Gå till innehållet
Laddar…

Allt fler barn och kvinnor söker skydd i Europa

För första gången sedan flyktingkrisen i Europa blev ett faktum är nu antalet barn och kvinnor på flykt större än antalet män, enligt UNICEF.

Foto: © UNICEF/Vas

En mamma och hennes barn på flykt vid gränsen mellan Serbien och Makedonien. Foto: © UNICEF/Vas

Nära 60 procent av de flyktingar som korsar gränsen mellan Grekland och Makedonien är nu kvinnor och barn. 36 procent av de som riskerar sina liv över havet mellan Grekland och Turkiet är barn.

I juni 2015 utgjorde män 73 procent av människorna på flykt. Men nu har alltså andelen kvinnor och barn ökat kraftigt. Mer än en tredjedel av alla flyktingar och migranter är nu barn.

– Ökningen får enorma konsekvenser. Fler utsätts för risker på havet, särskilt nu under vintern, och fler behöver skydd på land. Skyddssystemen måste stärkas hela vägen så att barn och kvinnor inte utnyttjas eller faller mellan stolarna, säger Marie Pierre Poirier, UNICEFs särskilda koordinator för flyktingkrisen i Europa

Det exakta antalet ensamkommande barn, eller barn som kommit ifrån sina familjer under flykten, är okänt. Men 35 400 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige förra året, främst från Afghanistan. Mer än 60 000 ensam­kommande ungdomar kom till Tyskland, främst från Syrien, Afghanistan och Irak.

UNICEF betonar att alla barn måste prioriteras längs med hela flyktvägen. De måste få information om sina rättigheter att söka asyl och få möjlighet till familjeåterförening i Europa. Barn som är ensamma löper högre risk att utsättas för våld eller utnyttjande. Man måste också ta hänsyn till barnets bästa innan några beslut fattas.

Läget för barn på flykt i Europa och runt om i världen är fortsatt akut. UNICEF finns på plats för barnen i de konfliktdrabbade länderna, i flyktingläger och längs flyktvägen. Men mer hjälp behövs. Var med och kämpa för barn på flykt, ge en gåva nu.