Gå till innehållet

Jeremie, 13 år, drömmer om att bli president

Jeremie, 13 år, är ett av de hundratusentals barn som drabbats hårt av orkanen Matthew på Haiti. "Jag skulle vilja bli president," säger Jeremie. "Jag skulle hjälpa landet. Skapa nya jobb, gratis utbildning, sjukhus, bygga upp skolorna, fixa vägarna, allt det som mitt land behöver."

UNICEF är på plats och gör allt vi kan för att hjälpa barn som Jeremie och deras familjer. Vi fortsätter att trappa upp våra insatser mot kolera och kämpar för att barnen och deras familjer ska ha tillgång till rent vatten och bra toaletter.

Vi delar ut vattenreningstabletter, behandlar vattenkällor och sätter upp tillfälliga latriner där människor sökt skydd. Vi kör också in massor av rent vatten med lastbilar till hårt drabbade områden, sjukhus och platser där många familjer sökt skydd.

Vi reparerar skolor och delar ut skolmaterial och näringsprodukter för att skydda barn mot undernäring. Men mer resurser behövs för att nå alla de barn som behöver hjälp.

Var med och kämpa för barn som Jeremie, på Haiti och i andra katastrofer. Ge en gåva idag.