Gå till innehållet
Laddar…

Fler barn räddas till livet med ökat bidrag

Idag fick vi goda nyheter i och med beskedet att UNICEF får fördubblat bidrag i svenska regeringens höstbudget. Det innebär att insatserna i glömda katastrofer kan öka.

Regeringen utökar bidraget till UNICEF så att det i år blir 1025 miljoner kronor, vilket är en fördubbling jämfört med de senaste åren. Stödet är inte öronmärkt, det vill säga det är inte knutet till ett särskilt land eller tematiskt område. Det gör det möjligt för UNICEF att använda pengarna där de bäst behövs.

– Det kommer att rädda många barns liv. Det innebär att vi kan öka insatserna i världens glömda katastrofer, som till exempel Sydsudan och Jemen, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Fler människor än någonsin tidigare är idag i behov av humanitärt stöd. Samtidigt saknas det finansiering i många konfliktområden för att ge människor grundläggande hjälpinsatser. Därför är det ökade stödet från den svenska regeringen extra viktigt och avgörande.

Under förra året gav UNICEF humanitär katastrofhjälp i 102 länder, vilket till exempel bidrog till att 25 miljoner människor fick tillgång till rent vatten, 7,5 miljoner barn kunde gå i skolan och 2 miljoner barn behandlades mot akut undernäring.