Gå till innehållet
Laddar…

Barnadödligheten har minskat med två tredjedelar i Etiopien

Sedan 1990 har Etiopien minskat barnadödligheten med två tredjedelar och på bara 10 år har den halverats. Därmed har Etiopien redan uppnått millenniemål nummer fyra. Framgångsreceptet är politisk vilja, tydliga riktlinjer och ett nära samarbete med UNICEF.

Millenniemål nummer fyra handlar om att fram till år 2015 minska dödligheten med två tredjedelar bland barn under fem år. I låginkomstlandet Etiopien har det målet nu uppnåtts redan i förtid och utvecklingen har gått snabbt. År 2012 dog endast 68 av 1000 levande födda barn i landet, jämfört med 204 av 1000 år 1990.

Politisk handlingskraft

Att barnadödligheten har minskat så drastiskt kommer kanske som en överraskning för många. Men inte för Etiopiens hälsominister, Dr. Kesetebirhan Admasu. Han har målmedvetet strävat efter den här förvandlingen och lyckats, tack vare UNICEFs expertis och stöd, en effektiv handlingsplan och 38 000 regeringsanställda lokala sjukvårdare som fungerat som sjukvårdsmottagningarnas förlängda arm ute på landsbygden.

– Vår regering har en nationell policy för att nå ut till svårtillgängliga områden i landet och fokusera på att förebygga sjukdomar, informera om hälsa och delegera ansvaret till familjerna, säger Dr. Admasu. För att lyckas med det har vi skapat ett särskilt utökat hälsoprogram som blivit vårt flaggskepp i det här utvecklingsarbetet.

UNICEF stödjer utvecklingen

UNICEF samarbetar med regeringar över hela världen för att utveckla hälsosystem som prioriterar barnen. För att nå ut till barn även i de mest avlägsna områden utbildas sjukvårdare bland lokalbefolkningen. Deras uppgift är att söka upp familjer, vaccinera barnen, göra enkla tester för diarré, lunginflammation och malaria, samt informera om vikten av god hygien och familjeplanering. Särskilda certifikat delas ut som belöning till familjer med goda hälsorutiner. UNICEF ser till att minsta lilla mottganing har livräddande utrustning, vaccin och mediciner.

Det går att förändra världen

Etiopiens framsteg visar att även fattiga länder kan satsa på barnen. Genom överenskommelser mellan regeringar och lokalsamhällen är det fullt möjligt att åstadkomma förändringar och att rädda miljontals barns och mammors liv över hela Afrika. Ute i byarna är resultatet tydligt. Till exempel i Okura som ligger vid Baro-floden i sydvästra Etiopien.

– Anledningen till att mina bröder dog var att det inte fanns någon hälsomottagning på den tiden, berättar Ariet Nyignio, en 22-årig mamma i byn Okuria i sydvästra Etiopien, men nu finns det både en regional vårdcentral och en mindre hälsomottagning här i närheten och vårdpersonalen är mycket mer omsorgsfull idag. De ser till att alla som behöver det får medicin och behandling.

Den lokala sjukvårdaren Achang Objo i byn Itang Woreda Gambrella-regionen i Etiopien mäter överarmen på 2-åriga Odjua Adjuluat för att kontrollera om hon är undernärd.

Den lokala sjukvårdaren Achang Objo i byn Itang Woreda Gambrella-regionen i Etiopien mäter överarmen på 2-åriga Odjua Adjuluat för att kontrollera om hon är undernärd. Foto: © UNICEF

Leder utvecklingen i Afrika

Från att ha varit ett land känt för stor fattigdom, svält och krig, ligger Etiopien nu i framkant för utvecklingen av hela den Afrikanska kontinenten. På Etiopiens initiativ gjorde de afrikanska ledarna tidigare i år en stark och viktig överenskommelse om att arbeta tillsammans för att förbättra och utveckla nationella handlingsplaner som sätter barns överlevnad högst på agendan och själva ta ansvaret för sina länders utveckling. Målet är att utveckla egna nationella handlingsplaner för att förhindra att barn dör av sjukdomar som kan förebyggas och att rejält minska barna- och mödradödligheten fram till 2035.

Alla måste hjälpas åt

Överenskommelsen kallas ”A Promise Renewed” och baseras på ett gemensamt ansvar för barns överlevnad. Det är en global rörelse som förenar regeringar, civilsamhället, privata sektorn och privatpersoner i kampen för att rädda barns liv. När världen ska förändras har alla en viktig en roll att spela. Och det ser hoppfullt ut. Idag är det fullt möjligt att radikalt minska barnadödligheten i fattiga länder. Men utvecklingen i världen måste skyndas på.

Eklima Shaki som är lokal sjukvårdare i Jimma i Oromia- regionen, ger hälsoråd hemma hos Suado Awel och hennes ettåriga Ekram Awel.

Eklima Shaki som är lokal sjukvårdare i Jimma i Oromia- regionen, ger hälsoråd hemma hos Suado Awel och hennes ettåriga Ekram Awel. Foto: © UNICEF

Vill du också vara med och rädda barns liv? Stöd UNICEFs viktiga arbete för alla barns rätt att överleva och utvecklas!

Millenniemål i fara – 35 miljoner barn riskerar att dö

Kampen mot barnadödligheten i världen måste gå snabbare. Annars kommer inte millenniemålet om att minska barnadödligheten med två tredjedelar till 2015 att uppnås. Med nuvarande takt kommer målet inte att nås förrän 2028, visar en ny rapport från UNICEF.

