Gå till innehållet
Laddar…

Har företag ansvar för barns rättigheter?

Hur ska föräldrar kunna kombinera arbete med familjeliv? Vilket ansvar har företagen att erbjuda föräldrar rimliga arbetsförhållanden, så att barnen inte drabbas? En kunnig och klok panel diskuterade idag i Almedalen företagens ansvar utifrån det flexibla arbetslivets utmaningar.

Har företag ansvar för barns rättigheter?

I dag på eftermiddagen genomförde UNICEF sitt första arrangemang under Almedalsveckan. Fokus låg på företagens ansvar för barns rättigheter och seminariet samlade opinionsbildare och företrädare för olika företag i Skandias trädgård i närheten av Almedalsscenen.

En kunnig och klok panel – Lena Hök från Skandia, Erika Svensson från Ledarna och Patrik Nilsson från Företagarna – diskuterade företagens ansvar utifrån det flexibla arbetslivets utmaningar.

Lotta Linden, chef företagssamarbeten UNICEF, betonade att det är viktigt att företag har individuella lösningar som tar hänsyn till varje anställds livssituation. Företag har ett ansvar för barns rättigheter, och hon uppmanade alla att ta på sig ”barnglasögon”.

UNICEF har tillsammans med Rädda Barnen och FN:s Global Compact, tagit fram tio barnrättsprinciper för företag – riktlinjer som hjälper företag att ta ansvar för barns rättigheter. Principerna är tydliga med att det är arbetsgivarens ansvar att se till att deras verksamhet inte påverkar barn negativt. Skandia tillhör de företag som har genomgått UNICEFs utbildningar, och hållbarhetschefen Lena Hök menade att barnrättsprinciperna kan vara ett bra verktyg för de företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Moderatorn, näringslivsjournalisten Ulrika Fjällborg, passade också på att tipsa om UNICEFs kommande utbildningar i barnrättsprinciperna den 18 och 21 november.

Läs mer om barnrättsprinciperna.

UNICEF Sverige i Almedalen

På söndag inleds årets Almedalsvecka. UNICEF Sverige finns på plats för att lyfta frågor som barnäktenskap, barns delaktighet och inflytande, företags ansvar och barn på flykt.

IMG_20130701_155149-575x575

UNICEF Sverige i Almedalen 2013.

Skandia Idéer för Livet bjuder oss på lokal, teknik och marknadsföring av arrangemangen som äger rum i Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3.
Här nedan hittar du vårt program.

Måndag 30 juni kl 14.30-15.30
Har företag ansvar för barns rättigheter?
Vilket ansvar har företag att erbjuda rimliga arbetsförhållanden så att barnen inte drabbas? Lyssna till en debatt om hur barnrättprinciperna kan hjälpa företag att ta sitt ansvar för barnen.
Med: Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia. Erika Svensson, hållbarhetsexpert, Ledarna. Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Företagarna. Lotta Linden, chef företagssamarbeten, UNICEF Sverige. Moderator: Ulrika Fjällborg.
Seminariet på Facebook

Måndag 30 juni kl 16-16.45
Bröllop för barn – kan de stoppas med lagar?
Är den aktuella skärpningen av den svenska lagen tillräcklig för att stoppa barnäktenskap? Kan vi dra lärdomar från internationellt arbete?
Med: Erik Ullenhag, integrationsminister. Sara Mohammad, Glöm aldrig Pela och Fadime. Veronica Svärd, Feministiskt initiativ. Anne Charlotte Ringquist, Tostan Sverige. Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige. Moderator: Niklas Svensson, Expressen.
Seminariet på Facebook

Onsdag 2 juli kl 15-16
Barnkonventionen 25 år – vågar Sverige låta barn klaga direkt till FN?
Ett mingel där vi bland annat diskuterar tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen som ger barn möjligheten till individuell klagorätt till FN.
Med: Karin Fagerholm, Rädda Barnen. Moderator: Lisa Ericson, Nätverket för Barnkonventionen och UNICEF Sverige. Barnminister Maria Larsson avslutar minglet.
Seminariet på Facebook

