårt arbete inom landet och runt om i världen.

Stort tack till alla er som bidragit till vårt arbete i Filippinerna. På alla sätt är ni med oss och räddar barns liv.