NYHQ2012-2093

Där framgår att priset för världens passivitet blir oerhört högt. Så många som 35 miljoner barn under fem år riskerar att dö av orsaker som hade kunnat förebyggas mellan 2015 och 2028, om inte takten och insatserna ökar.

Men rapporten visar samtidigt att det går att åstadkomma dramatiska resultat när det gäller barns överlevnad. Mellan 1990 och 2012 har antalet dödsfall bland barn under fem år sjunkit från 12,6 miljoner till 6,6 miljoner per år. Samtidigt är det fortfarande runt 18.000 små barn som dör varje dag av orsaker som enkelt hade kunnat förbyggas med vaccin, näring och grundläggande sjukvård.

– Kunskapen och tekniken finns där, och vi vet hur vi kan skynda på framstegen. Men det är bråttom nu. Barns överlevnad hänger på att förändringarna sker snabbare, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Rapporten visar att stora minskningar i barnadödlighet är möjliga att genomföra i alla delar av världen, även i låginkomstländer. Faktum är att några av världens allra fattigaste länder står för de största framstegen. Låginkomstländerna Bangladesh, Etiopien, Liberia, Malawi, Nepal och Tanzania har redan fått ner sin barnadödlighet med två tredjedelar jämfört med 1990, och har därmed uppnått millenniemålet i förtid.

I länder söder om Sahara i Afrika fortsätter utvecklingen i en positiv riktning. Östra och södra Afrika har årligen lyckats minska sina mycket höga dödstal med drygt fem procent under de senaste sju åren.

Så är däremot inte läget i västra och centrala Afrika, där framstegen går betydligt långsammare, särskilt i de konfliktdrabbade länderna. Samtidigt har regionen de allra högsta dödstalen – nära vart åttonde barn dör innan sin femte födelsedag.

Fem länder står ensamma för runt hälften av alla dödsfall bland barn under fem år: Indien, Nigeria, Demokratiska Republiken Kongo, Pakistan och Kina.

Lunginflammation, diarré och malaria orsakar många av dödsfallen bland barn. Varje dag är det 6000 barn under fem år som dör av dessa orsaker. Undernäring bidrar ofta till den dödliga utgången. Komplikationer i samband med förlossningen är ytterligare en vanlig dödsorsak.

Den första månaden i ett barns liv är den mest känsliga och sårbara. Under 2012 var det nära tre miljoner bebisar som dog under den första månaden, i de flesta fall av orsaker som enkelt hade kunnat förebyggas.

Rapporten framhåller att det krävs omedelbara insatser på en rad områden för att påskynda utvecklingen. Det kan till exempel handla om utbyggd mödra- och barnhälsovård, näringstillskott, behandling av diarrésjukdomar och ökad tillgång till rent vatten och toaletter.

Läs och ladda hem hela rapporten

Att nå det femte barnet

Den sista femtedelen. Att nå de 20 miljoner barn runt om i världen som är helt ovaccinerade. De som bor längst bort, inte nås av annan social service, som myndigheterna inte ser. Det var detta som vårt frukostseminarium igår handlade om.

20130423_103029

– Vaccin räddar liv, detta konstaterade Ann Lindstrand, barnläkare och vaccinexpert på Smittskyddsinstitutet.

Hon inledde med att ge en bild över den enorma betydelse vaccinationer har haft för att få ned barnadödligheten i världen. Stora insatser under de senaste 30 åren har lett till att 4 av 5 barn idag vaccineras mot de vanliga sjukdomarna polio, mässling, difteri, stelkramp, röda hund och kikhosta.

Men vi når inte det femte barnet. Täckningen för de nya vaccinerna till exempel mot rotavirus (som ger allvarlig diarré) och pneumokockinfektioner (som ger t.ex. lunginflammation) ser sämre ut, främst för att dessa vacciner är dyra.

– Det krävs politiskt engagemang och mycket pengar, fortsatte Ann och betonade att vi måste arbeta tillsammans med läkemedelsföretagen för att få ned priset på de nyare vaccinerna. Men också för att få fram smartare vaccin som inte behöver ges med injektion av utbildad personal och som inte behöver samma avancerade kylkedja som dagens vacciner.

20130423_100142

Jenny Fredby från WaterAid, Ann Lindstrand från Smittskyddsinstitutet, Anne Lindeberg från Sida och Véronique Lönnerblad från UNICEF Sverige

Primärhälsovården som utför vaccinationer behöver också byggas ut så att den når  ut till de som bor längst bort. Här måste det finnas utbildad personal som vid flexibla tider kan ta emot människorna som kommer och vill vaccinera sina barn.

Med på seminariet fanns också Anne Lindeberg, som är hälsorådgivare på Sida. Anne berättade att 15 % av det totala svenska biståndet går till hälsovård. Sida lägger stort fokus på att stärka de system som redan finns i de fattiga länderna och att bygga upp hållbara vaccinationsprogram inom ramen för hälsovården.

Även hon visade att förekomsten av de vanligaste infektionssjukdomarna har minskat (polio, mässling osv), medan de så kallade välfärdssjukdomarna som diabetes och högt blodtryck har ökat. Och detta inte bara i rika länder, utan även i medelinkomstländer som Indien, Indonesien och Brasilien.

Jenny Fredby från WaterAid pratade om vikten av att integrera utbyggnaden av hälsovården med satsningar på vatten och sanitet. Enkla diarrésjukdomar tar fortfarande tusentals barns liv varje dag. Dessa kan delvis förebyggas genom vaccinationer, men främst genom att fler människor har tillgång till en ordentlig toalett, rent vatten och förbättrad hygien. Eftersom rent vatten förbättrar människors allmänna hälsotillstånd och immunförsvar, gör detta även vaccinationen mer effektiv.