Onsdag 2 juli kl 16-17
Har barnen tagit makten?
Ett samtal om en av barnkonventionens grundprinciper som handlar om barns rätt till delaktighet och inflytande.
Med: Maria Larsson, barnminister. Lars H Gustafsson, barnläkare och författare. David Eberhard, överläkare och författare. Mimmi Garpebring, Sveriges elevråd. Sara Azzazi, Fryshuset. Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige. Moderator: Alexandra Pascalidou.
Seminariet på Facebook

Torsdag 3 juli kl 14.30-15.30
De gömda barnens berättelser
Ta del av barnens berättelser och diskutera hur vi kan skapa bättre framtidsutsikter.
Med: Rokibath Alssane, Fryshuset. Husni Hassan och Fahed Abdulkadir, Ensamkommandes förbund. Åsa Coenraads, Moderaterna. Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna. Katerin Mendez, Feministiskt initiativ. Emma Schönberg, barnrättsjurist, UNICEF Sverige. Moderator: Alexandra Pascalidou.
Seminariet på Facebook

 

Dessutom är vi med i Sverige i Världens arrangemang ”Gör Sveriges stöd till FN någon skillnad?”. Diskussion med FN-experter och politiker från regering och opposition, onsdag 2 juli kl 8-9, OBS! Donnersgatan 6.

Ska du också till Almedalen? Varmt välkommen till våra spännande samtal!
Sprid också gärna vår information om evenemangen. Tack!

 

Samtal om barn och business i Almedalen

Tillsammans med Veckans Affärer anordnade UNICEF igår ett välbesökt seminarium i Almedalen. Opinionsbildare och företrädare från näringslivet träffades för att lära sig mer om hur företag kan skapa långsiktig hållbarhet genom att se sin verksamhet ur ett barnperspektiv.

Barnrättsprinciperna med Veckans Affärer

Till hjälp för företag finns sedan ett år tillbaka barnrättsprinciperna som UNICEF tagit fram tillsammans med FNs Global Compact och Rädda Barnen. På plats på seminariet fanns bland andra Ida Hyllested, CSR-expert från UNICEF i Genève, för att berätta mer om vad de nya barnrättsprinciperna för företag betyder för företagens hållbarhetsarbete.

Att det är viktigt för textilindustrin att ta hänsyn till barnen i hela värdekedjan är inget nytt, men även för ett företag som utvecklar kylskåp är barnen en viktig intressent i affärsverksamheten. Är det lönsamt? Vad betyder det för de anställda? Vilka är svårigheterna?

Anna Gedda, Social Sustainability Manager på H&M, som var med på plats, betonade vikten av att företag, stat och allmänhet har ett gemensamt ansvar för att säkra barns barns rättigheter och hållbarhetsarbete. Valerie Binner, Executice HR Director på Dometic group, också med i panelen, menade att vi har passerat checklistornas tid när det gäller barns rättigheter.

Läs mer om vad barnrättsprinciperna för företag är och hur företag kan samarbeta med UNICEF.

Politisk överenskommelse krävs om barn som lever utanför

Det behövs en överenskommelse mellan alliansen och Miljöpartiet för att bryta socialt utanförskap bland barn. Det förslaget la UNICEF fram vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby på måndagen.

I diskussionen deltog politiker, representanter från UNICEF, Rädda barnen och BRIS samt ungdomar från Megafonen och Pantrarna.

I diskussionen deltog politiker, representanter från UNICEF, Rädda barnen och BRIS samt ungdomar från Megafonen och Pantrarna.

Det var vid ett seminarium tillsammans med Rädda barnen och BRIS som Christina Heilborn, programchef vid UNICEF, riktade förslaget till företrädare för Miljöpartiet och Moderaterna. Hon refererade till den migrationspolitiska uppgörelse som de tidigare har gjort och efterlyste ett liknande samarbete inom socialpolitiken.

