Gå till innehållet
Laddar…

Ny generation av humanitära kriser hotar 62 miljoner barn

UNICEF vädjar nu om 25 miljarder kronor – den största summan någonsin – för att nå 62 miljoner barn som hotas av ett växande antal humanitära kriser runtom i världen. Det är en ökning med 8 miljarder kronor jämfört med förra året.

En pojke undersöks av läkare i flyktingläger nr 29 i Libanon, Bekaadalen. Foto: © UNICEF/Romenzi

En syrisk pojke undersöks av läkare i flyktingläger nr 29 i Libanon, Bekaadalen. Foto: © UNICEF/Romenzi

– Barn världen över står inför en ny generation av humanitära kriser, från dödliga naturkatastrofer till brutala konflikter och epidemier som sprider sig snabbt, säger Afshan Khan, chef för UNICEFs katastrofprogram. Även om inte alla katastrofer skapar rubriker utsätts barn för konflikter, klimatförändringar och sjukdomar på ett sätt vi inte upplevt förut.

Allt mer resurser krävs för att möta behoven hos de barn som drabbas av allt mer destruktiva konflikter och andra katastrofer som ebolaepidemin. Mer än vart tionde barn i världen – omkring 230 miljoner – lever idag i länder och områden som påverkas av väpnade konflikter.

­– Jag besökte nyligen Syrien och Libanon där miljoner barn har fått sina liv förstörda, säger Afshan Khan. Under de senaste fyra åren har de dagligen tvingats bevittna våld och död, och gått miste om de mest grundläggande sakerna i livet. Vår appell kommer hjälpa till att säkra en framtid inte bara för barnen i Syrien utan för barn som drabbas av kriser världen över.

Pengar till stora och bortglömda kriser

UNICEFs appell Humanitarian Action for Children 2015 har som mål att nå totalt 98 miljoner människor, varav två tredjedelar är barn, i 71 länder.

  • Den största delen av resurserna som efterfrågas kommer att gå till Syrien och regionen omkring landet, för att skydda barnen och se till att de får livräddande hjälp som vaccinationer, rent vatten och sanitet, samt utbildning.
  • En stor del kommer också att gå till arbetet i de eboladrabbade länderna. Målet är att uppnå noll nya fall under 2015 och att stötta återuppbyggandet av grundläggande sociala tjänster som vård och utbildning.
  • En del av pengarna ska gå till UNICEFs arbete i Nigeria där attackerna från väpnade grupper har ökat under det senaste året och tvingat mer än en miljon människor på flykt.
  • Pengar ska också gå till UNICEFs arbete i Ukraina där en humanitär kris hotar efter ett år av konflikt. 1,7 miljoner barn är drabbade.
  • I appellen ingår också extremt underfinansierade och bortglömda kriser där barn är i akut behov av hjälp, som Afghanistan, Palestina och Niger.

Förutom akuta katastrofinsatser kommer pengarna hjälpa UNICEF i arbetet att tillsammans med partners förbereda länderna för framtida katastrofer och skapa motståndskraft hos samhällen.

– Pengarna kommer att användas för att hjälpa de mest utsatta barnen, var de än befinner sig, säger Afshan Khan. Var ett barn föds ska inte spela någon roll, vi måste se till att alla barn i akut behov får den hjälp de behöver nu. Då skapar vi byggstenar för en fredligare framtid. Det handlar inte bara om akuta humanitära insatser, utan om att göra investeringar för framtiden.

Förra året nådde UNICEF miljoner barn med humanitära insatser. Bland annat vaccinerades 16 miljoner barn mot mässling och 1,8 miljoner barn behandlades för svår akut undernäring. Omkring 2 miljoner barn fick psykosocialt stöd och 13 miljoner människor fick tillgång till rent vatten. 2 miljoner barn fick också en bättre utbildning – en mycket viktig del i UNICEFs arbete vid katastrofer, då det hjälper barn att snabbt återfå en vardag och ger dem hopp om framtiden.

Du kan hjälpa barn som drabbats av katastrofer. Ge en gåva till vårt katastrofarbete idag så är du med och kämpar för barn i hela världen.