Vår generalsekreterare Véronique Lönnerblad betonade att vaccinationer ingår i barnets rätt till hälsa. Det är också ett delmål under millenniemål 4 som fokuserar på att minska barnadödligheten. Hon berättade bland annat att UNICEF är världens största inköpare av vaccin och att vi når ungefär 36 % av världen barn. Vi ger stöd till länder genom att köpa in vaccin till ett bra pris, men hjälper dem även att bygga upp system och se till att kylkedjan fungerar hela vägen.

Alla deltagare poängterade vikten av det förebyggande arbetet och att tänka holistiskt – det vill säga att inte arbeta med vatten och sanitet, hälsa och utbildning var för sig, utan alla områden måste integreras eftersom de hänger intimt ihop.

Tack vare massiva vaccinationskampanjer under 25 år är den dödliga sjukdomen polio nästan utrotad. Var med i kampen för att utrota polio för gott. Köp vaccin och rädda barns liv.

Ett av fem barn får inte vaccin

Vaccinationer räddar livet på två till tre miljoner barn varje år, men med större ansträngning och mer pengar skulle ytterligare 1,5 miljoner barns liv kunna räddas. En femtedel av alla barn i världen saknar fortfarande skydd mot dödliga sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. UNICEF uppmanar omvärlden att öka insatserna.

Pakistan2007.Muzammil.DSC_2120ed

Alla barn i hela världen behöver bli vaccinerade för att skyddas mot livsfarliga sjukdomar, men UNICEF oroar sig nu för att den politiska viljan minskar och att vaccinationer inte längre prioriteras i länders budgetar.

Billigt och effektivt
Vaccinationer är en av de billigaste och mest effektiva metoderna att rädda barns liv och en av de största hälsoframgångarna under det senaste århundradet. Det kostar till exempel mindre än sju kronor att ge ett barn ett livslångt skydd mot mässling. Trots det så blev 22,4 miljoner barn aldrig vaccinerade under 2011, vilket var en miljon fler barn än året innan. Och under samma år skulle 1,5 miljoner barn inte ha dött om de fått vaccin.

Orsakerna till att så många barn fortfarande inte vaccineras är många – socialt eller geografiskt utanförskap, brist på resurser, svaga nationella hälsosystem eller konflikter, som till exempel de som idag härjar i Syrien och Västafrika.

Måste nå de mest utsatta barnen
Situationen ser fortfarande mycket olika ut inom och mellan olika länder. Barn som lever i välbärgade familjer har störst tillgång till den bästa hälsovården och bland dem är flest barn vaccinerade. UNICEF menar att det är omöjligt att lyckas vaccinera varje barn om man inte gör något åt de här stora skillnaderna.

Samtidigt måste man investera i nationella vaccinationsrutiner som en del av förbättrad hälsovårdsservice som når alla barn – och genom detta ytterligare minska orättvisorna. För att lyckas måste regeringar bidra med tillräckligt med pengar och uppmuntra nya uppfinningar som till exempel den senaste satsningen på nya vaccin mot lunginflammation och diarré.

Och det viktigaste av allt: en orubblig politisk vilja är nödvändig för att få ut vaccin till alla barn i de fattigaste familjerna och i de områden som är allra svårast att nå.

UNICEF har en unik position
UNICEF förser 36 procent av alla barn med vaccin. Under 2012 levererades nästan 1,9 miljarder doser vaccin och över 500 miljoner sprutor till vaccinationsinsatser i över 100 länder. Som en av världens största inköpare av vaccin, kan UNICEF förhandla fram priser som låg- och medelinkomstländer har råd att betala.

UNICEF ansvarar för logistik och för att sprida information, utbildar kommunansvariga och vaccinatörer samt står för all den kylutrustning som behövs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Utrotar sjukdomar
Tack vare massvaccinationer världen över hela världen är det fullt möjligt att stoppa farliga smittsamma sjukdomar.

 • Smittkoppor utrotades 1980.
 • Amerika blev fritt från polio 1994. Oceanien år 200. Europa år 2002. Indien blev poliofritt år 2012 och endemisk polio existerar nu endast i tre länder: Pakistan, Nigeria och Afghanistan.
 • Mellan år 2000 och2011 minskade antalet dödsfall i mässling med 71 procent.
 • Neonatal stelkramp utrotades i 29 länder mellan år 2000 och 2013.

Var med och utrota polio – köp vaccin
I Sverige har vi just nu en kampanj som uppmanar till att vara med och utrota polio. Köp vaccin här och var med i kampen för varenda unge.

Vi gillar likes, men vi behöver pengar också!

Vi gillar verkligen när folk gillar oss, men för att kunna rädda barns liv behöver vi gamla hederliga pengar. Varje dag dör 4000 barn, helt i onödan, av sjukdomar som kan förhindras med vaccin. Nu ber vi dig hjälpa oss vaccinera varenda unge genom att köpa poliovaccin.

Vaccinationer är en av de allra mest effektiva metoderna att rädda barns liv.

Vaccinationer är en av de allra mest effektiva metoderna att rädda barns liv.

Idag drar vi igång vår kampanj – För varenda unge. Under två veckor kraftsamlar vi för att lyfta frågan om barns rätt till överlevnad. Du kommer kunna se oss på TV, i tidningar, höra oss i radio och såklart följa oss på webben.