– Det stora problemet när det gäller utanförskap bland barn är att myndigheter som skola, socialtjänst och BUP inte samarbetar. Vi behöver en helhetsstrategi och det skulle vara kraftfullt om en överenskommelse kunde komma till stånd över partigränserna, sa Christina Heilborn.

Moderaternas Krister Hammarbergh och Miljöpartiets Gustav Fridolin var positiva till förslaget även om de båda lyfte vissa hinder. Fridolin pekade till exempel på att det kunde vara svårt att enas kring den ekonomiska politiken.

Christina Heilborn underströk vikten av att frågan om barn som lever i socialt utanförskap inte enbart kan handla om partipolitik.

– Det handlar om mänskliga rättigheter.

Paneldebatten var en del av ett mycket välbesökt halvdagsseminarium med fokus på barn i socialt och ekonomiskt utanförskap. Flera experter deltog och UNICEFs film ”Mitt liv som barn” visades. Representanter från ungdomsorganisationerna Megafonen och Pantrarna deltog och efterlyste att beslutsfattare ska lyssna på deras åsikter. Christina Heilborn höll med och betonade vikten av att så sker:

– När beslutsfattare lyssnar på barn och unga så måste de också vara beredda att lämna ifrån sig en del av makten, och det kan i vissa fall vara smärtsamt. Men det måste de bli bättre på. Detta är ju även något som Sverige har fått kritik för av FN:s barnrättskommitté, och det är samhällets ansvar att ta tag i det.

Marie Köhler presenterade sina slutsatser inom området barn i ekonomiskt och socialt utanförskap och konsekvenser för barnen och samhället.

Marie Köhler presenterade under eftermiddagen sina slutsatser inom området barn i ekonomiskt och socialt utanförskap och konsekvenser för barnen och samhället.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson presenterar sina slutsatser av forskningen kring barn i socialt och ekonomiskt utanförskap

Nationalekonomen Ingvar Nilsson talade om sina slutsatser av forskningen kring barn i socialt och ekonomiskt utanförskap

 

Så löd rådet idag på vårt fullsatta seminarium i Almedalen — ”Kan Twitter göra barnkonventionen till lag?”. Trots flera års opinionsbildning från flera barnrättsorganisationer och trots en politisk majoritet för att göra barnkonventionen till lag händer ingenting. Varför? Vilken inverkan kan digital opinionsbildning ha för att få till en förändring?

Twitter används ju idag av många för att hålla sig uppdaterade och som TV4s Anders Pihlblad uttryckte det tidigare idag: ”Jag börjar och slutar alltid dagen med Twitter”. Diskussionen gick varm mellan paneldeltagarna som leddes av moderatorn och mediestrategen Brit Stakston från JMW kommunikation:  Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap från Göteborgs universitet, Ann-Therése Enarsson, idag Systembolaget och årets Lobbyist 2004 för sitt arbete med att införa rökförbud på krogen, Elin Saga Kjørholt, jurist på Norsk senter for menneskerettigheter från Norge där barnkonventionen är lag samt Christina Heilborn, barnrättsjurist UNICEF Sverige.

Från vänster: Brit Stakston, Ulf Bjereld, Ann-Thérese Enarsson, Elin Saga och Christina Heilborn.

I Norge, där barnkonventionen är lag, kommer barns position fram på ett helt annat sätt än tidigare och ses som subjekt i rättssammhang, inte som objekt enligt Elin Saga. Att stärka barn i rättssammanhang är ett av flera argument för varför konventionen borde bli svensk lag. Som vår barnrättsjurist Christina Heilborn också påpekade  har barn egna rättigheter och får aldrig ses som som bihang till sina föräldrar. I  svenska domstolar idag nämns barnkonventionen bara som kuriosa. Vilka konkreta tips kom då fram från panelen då det gäller att göra barnkonventionen till lag med hjälp av digital opinionsbildning?

