Gå till innehållet
Laddar…

Barnen måste komma först på den globala agendan

Idag möts några av världens mest inflytelserika beslutsfattare vid World Economic Forum i Davos. Inför detta presenterar UNICEF en ”Agenda för alla barn” för att driva de globala utvecklingsmålen efter 2015. Målet är bland annat att stoppa våldet, förebygga att barn dör och minska fattigdomen bland de barn som är svårast att nå.

Barnen måste vara i fokus när beslutet fattas om de nya globala utvecklingsmålen. Foto: © UNICEF/Khuzaie

Barnen måste vara i fokus när beslutet fattas om de nya globala utvecklingsmålen. Foto: © UNICEF/Khuzaie

UNICEF vill att det internationella samfundet prioriterar barnen i de nya globala utvecklingsmålen som just nu förhandlas fram. De nya målen (Sustainable Development Goals) ersätter millenniemålen som gäller till december 2015. Beslutet om hur de nya målen ska se ut fattas i FN:s generalförsamling i september.

– Världen har gjort stora framsteg under de senaste 15 åren, men fortfarande är miljoner barn extremt marginaliserade, säger Yoka Brandt, vice chef för UNICEF. Nu har vi en möjlighet att nå de barn som hamnat utanför. De beslut vi fattar och de investeringar vi gör idag bestämmer framtiden för den här och kommande generationer.

I UNICEFs ”Agenda för alla barn” framhålls sju prioriteringar som alla måste finnas med i de nya globala utvecklingsmålen:

 1. Stoppa våldet mot barn
  Nästan en miljard barn under 15 år utsätts regelbundet för våld. Våldet mot barn är ofta osynligt men dess effekt på barn och samhällen är djupgående. Eftersom detta är ett globalt problem måste det vara en global prioritet.
 2. Att utrota barnfattigdomen är kärnan i arbetet för att utrota den globala fattigdomen
  Hälften av världens extremt fattiga är barn. 570 miljoner barn under 18 lever under den internationella fattigdomsgränsen på 1,25 dollar om dagen. En fattig barndom är ofta orsaken till ett liv i fattigdom som vuxen.
 3. Stoppa att barn och mammor dör av orsaker som kan förhindras
  Barn som lever i de fattigaste 20 procenten av hushållen löper dubbelt så stor risk att dö före sin femte födelsedag som de som lever i de rikaste 20 procenten. Bättre hälsosystem och bättre fördelning av resurser för att nå de mest sårbara barnen och mammorna kommer att rädda liv och stötta hållbar tillväxt.
 4. Fokusera mer på tonåringarna
  Framsteg som görs under tidig barndom kan antingen förstärkas eller förloras under tonåren, men tonåringar lämnas ofta utanför i planering och tjänster. Att investera i insatser för tonåringar gör dem bättre förberedda för ett liv som vuxen.
 5. Utnyttja den snabba utvecklingen inom faktainsamling och statistik
  Aktuell och pålitlig data är avgörande för att identifiera de barn som har störst behov, och utveckla strategier för att förbättra deras liv. Informationen måste också delas upp för att man ska kunna se bortom globala och nationella genomsnitt och se de barn som hamnar utanför.
 6. Förbättra investeringar i alla barn, särskilt de mest utsatta
  Tillräckligt med resurser måste inte bara fördelas på utbildning, vatten och sanitet, hälsovård och socialt skydd. För att nå hållbara resultat måste insatserna också riktas särskilt mot de mest utsatta barnen och familjerna.
 7. Bryt den onda cirkeln av kriser som drabbar barn
  Under 2014 levde 230 miljoner barn i konfliktområden. Många fler påverkades av olika typer av katastrofer. Det globala agerandet i humanitära kriser kan inte bara fokusera på kortsiktiga lösningar, utan måste bygga långsiktig motståndskraft och bryta den onda cirkeln av kriser som barn återkommande tvingas utstå.

För att framstegen som gjorts de senaste 15 åren inte ska gå förlorade måste världen sätta barnen först på agendan.

– Vi har alla en roll att spela i detta, säger Yoka Brandt. Politiska ledare, företag och organisationer, vuxna individer och barnen själva, vi måste driva en förändring för alla barn och tillsammans bygga en bättre värld.

Vill du vara med och kämpa för en bättre värld för barnen? Bli Världsförälder. Då är du med oss dygnet runt, året om, och kämpar för utsatta barn över hela världen.