Så gilla oss gärna, men ta också chansen att förändra världen på riktigt!

Tack vare massiva vaccinationskampanjer under 25 år är den dödliga sjukdomen polio nästan utrotad. Var med i kampen för att utrota polio för gott. Köp vaccin och rädda barns liv.


Vill du veta mer om hur du kan förändra världen? Titta på Humorgalan i TV4 den 1 maj kl 20.00. Det blir en kväll då vi blandar humor med allvar i syfte att ännu fler ska vara med i kampen för varenda unge.

H&M, IKEA, Apotek Hjärtat och Gina Tricot är med i kampen för varenda unge

I över 500 butiker runt om i landet kan du från och med imorgon köpa Unicef-nålen. Nålen är en del av vår kampanj för varenda unge som i år fokuserar på vaccinationer.

UNICEF_pressbild_pin_2013

Temat för årets ”för varenda unge”-kampanj är vaccinationer och våra samarbetspartners IKEA, H&M, Apotek Hjärtat och Gina Tricot är med i kampen för alla barns rätt till överlevnad genom att sälja Unicef-nålen. Nålen kostar 49 kronor och vaccinerar tolv barn mot sjukdomen polio. Vaccinationspaket (utan mässingsnål) kan även köpas via unicef.se.

– Idag överlever många fler barn sina första fem år jämfört med för tio år sedan. Men fortfarande dör 19 000 barn varje dag av sjukdomar som vi har botemedel mot. Det är inte acceptabelt. Genom att köpa nålen kan man bidra till att rädda barns liv och samtidigt visa sitt stöd för UNICEFs arbete, säger Per Westberg, vice generalsekreterare UNICEF Sverige.

 

Vi har 1000 dagar på oss att uppnå millenniemålen

De åtta globala mål som världen enades om år 2000 har haft avgörande betydelse. Aldrig förr har så många barn överlevt sina första levnadsår. Aldrig har fler barn fått möjlighet att utveckla sina färdigheter. Vi på UNICEF glädjer oss åt framstegen, men uppmanar till ännu större ansträngningar under de 1000 dagar som idag återstår fram till mål.

Goda nyheter: I tre fjärdedelar av världens länder går idag lika många flickor som pojkar I grundskolan.

Goda nyheter: I tre fjärdedelar av världens länder går idag lika många flickor som pojkar I grundskolan.

Alla FN:s medlemsländer, alla FN-organ (däribland UNICEF), Världsbanken och IMF har ställt sig bakom ansträngningarna att nå millenniemålen före år 2015. Tillsammans har vi kämpat för att tackla fattigdom, hunger, sjukdomar, analfabetism och diskriminering av kvinnor. Och det globala engagemanget har gett resultat.

De sista 20 åren har barnadödligheten halverats. Rekordmånga barn går i skolan och i 75 procent av världens länder är det nu lika många flickor som pojkar som får utbildning. Miljontals människor har tagit sig ut ur extrem fattigdom och miljontals liv har räddats tack vare målen som satts upp för att bekämpa hiv och aids, malaria och tuberkulos. På den här internationella sajten kan du läsa mer om resultaten och de utmaningar som väntar oss.

Exempel på framsteg:

 • Barnadödligheten (antal barn, yngre än fem år, som dör varje år) har minskat från 12 miljoner 1990 till 6,9 miljoner 2011.
 • Undernäring bland barn som är yngre än fem år, har minskat med mer än en tredjedel, från 25 procent 1990 till 16 procent 2011.
 • Antalet barn som inte går i grundskolan har minskat från 108 miljoner till 61 miljoner under de senaste 14 åren.
 • I tre fjärdedelar av världens länder går nu lika många flickor som pojkar I grundskolan.
 • Idag har över två miljarder fler människor tillgång till rent vatten jämfört med år 1990.
 • Antalet kvinnor som dör i samband med graviditet och förlossning har minskat med 47 procent mellan 1990 och 2010.
 • Antalet barn i åldern 5-14 år som arbetar under de värsta förhållandena, uppskattas ha minskat med en tredjedel mellan 2004 och 2008.
 • Antalet barn som smittas av hiv minskade med 24 procent 2009-2011.

Vi måste öka takten

Trots framstegen lämnas massor av barn och deras barn utanför på grund av orättvisor, diskriminering, våld och konflikter. Alltför många saknar fortfarande rent vatten och toaletter och 19 000 barn dör varje dag, de flesta av sjukdomar som enkelt kan förhindras. Därför är det så oerhört viktigt att världens alla länder nu ökar takten för att utrota fattigdom och se till att alla barn har möjlighet att överleva och utvecklas.

Tillsammans måste vi göra vårt yttersta dygnet runt under de 1000 sista dagarna fram till mål. Vi har all kunskap och teknik som behövs för att rädda miljontals barns liv varje år – och det finns ingen ursäkt för att inte använda oss av detta.

UNICEFs handlingsplan

Barnen är vår framtid och det är UNICEFs uppgift att sätta dem i centrum för global utveckling. Vi uppmuntrar och uppmanar till större politisk vilja att arbeta tillsammans för att förbättra och utveckla nationella handlingsplaner som gäller barns överlevnad. Erfarenheten visar att man kan minska barnadödligheten genom att:

 • öka insatserna i de 24 länder som har högst barnadödlighet,
 • utveckla hälsovården i de mest avlägsna och fattiga områdena som har sämst tillgång till sjukvård,
 • fokusera på att förebygga de fem främsta orsakerna till att barn dör: lunginflammation, diarré, malaria, för tidiga födslar och förlossningskomplikationer,
 • utbilda flickor och stärka kvinnor,
 • samarbeta kring gemensamma mål.

