Gå till innehållet
Laddar…

Röster från bänken

Varje dag fattas beslut som berör barn i utsatta situationer. Men barnen själva får sitta på bänken och se på när beslut fattas som påverkar deras liv. I UNICEF Sveriges nya poddserie "Röster från bänken" får barnen själva berätta om vad som händer när de hamnar utanför, på bänken. Vi kräver att de ska ha rätt att klaga när deras rättigheter kränkts.

Med start idag och två veckor framåt kraftsamlar vi för att inget barn ska behöva sitta på bänken och bli en åskådare i sitt eget liv. I vår nya poddserie, Röster från bänken, får barnen själva komma till tals.

Fem barn som hamnat i ett socialt utanförskap berättar i poddarna om vad som händer när de sätts på bänken och inte får vara med och besluta om sina liv.

Enligt barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll ska varje land se till att barn kan få sin sak prövad när deras rättigheter kränks. Men Sverige har hittills valt att inte skriva under det tillägget, och därför har barn idag inte den möjligheten. Vi kräver att regeringen inför en klagorätt för barn.

Tre saker du kan göra för att hjälpa

Inga fler barn ska behöva hamna på bänken. Lyssna på barnen och skriv under vårt krav till regeringen.