Gå till innehållet

Lagändringar krävs för barn på flykt

När statsminister Stefan Löfven nu samlar partiledarna till samtal om den pågående flyktingkrisen har UNICEF Sverige sammanställt ett antal förslag för att stärka barnrättsperspektivet.

  • Rädda barns liv genom utökade hjälpinsatser för dem i nöd på havet och på land.
  • Öppna lagliga vägar in till EU såsom humanitära visum, borttagande av transportöransvaret samt större kvoter, så att det finns andra alternativ för barn på flykt än människosmugglare.
  • Följa barnkonventionens bestämmelser och särskilt principen om barnets bästa.
  • Lagstifta om barnspecifika former av förföljelse, såsom risk för barnäktenskap eller människohandel.
  • Lagstifta om att barn som är omhändertagna av de sociala myndigheterna och vårdas enligt LVU eller socialtjänstlagen inte utvisas utan får stanna i Sverige så länge vården pågår.

UNICEF Sverige arbetar för att barns rättigheter och barnrättsperspektivet ska genomsyra alla politikområden. Vad gäller asyl- och migrationspolitiken anser vi att regeringen och riksdagspartierna måste göra barnkonsekvensanalyser innan beslut fattas.