Var med och förändra världen!

Var med och kämpa för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till.
Bli Världsförälder eller besök vår gåvoshop och köp livsviktiga fältprodukter som räddar barns liv..

Hur klarade barnen en hel skoldag utan vatten?

Det är stekande sol och över 35 grader varmt. Vi är på en skola i Moçambique långt ut på landsbygden ungefär tre timmar från huvudstaden Maputo. På skolgården leker barn överallt – gungar, hoppar hopprep och spelar fotboll. Jag och min svenska kollega dricker ideligen av vårt rena, medhavda mineralvatten. Skolan vi besöker har, som en del av stödet från UNICEF, nyligen fått ett reningssystem för regnvatten installerat på en av de nya skolbyggnaderna.

Skola Moçambique int vattendagen

Det nya reningssystemet fungerar så att regnvattnet samlas in på taket och rinner via stuprännor ner i en enorm brunn. Denna brunn fylls på under regnsäsongen och räcker för att ge de 400 skoleleverna rent vatten att dricka och tvätta händerna efter toalettbesök.

Jag kan inte låta bli att undra hur de hade det förut. Hur kunde dessa barn gå en hel skoldag i denna otroliga hetta utan att dricka vatten? Många av eleverna i detta fattiga område har dessutom ganska lång väg att gå till skolan och får bara en knapphändig frukost på morgonen. Själv känner jag mig ofta svimfärdig av hunger innan lunch en vanlig dag på kontoret…

skola Moçambique int vattendagen

Det är enkla och billiga lösningar som detta regnvattensystem som har gjort att andelen människor i världen med tillgång till rent vatten stadigt ökar. Redan år 1966 genomförde UNICEF sitt första vattenprojekt. Då borrade vi en brunn i norra Indien där det rådde svår torka. Idag anlitas vi som vattenexperter över hela världen. Vi arbetar långsiktigt med regeringar och lokala organisationer för att förbättra gamla vattensystem och utveckla nya. Vi hittar smarta tekniska lösningar och billiga metoder som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

Antalet barn som dör i sjukdomar de får genom smutsigt vatten minskar därför också i god takt och det är mycket positivt. Men vi har ingen anledning att slå oss till ro – fortfarande dör flera tusen barn varje dag av smutsigt vatten och dålig hygien. Tänk om fler än 100 bussar med förskolebarn kraschade utan överlevande varje dag – kan ni se rubrikerna framför er?

Och detta är inte bara ett problem i de allra fattigaste länderna – av de ca 780 miljoner människor som fortfarande saknar tillgång till rent vatten bor över en fjärdedel i Indien och Kina. Det finns resurser, teknik och lösningar. Det gäller att prioritera och satsa på de som brukar glömmas bort. De fattigaste längst ut på landsbygden och barnen i städernas slumområden. De grupper av befolkningarna som aldrig hamnar högst upp på dagordningen.

Idag är det Världsvattendagen. Det är hög tid att se till att rätten till liv, vatten och hälsa gäller för alla barn i hela världen. Var med i kampen för att varenda unge ska få dricka rent vatten.

Rätten till en säker förlossning

Lilla Evangelie föddes den 23 november 2012 i byn Gopetar långt upp i bergen i östra Nepal. Hon kom till världen genom en ganska enkel förlossning. Detta mycket tack vare en nationell plan som UNICEF varit med och tagit fram för att motverka bland annat att kvinnor dör i barnsäng. Idag, på internationella kvinnodagen kan vi dock konstatera att tiotusentals kvinnor fortfarande riskerar sina liv varje dag i samband med barnafödande, vilket förstås är en skam för världen.

DSC01093_2

När Evangelie var nyfödd hade hon precis den rödflammiga och mosiga hy som man ska ha under sin första timme i livet. Hade hon fötts för 5 år sedan hade dock både Evangelie och hennes mamma varit i fara då hon troligtvis hade fötts hemma utan stöd av utbildad personal. Nu föddes Evangelie istället på ett så kallat birthing center (enkel förlossningsklinik) med hjälp av en sjuksköterska och två andra sköterskor som fått enkel utbildning inom förlossningsvård, ett slags barfota barnmorskor.

Kliniken ger vård till ca 5500 personer i närområdet och tar emot ungefär 9 förlossningar i månaden, dygnet runt. Här föder nästan inga kvinnor barn hemma längre. Gravida kvinnor får ett litet ekonomiskt bidrag om de kommer in på graviditetskontroller och sedan föder sitt barn på kliniken. Kliniken har också köpt in en ambulans med vilken de kan hämta födande kvinnor i hemmet. Vid komplicerade förlossningar körs kvinnan till det större sjukhuset i Phiddim som ligger tre timmar bort på smala bergvägar.

Förutom förlossningsvården fungerar även kliniken som en barnavårdcentral. Man ger vård till nyfödda, erbjuder ett vaccinationsprogram, följer barnens tillväxt och behandlar enkla sjukdomar som malaria, lunginflammation och diarré. Man utbildar föräldrarna om näring, amning och barnsjukdomar och erbjuder preventivmedel. Mycket av denna grundläggande vård utförs av så kallade female health care volunteers som arbetar på kliniken på volontärbasis. De fungerar även som länken ut till kvinnorna i lokalsamhället och gör hembesök hos både blivande och nyblivna mammor. Det finns ungefär 52 000 sådana här viktiga volontärer runt om i Nepal.
Denna satsning har gjort att inte en enda kvinna i området har dött i barnsäng under de senaste 10 åren! Mycket få små barn har dött och då har det varit svåra sjukdomsfall. Tidigare dog ett antal kvinnor varje år och många små barn av enkla åkommor.

