Gå till innehållet
Laddar…

Allt fler flickor riskerar att giftas bort i Afrika

Antalet flickor som gifts bort i Afrika riskerar att stiga från 125 miljoner till 310 miljoner år 2050 om inget förändras, visar en ny rapport från UNICEF.

I Afrika har antalet unga kvinnor som gifts bort som barn minskat från 44 procent år 1990, till 34 procent idag. Men eftersom det totala antalet flickor beräknas öka från 275 miljoner idag till 465 miljoner år 2050 krävs mer kraftfulla åtgärder. Minskningen av antalet barnäktenskap går för långsamt.

Framstegen har inte heller skett jämlikt – det är lika sannolikt idag att en flicka som tillhör den fattigaste femtedelen av befolkningen gifts bort, som det var för 25 år sedan. I alla andra regioner i världen kan vi se en minskande trend år för år.

Issa Souleymane Madougou, i UNICEF-tröja, pratar med Habsatou, 13, och hennes pappa, i Rounga Hardo Oro i Niger. Pappan var nära att gifta bort Habsatou med en medelålders man, men ändrade sig efter att Issa talat med honom om de negativa effekterna av barnäktenskap. Issa arbetar för en lokal organisation som stöds av UNICEF. Han ordnade även så att Habsatou nu får gå en fyraårig utbildning till sömmerska och hon tjänar redan egna pengar. Gifta sig vill hon inte göra förrän hon blivit vuxen. Foto: © UNICEF/van der Velden

Issa Souleymane Madougou, i UNICEF-tröja, pratar med Habsatou, 13, och hennes pappa, i Rounga Hardo Oro i Niger. Pappan var nära att gifta bort Habsatou med en medelålders man, men ändrade sig efter att Issa talat med honom om de negativa effekterna av barnäktenskap. Issa arbetar för en lokal organisation som stöds av UNICEF. Han ordnade även så att Habsatou nu får gå en fyraårig utbildning till sömmerska. Gifta sig vill hon inte göra förrän hon blivit vuxen. Foto: © UNICEF/van der Velden

Barnäktenskap är ett brott mot mänskliga rättigheter

När barn gifts bort minskar deras möjligheter till ett hälsosamt och framgångsrikt liv drastiskt. Ofta innebär det snarare en generationscykel av fattigdom. En flicka som gifts bort som barn riskerar i större utsträckning att hoppa av skolan, att bli utsatt för våld eller smittas med hiv, och saknar ofta nödvändiga kunskaper för att få ett jobb. Hon riskerar också att få barn medan hon själv är ett barn, och löper högre risk att dö under graviditet och förlossning.

Afrikanska unionen och många afrikanska regeringar har erkänt barnäktenskap som en skadlig sedvänja – något som har följts upp med flera initiativ över kontinenten. En kampanj som lanserades i maj 2014 av Afrikanska unionen ledde bland annat till en plan för regeringarna för att minska antalet barnäktenskap genom att bland annat förbjuda äktenskap före 18 års ålder, öka antalet flickor som registreras vid födseln, ge fler flickor tillgång till utbildning av god kvalitet och stärka lagar som skyddar flickors rättigheter.

Konkreta åtgärder behövs nu

Den politiska viljan för att stoppa barnäktenskap är nu starkare än någonsin, men den måste omsättas i konkreta åtgärder för att skydda miljontals flickor.

– Varje barnäktenskap är en individuell tragedi, en förlorad barndom och en förstörd framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Statistiken visar att vi måste fokusera på de fattigaste och mest utsatta för att utrota sedvänjan en gång för alla.

Här kan du läsa mer om hur UNICEF arbetar för att stoppa barnäktenskap.
Den nya rapporten hittar du här.

UNICEF kämpar över hela världen för att alla barn ska få allt som de har rätt till. Bli Världsförälder idag så är du med oss och förändrar barns liv.