  • Underskatta inte behovet av långsiktigt kunskapsbyggande i opinionsarbetet för både politiker och allmänhet.
  • Lagen är  inte alltid den enda lösningen utan viktigare är ibland vad folk faktiskt tycker. Det tar minst fem år att vända en opinion, så det gäller att vara uthållig.
  • Precis som med traditionell opinionsbildning krävs en konfikt för att få frågan på agendan. Utnyttja det.
  • Twitter är ett av flera redskap, men grunderna i opinionsbildning har inte försvunnit, de behöver bara anpassas utifrån de nya sociala medierna.
  • Se Twitter som ett sätt att mobilisera medborgarna för att visa att frågan är viktig för många. Använd inte Twitter som megafon eller flygblad.
  • Viktigt att lyfta fram vilken skillnad t ex barnkonventionen som lag skulle innebära i verkligheten.
  • Våga förenkla och var kreativ. Ofta tar vi armkrok med de vi gillar och som redan är med oss. Skapa oväntade allianser.

Glädjande var också att  Stina Bengtsson från Centerkvinnorna i Stockholms län satt med i publiken och ställde frågan om hur hon kunde få stöd i att driva frågan vidare inom partiet. Hon har inför förra Riksstämman motionerat med Abir Alsahlani och Lena Ek  om att göra barnkonventionen till svensk lag, som de tyvärr inte fick igenom. Centerpartiet menar att barnkonventionen ska vara den naturliga utgångspunkten i allt arbete som rör barn men att den bästa metoden, än så länge, är en anpassning och skärpning av de svenska lagarna, det vill säga den nuvarande transformeringsmetoden. Moderaterna och Sverigedemokraterna är de enda partierna som aktivt motsätter sig en inkorporering. Läs mer om varför vi vill göra barnkonventionen till lag. 

Nu hoppas vi att vi kan ta debatten vidare och få fler partier och engagerade med på tåget. Fortsätt gärna twittra och använd gärna #barnkonventionen eller #BarnkonvNU. Det är viktigt att vi nu fokuserar på ”att mobilisera medborgarna med hjälp av Twitter”, för att citera Ulf Bjereld. Eller som Niklas Svensson från Expressen sade i morse: ”Jag twittrar gärna frenetiskt om det hjälper till att göra barnkonventionen till lag”.

Tidigare inlägg från Almedalen 2012

I går presenterade vi tillsammans med Rädda Barnen och BRIS en medieanalys på Barnrättstorget i Almedalen om barn i media, något som också flera medier snappat upp bl a Aftonbladet och SvD. Analysen är framtagen av Retriever Sverige. Den visar bl a att barn i våra största svenska dagstidningar lyser barnens egna berättelser med sin frånvaro. I endast 1,7 procent av publiciteten får barnen själva komma till tals.Vad beror det på och hur kan vi förbättra bilden? Den frågan diskuterade vi igen imorse på JMWs #GMA12 i Almedalen. Expressen-reportern Niklas Svensson deltog även och bjöd in oss till redaktionen för att lära dem mer om hur man kan lyfta och ta hänsyn till barns rättigheter och barnkonventionen i mediearbetet. Det gör vi mer en gärna och erbjuder gärna denna tjänst till fler redaktioner i Sverige. Vi kräver också att barnrättsfrågorna lyfts mer och diskuteras oftare på landets journalistutbildningar. Vi ställer gärna upp med vår specialistkompetens inom barns rättigheter även där. Precis som att det finns sportjournalister, politiska reportrar, bilreportrar, skönhetsredaktörer osv ser vi dessutom värdet av att ha barnrättsreportrar runt om på redaktionerna. Här har ju också vissa medier redan lyckats bra, t ex SRs Barnen i P1 och SVTs Lilla Aktuellt . Mer av den varan i svensk press tack!
/Christina Heilborn, barnrättsjurist och chef för Opinion & Påverkan

P.S. Är du i Almedalen, kom gärna på vårt seminarium kl 13 idag på Barnrättstorget: ”Kan Twitter göra barnkonventionen till lag?”Tage Cervins gränd 3. Delta och följ seminariet på Twitter via UNICEF Sverige och #BarnkonvNU och #almdalen D.S.