Utvecklingen i Gopetar är ett fantastiskt exempel på samarbete och engagemang i lokalsamhället. De knappa resurserna från den nationella hälsobudgeten kompletteras med pengar som samlas in på distriktsnivå.

Det är strategiska satsningar som dessa som har gjort att Nepal lyckats minska mödradödligheten med 80 % under de senaste 20 åren. Detta innebär att de redan har uppnått millenniemålet. Men nivån är ändå fortfarande för hög. UNICEF är med och stödjer den nationella National Safe Motherhood Plan. Det är framför allt utbyggnaden av mödra- och barnhälsovården på distriktsnivå som är en viktig del av denna plan. Denna service måste nå ut till där människor bor, även i områden långt från de stora städerna. Kliniken i Gopetar är ett exempel på där man hittat lösningar till de tre viktigaste orsakerna till att mammor och barn dör i barnsäng:

 1. Den blivande mamman söker inte vård i tid.
 2. Hon har svårt att ta sig till ett sjukhus med förlossningsvård.
 3. Vårdcentralen saknar utbildad personal och rätt utrustning.

Allt detta visar att det är relativt enkelt att göra det säkrare för kvinnor att föda barn. Visst, det kostar och det kräver medvetna satsningar och prioriteringar. Och rätten till liv och hälsa är grundläggande rättigheter som både Evangelie och hennes mamma har. Det är dags att vi nu satsar på kvinnorna!

Omröstningen på bokmässan: Viktigast att utrota extrem fattigdom

På Bokmässan i Göteborg 27-30 september hade vi en aktivitet för besökarna där de hade möjlighet att svara på frågan ”Vilket millenniemål tycker du är viktigast?” genom att lägga en färgad kula i en glasburk.

Totalt deltog 2133 personer genom att lägga en kula. Aktiviteten väckte många tankar hos besökarna och gav upphov till intressanta diskussioner om bistånd och utvecklingsfrågor.

En överväldigande majoritet valde millenniemål nr 1 – utrota extrem fattigdom och hunger. Det argument de flesta framförde var att man måste börja med att bekämpa fattigdomen för att kunna lösa de andra problemen. På andra plats kom mål 2 om att alla barn ska gå i skolan. Här ansåg många att utbildning är lösningen på de andra områdena.

Väldigt många av besökarna poängterade att målen hänger samman och att man inte kan välja mellan dem- att vi måste satsa på alla. Detta är förstås UNICEFs ståndpunkt, men att vi ändå valde att lägga upp denna aktivitet för att visualisera målen och för att få besökarna att tänka till. Och vi tror faktiskt att många av besökarna gick därifrån med lite mer kunskap om millenniemålen än tidigare.

Så här fördelades resultatet:

Mål Antal röster Andel
Mål 1 Utrota extrem fattigdom och hunger 802 38%
Mål 2 Alla ska gå i grundskola 404 19%
Mål 3 Öka jämställdhet mellan kvinnor och män 255 12%
Mål 4 Minska barnadödligheten 117 5%
Mål 5 Förbättra mödrahälsan 118 5%
Mål 6 Stoppa spridningen av hiv aids och andra sjukdomar 99 5%
Mål 7 Säkerställa miljömässigt hållbar utveckling 271 13%
Mål 8 Utveckla internationellt samarbete 67 3%

Den 24 oktober är det internationella FN-dagen. UNICEF samlas tillsammans med övriga FN-familjen i Sverige på Stockholms Centralstation från kl. 08.00 – kl. 19.00 till förmån för FN:s åtta millenniemål.

Besök oss på Bokmässan!

UNICEF är med på årets Bokmässa i Göteborg 27-30 september. Vi kommer att ha en monter på Internationella Torget tillsammans med fyra andra FN-organisationer i Sverige. I våra montrar kommer du att hitta skolmaterial och mer information om FNs millenniemål. Du kommer även att kunna skicka ett budskap till biståndsminister Gunilla Carlsson och rösta på vilket millenniemål du tycker är viktigast.

Seminarier som UNICEF Sverige är medarrangörer till på Bokmässan 2012:

Torsdag 27 sep 11:20 – 11:40
Världskoll- Hur ser världen ut idag, egentligen?
Stämmer din bild av världen? Vilken bild förmedlar media? Journalister och forskare diskuterar. En programpunkt som särskilt vänder sig till unga mässbesökare.
Medverkande: Aleksander Gabelic, Marika Griehsel, Lennart Wohlgemuth

Fredag 28 sep 10.20-10.40
Blir världen bättre? Hur går det med FN:s millenniemål?
Fler barn går i skolan och andelen fattiga minskar. Samtidigt ökar gapet mellan de fattiga och de rika.
Medverkande: Staffan Landin, frilansande föreläsare

Lördag 29 sep 9.15-10.00 Frukostseminarium
Mål för hållbar utveckling
Vid FN-mötet i Rio i juni diskuterades nya utvecklingsmål efter 2015 då millenniemålen ska vara nådda. Hur ska vi nå ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling?
Medverkande: Maria Wetterstrand, Sasja Beslik, Björn Andersson, Linda Nordin, Mikael Olsson moderator
Arr: FN-förbundet, Dag Hammarskjöldbibl, UNDP, UNICEF Sverige, UN Women Sverige

