Gå till innehållet
Laddar…

Syrienkonflikten får fruktansvärda konsekvenser för barnen

Våldet i Syrien leder till att allt fler barn drabbas av undernäring. Samtidigt saknar mer än två miljoner barn möjlighet att gå i skolan. UNICEF är på plats för att rädda barns liv och ge barnen en bättre framtid.

En hälsoarbetare mäter en pojkes arm för att undersöka om han lider av undernäring, i ett flyktingläger i Syrien. Foto: © UNICEF/Rashidi

En hälsoarbetare mäter en pojkes arm för att undersöka om han lider av undernäring, i ett flyktingläger i Syrien. Foto: © UNICEF/Rashidi

Den nära fem år långa konflikten i Syrien har lett till en dramatisk ökning av undernäring bland barn. Den svåra konflikten har lett till stora flyktingströmmar, ett svårt skadat sjukvårdssystem, arbetslöshet och brist på rent vatten och sanitet. Alla bidragande orsaker till ökningen av undernärda barn. UNICEF kämpar över hela landet för att nå och behandla barnen – och förhindra att situationen förvärras ytterligare.

Konflikten fortsätter också att hindra barn från att nå sin fulla potential i skolan. Vissa barn har aldrig ens satt sin fot i ett klassrum – andra har förlorat fyra år av sin skolgång. Utbildning är en väg för barnen att bygga sig en bättre framtid. Skolan är också viktig för att barnen inte ska stanna i sin utveckling. Särskilt i katastrofer är det en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.

Men 5 000 skolor runt om i landet har förstörts, skadats eller används som flyktingförläggningar eller av militära styrkor. Många föräldrar oroar sig för att skicka barnen till skolan på grund av de risker som finns längs vägen eller i själva skolan. Under 2014 attackerades 60 skolor, ibland medvetet. Syriens lärare har också drabbats mycket hårt – mer än en fjärdedel av lärarkåren har lämnat sina arbeten.

– Trots de fruktansvärda omständigheterna fortsätter de syriska barnen att kämpa för att gå i skolan, eftersom de längtar efter en bättre framtid, säger Hanaa Singer, chef för UNICEF i Syrien. Vi måste alla investera i Syriens barn då de är landets framtid och kommer hjälpa till att återuppbygga landet när freden återvänder.

Två syriska flickor gör sina läxor utanför tältet där de bor i ett flyktingläger i Irak. Foto: © UNICEF/Romenzi

Två syriska flickor gör sina läxor utanför tältet där de bor i ett flyktingläger i Irak. Foto: © UNICEF/Romenzi

Vad gör UNICEF?

Vi kämpar mot undernäring

  • UNICEF arbetar för att nå 1,3 miljoner barn med näringsbehandlingar under året. Vi trappar upp insatserna för att undersöka barn och behandla mot undernäring. Bland annat utbildar vi fler hälsoarbetare och frivilliga.
  • 15 nya näringscenter kommer att sättas upp i Homs, Hama och Aleppo, vilket ökar antalet center till sammanlagt 75.

Alla barn ska ha en plats i en skolbänk

  • 2,2 miljoner barn kommer att nås genom en kampanj för att få dem att börja skolan igen.
  • Mer än en miljon barn kommer att få skolmaterial, väskor och skolböcker.
  • UNICEF startar också ett program för självinlärning som kommer att nå 500 000 barn som missat flera år av skolgång. Programmet fokuserar främst på att nå barn i de områden där striderna har varit som värst och där skolorna är stängda.
  • Ett annat program satsar på att hjälpa 200 000 barn att komma ikapp med sin utbildning och åter få in dem i vanlig skola. UNICEF trycker skolmaterial och böcker på plats för att dela ut till barnen.
  • För att se till att barn har tillräckligt med platser för att gå i skolan har mer än 700 så kallade skolklubbar öppnat runt om i landet, i områden där många barn är på flykt.
  • 600 skolor har reparerats och 300 färdigbyggda klassrum levereras för att hjälpa ytterligare 300 000 barn. UNICEF kämpar för att se till att alla barn i Syrien och på flykt får sin rätt till skolgång uppfylld.

Sedan konflikten började har UNICEF och våra partners sett till att miljoner barn och deras familjer har fått tillgång till rent vatten och sanitet, utbildning, vård, vaccin och psykosocialt stöd, trots det enormt svåra säkerhetsläget och den brutala konflikten. Men ännu mer hjälp behövs. Barnen måste skyddas i alla lägen.

Läget är mycket svårt men du kan hjälpa till. Ge en gåva till vårt katastrofarbete för barnen som drabbats av konflikten i Syrien.