Gå till innehållet
Laddar…

Foto: Majid Saeedi

Varje år utses UNICEF Photo of the Year. År 2010 gick förstapriset till den amerikanske fotografen Ed Kashi för fotoserie Vietnam: Arvet från ett krig, se bilderna här! På andra plats kom den iranske fotografen Majid Saeedi med sin bildserie Afghanistan: De förödande konsekvenserna av inbördeskrig. Nedan (och ovan) kan du se ett urval av bildserien och den text som presenterades på UNICEF Photo of the Years sajt.

”Afghanistans historia:

  • Den sovjetiska invasionen 1978, utbrott av inbördeskrig. Konsekvens: flyktingar.
  • Återkallelse av sovjetiska trupper år 1989, Mujaheddin intog Kabul. Utbrott av ännu ett inbördeskrig. Konsekvens: flyktingar.
  • Störtandet av talibanregimen efter 9 / 11 av en allians ledd av USA. Blodiga inre strider. Konsekvens: flyktingar.

Afghanistans framtid: Trots osäkra förhållanden har ca. 4 miljoner flyktingar återvänt från Pakistan och Iran och försöker nu att slå sig ner igen i sitt hemland.

Bland dessa flyktingar fanns 8-åriga Akram och hans familj. De letade efter skydd i den pakistanska staden Peshawar. Redan som liten pojke, försökte Akram att tjäna lite pengar genom att samla skrot på en soptipp i Peshawar. Medan han rotade igenom soporna rörde han en gång av misstag en oisolerad kabel. Både hans händer och armar måste amputeras på grund av svåra brännskador. Under tiden återvände Akrams familj till Kabul där han fick armproteser.

Den iranske fotografen Majid Saeedi har i sina bilder fångat den lekfulla lätthet, med vilken barnen hanterar dessa ”reservkroppsdelar”. Den hemska insikten av att vara gravt handikappad resten av livet, kommer inte förrän när människor blir äldre. Och denna insikt är grym då den är slutgiltig.”

Foto: Majid Saeedi

Foto: Majid Saeedi

Foto: Majid Saeedi

Foto: Majid Saeedi

Foto: Majid Saeedi

Foto: Majid Saeedi

Foto: Majid Saeedi

Foto: Majid Saeedi

Foto: Majid Saeedi

Maji Saeedi

Rädda en mamma – rädda en familj

Afghanistan. Trots den osäkra situationen finns vi på plats och kämpar för att nå ut till barnen – och mammorna. En av våra viktigaste uppgifter är att ge gravida kvinnor bra vård och en trygg förlossning. I nära samarbete med lokala myndigheter, religiösa ledare och kvinnorna själva gör vi stora framsteg. Som till exempel i Bamyan där en ny mödravårdscentral för gravida invigdes i somras. Här får blivande mammor hjälp och vård under det sista skedet av graviditeten och en trygg plats att föda sitt barn på. Detta är en del i ett större projekt som omfattar sex provinser i landet och som ska ge kvinnor på landsbygden större tillgång till mödravård.

Läroböcker till alla skolbarn

Zimbabwe. Under de senaste årens samhällskollaps har skolan försämrats rejält och barnen har saknat skolböcker. Men tack vare påtryckningar från UNICEF har nu landets regering avsatt mer pengar till utbildning. Under tre månader har 500 lastbilar kört ut totalt 13 miljoner läroböcker till 5 575 grundskolor – även i de allra mest avlägsna byarna. Zimbabwe är det första landet i Afrika söder om Sahara där alla skolbarn har en egen lärobok i fyra huvudämnen – matematik, engelska, naturvetenskap och hemspråk.

Sen en film om satsningen på skolan i Zimbabwe:

Afghanistan maj 2009

En liten flicka sitter i närheten av en ett åsneföl i provinsen Bamyan. I Afghanistan är åsnor ofta det enda transportalternativet  på landsbygden. De används också flitigt av UNICEF och våra partners för att leverera vaccin, skolutrustning och nödhjälp till svårtillgängliga områden.

Ansträngningar för att bygga upp landets infrastruktur och system (som till stor del förstörts under två decennier av krig) tillsammans med en ökad tillgång till sjukvård har bidragit till att barnadödligheten i landet har sjunkit samtidigt som antalet barn som går i skola ökat, speciellt bland flickor.

Trots det kvarstår stora utmaningar. Torka, brist på mat och en pågående konflikt fortsätter att begränsa utvecklingen för landets 27,1 miljoner invånare. Afghanistan är fortfarande ett av de fattigaste länderna i världen och ett av endast fyra polioendemiska länder världen över. Uppskattningsvis 45 procent av befolkningen har inte tryggad tillgång till mat och 40 – 55 procent av barnen är underviktiga.

Mödradödligheten är skrämmande hög och dödstalen beräknas till 1,600 per 100,000 födslar.  Med de siffrorna hamnar Afghanistan i toppen bland länder med högst mödradödlighet i världen.
Endast 22 procent av befolkningen i Afghanistan har tillgång till rent vatten.

UNICEF jobbar med regeringen, andra FN-organ och organisationer med hälsa, näring, vatten, sanitet, hygien, utbildning, skydd av barn och hjälp till nödställda i Afghanistan.