Lördag 29 sep 11.00
Om tvångsgifte
Mark Levengood, Christina Wahldén och Åsa Linderborg talar om tvångsgifte ur svenskt och internationellt perspektiv.
Arr: Rabén & Sjögren och UNICEF Sverige

Lördag 29 sep 12.20-12.40
Varför sätta upp mål?
Carolina Klüft och David Lega, framstående idrottare och engagerade i FN:s arbete, diskuterar betydelsen av att sätta upp mål.
Medverkande: Carolina Klüft och David Lega

Lördag 29 sep 16.00-16.20
Farligt uppdrag: Att föda barn
Varje dag dör runt 1000 kvinnor i världen i samband med graviditet och förlossning. Varför släpar detta millenniemål efter?
Medverkande: Medverkande: Margareta Winberg f.d. minister och ambassadör och Katarina Wennstam, författare

Söndag 30 sep 11.00-11.20
Kan damfotboll förbättra kvinnors rättigheter?
Kvinnors rättigheter påverkas av attityder hos kvinnor och män. Kan FNs millenniemål 3 förverkligas till 2015?
Medverkande: Margareta Winberg, ordförande UN WOMEN Sverige, Johanna Frisk, UN WOMEN Ambassadör i Tyresö FF Damfotboll

Välkommen!

Det är enkelt. Vi vet precis vad som måste göras och hur det ska göras. Vad som behövs är pengar och politisk vilja. Jag syftar på det skamliga faktum att det fortfarande idag dör 19000 små barn om dagen runt om i världen. 800 barn varje timme, dygnet runt berövas sin rätt att leva. Det mest frustrerande med detta faktum är att de flesta barn dör av väldigt enkla åkommor. Diarré på grund av att de druckit smutsigt vatten. Lunginflammation. Malaria. Komplikationer under graviditet och födseln.

Små barn är sköra och vi kommer tyvärr aldrig att uppnå en situation där alla barn får uppleva vuxen ålder. Till och med i ett land som Sverige dör årligen ungefär 3000 barn innan de fyllt 5 år. Dock mestadels av andra orsaker.

Men vi kan göra otroligt mycket för att få ned de höga talen runt om i världen. Det är viktigt att påminna oss om att framsteg görs hela tiden. För 20 år sen var det nästan dubbelt så många barn under fem år som dog. Många länder, som till exempel Laos, Bangladesh och Liberia har gjort så stora insatser att de lyckats minska barnadödligheten med runt 70 %. Detta inger hopp. Trots dessa framsteg ser dock världen i nuvarande takt inte ut att kunna nå FNs millenniemål om en minskning med två tredjedelar fram till 2015. Längst från målet är länder drabbade av konflikt.

Och det är som sagt inga konstiga saker. Mobilisera resurser för att bygga ut mödra- och barnahälsovården – framför allt på landsbygden och städernas slumområden i de fattigaste länderna, öka tillgången till rent vatten, införa vaccinationsprogram mot de vanligaste barnsjukdomarna (polio, mässlingen, stelkramp), öka kunskapen hos föräldrar om näringsbehov och amning osv.

Även länder med snabb BNP tillväxt som t.ex. Indien och Kina har fortfarande långt kvar innan de kan känna sig nöjda på detta område. Och fram till dess kommer UNICEF att fortsätta sätta press på beslutsfattare att prioritera barnen högre. Inte av välgörenhet. Utan för att det är dessa barns rättighet.

Igår släppte UNICEF rapporten ”Committing to Child Survival: A Promise Renewed”. Repporten visar att barnadödligheten fortsätter att minska men att det fortfarande är 19000 små barn som dör varje dag. Många av barnen dör av sjukdomar som enkelt hade kunnat förebyggas, som diarré och lunginflammation. Rapporten lyftes av ett flertal svenska medier bl.a. DN, Aftonbladet, SvD och Studio Ett i P1.

Rent vatten inte en självklarhet

200 liter rent vatten per dag. Så mycket konsumerar dagligen varje svensk genom disk, tvätt, dusch, toalettspolning osv. Hur ofta tänker du på vilken lyx det är att ha en i princip obegränsad mängd rent vatten varje dag? Jag gör det alltför sällan. Trots att jag vet att många människor i världen måste gå flera kilometer varje dag för att hämta vatten som inte ens är rent.

Just nu pågår World Water Week i Stockholm som samlar världens experter på området. Människors tillgång till rent vatten i världen har blivit mycket bättre under de två sista decennierna – under denna period fick mer än 2 miljarder fler människor tillgång till rent vatten.

Men fortfarande dör 4500 barn på grund av smutsigt vatten – varje dag året runt. Fortfarande saknar nästan 800 miljoner människor denna rättighet. Alltså alldeles för många.

FNs principer kring rätten till vatten är tydliga. Alla har rätt till vatten som:

 1. de har råd till
 2. det finns konstant tillgång till
 3. är rent, d.v.s. som inte orsakar sjukdomar
 4. finns tillgängligt i sådan mängd att det räcker till de grundläggande behoven

Det krävs mer resurser för att nå dessa människor. Utbyggda vattenledningar, fler dammar och brunnar som samlar regnvatten, fler borrade brunnar och större användning av nya tekniska lösningar för att rena vatten. Beslutsfattarna i länderna där behoven finns måste också satsa på att bygga ut vatten- och avloppssystemen i städerna så att de även når människor i slummen.

UNICEF anlitas som vattenexperter över hela världen. Vi arbetar i många länder för att förbättra gamla vattensystem och utveckla nya. Det gäller att hitta smarta tekniska lösningar och billiga metoder som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

Vi hjälper till att bygga brunnar, pumpar och toaletter samt att utveckla billiga metoder för att samla regnvatten och rena det. Vi utbildar också hälsopersonal och sprider information om vattenhantering.

Rätten till rent vatten gäller alla. Vi i de rikare länderna måste stödja detta arbete genom bistånd och smarta tekniska lösningar.

Vill du hjälpa? Ett av de värst drabbade länderna är Niger. Hjälp oss att ge barnen i Niger rent vatten.

Ett uppdrag att rensa överflödiga ord eller riktiga omprioriteringar inom det svenska utvecklingssamarbetet? Tankarna går isär om den process som nu pågår inom regeringen i att ta fram en ny övergripande plattform för det svenska biståndet.

Många är överrens om att det är svårt att utläsa vad som verkligen ska prioriteras i den nuvarande djungeln av policyer, strategier, instruktioner, regleringsbrev och tematiska områden som ska styra det svenska biståndet. UNICEF välkomnar därför den process som startade i början av året i att tydliggöra och förenkla denna styrning. Uppdraget genomförs av Utrikesdepartementet, men även organisationer och andra aktörer har nu fått tillfälle att ge sina synpunkter på vad som ska prioriteras. Vi har nyligen skickat in våra synpunkter till biståndsministern och detta tycker vi är viktigast:

1. Det svenska biståndet bör genomsyras av ett barnrättsperspektiv, vilket bland annat innebär att:
– Alla barn har lika rättigheter och inget barn ska diskrimineras
– Barns rätt till liv och utveckling ska värnas
– Barnets bästa bör genom barnkonsekvensanalyser tas in i alla insatser och program
– Barn har rätt att delta och komma till tals i beslut som rör dem

2. Sverige ska fortsätta att prioritera millenniemålen, främst de som rör barn mest, d.v.s. det som rör utbildning, barnadödlighet och mödradödlighet.

3. Sverige fortsätter att lägga stor vikt vid staternas eget ansvar att garantera barns rättigheter. Detta måste visas i praktiken genom prioriteringar, utvecklingsplaner och programbudgetar.

4. De nya resultatstrategierna bör innehålla resultat som tydligt fokuserar på barn.

Det ska bli spännande att följa den vidare processen kring biståndsplattformen och vilka förändringar det kommer att bidra till i det svenska biståndet.

Vad önskar du dig?

Vad har du önskat dig i mors dag present? En god middag? En bukett blommor av den du älskar? En fin teckning av ditt barn?

Vad tror du att 22-åriga Aida Olimpio i Mocambique som är gravid i sjätte månaden med sitt andra barn hade önskat sig? Kortare avstånd till vårdcentralen där hon ska gå på graviditetskontroll? Hon har gått nästan en hel dag från sin by för att komma hit och snart ska hon gå hela vägen tillbaka igen.

Eller önskar hon sig att barnet som hon bär ska överleva? Hennes första barn dog i malaria.

Eller att hon själv ska överleva förlossningen? Enligt statistiken dör en kvinna av 43 i hennes land i samband med graviditet och förlossning.

Men Aida har ändå tur. Mavuzi Ponte hälsocenter i Chiuta distriktet som hon nu besöker erbjuder tjänster inom både mödra- och barnahälsovård. Här finns utbildad personal och gravida kvinnor kan här gå på kontroller under graviditeten. Efter kontrollen kommer Aida att få med sig förebyggande malariamedicin, järntabletter och ett impregnerat myggnät för att skydda henne och hennes familj mot malaria.

Om hon har möjlighet att ta sig den långa vägen hit, kommer hon att kunna föda sitt barn här med hjälp av en utbildad barnmorska. Hennes nyfödda barn kommer att kontrolleras och vid behov att få vård enligt den ganska enkla kapacitet som vårdcentralen har.

Bebisen kommer också att erbjudas ett grundprogram med förebyggande behandling som inkluderar vaccinationer mot stelkramp, mässling och polio, vitamin A tillskott och avmaskningsmedel. Vid efterföljande besök kommer man att övervaka barnets tillväxt och vid behov sätta in näringstillskott. Vid alla besök får även Aida och hennes medsystrar information om näring, vikten av handtvätt, hur man skyddar sig mot malaria och de stora fördelarna med att amma sitt barn i minst sex månader.

Denna typ av integrerade program har Moçambiques hälsovårdsministerium infört med stöd av bland annat UNICEF. Det har medfört stora framsteg i att minska antalet barn och mammor som dör av enkla åkommor som malaria, blödningar, högt blodtryck och diarré.

Jämfört med för 20 år sen, dör hälften så många kvinnor i Moçambique samband med barnafödande. Gällande barn under fem år som dör har andelen också nästan halverats- från 22 % 1990 till 13 % idag. Liknande framsteg ser man i många utvecklingsländer där Nepal, Vietnam, Bangladesh, Egypten, Kambodja och Peru är några exempel. Detta betyder dock inte att allt är bra – fortfarande har vi långt kvar att nå millenniemålet om minskad mödradödlighet och mycket mer resurser måste satsas på att rädda de hundratusentals kvinnor och barn som dör helt i onödan.

/Eva Dalekant
Handläggare internationella utvecklingsfrågor UNICEF Sverige