Staffan Landin och Claes Johansson

Det var en tapper skara besökare som trotsade kylan och deltog på vårt och UNDPs seminarium ”Afrika och millenniemålen – framgångssaga eller fiasko? i Almedalen idag. Staffan Landin, föreläsare med bakgrund i UNDP och Claes Johansson, statistikexpert, UNICEF New York inledde men en imponerande genomgång av hur statistiken kring millenniemålen ser idag.

Åsikterna gick inte helt isär. I 62 länder är utvecklingen på väg åt rätt håll enligt Staffan Landin. Han menade också att millenniemålen är svåra att använda på samma sätt för alla länder, eftersom utgångspunkterna när man började mäta såg helt olika ut i olika länder. De länder som idag ligger på genomsnittet kan dölja stora framsteg inom t ex barnadödlighet. Staffan nämnde Niger som exempel där barnadödligheten ändå gått från 31 till 17 %. Fantastiska framsteg, men inte tillräckliga var alla eniga om.

Claes Johansson förklarade att i Afrika som helhet har man t ex inte nått sanitetsmålen, men ändå går utvecklingen långsamt framåt. Han betonade också vikten av att satsa på att nå de allra fattigaste först och främst. Tekniska lösningarna är inte allt, t ex att bara dela ut myggnät till alla barn, utan kulturen måste också följa med, dvs. vikten av att också lära ut hur myggnätet används och följa upp.

Efter statistikgenomgången följde en diskussion mellan Staffan Landin och Claes Johansson tillsammas med Carin Jämtin (S), Mattias Johansson, vice vd för den gröna, liberala tankesmedjan Fores och Mikael Olsson, programledare för P1:s Konflikt. UNDP-moderatorn Monica Lorensson berättade om en tidigare undersökning från UNDP om svenskarnas felaktiga bild av situationen i utvecklingsländerna. Vilket ansvar har medierna, undrade hon. Mikael Olsson menade att organisationerna måste bli bättre på att kommunicera statistiken och att berätta historierna. Göra dig mer attraktiv för media och paketera ditt budskap med andra ord. Carin Jämtin avslutade med att trycka på att man måste satsa på utveckling inom handels- och jordbrukspolitik för att gynna de allra fattigaste länderna.

P.S. Dagen efter, på ett annat seminarium som UNDP anordnade för att presentera de senaste millenniesiffrorna från FN, sade fd utrikesminstern och ordförande i FN:s generalförsamling Jan Eliasson så här: ”Om vi ska kunna klara millenniemålen så måste man ta hjälp av UNICEF eftersom UNICEF är en organisation som når ut i varenda by och gör skillnad till väldigt låga kostnader”. D.S.

Väldigt roligt tycker vi!

/Petra Hallebrant, Informationschef

 

På vårt seminarium ”Trafficking – barn som slavar även i vår närhet” diskuterade barn- och äldreminister Maria Larsson tillsammans med Maria Åsenius, chef för EU-kommissionär Malmströms kabinett, Bengt Svenson, rikspolischef, Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande, Riksdagens tvärpolitiska barngrupp och Christina Heilborn, chef opinion och påverkan, UNICEF Sverige, vad som krävs för att bekämpa trafficking i Sverige, vilka som är ansvariga och hur situationen ser ut. Moderator var UNICEF-ambassadören David Hellenius.

Ett återkommande ämne var samarbete, dels mellan olika myndigheter i Sverige men också inom EU. Åsenius berättade att i England kan man köpa ett barn för 20 000 Euro, som sedan drar in 160 000 Euro per år. En skrämmande bild, som enligt Årenius kan ändras genom nya EU-regler som kommer att underlätta samarbetet mellan länderna. Hon berättade även om ett projekt där England och Rumänien tack vare ett bra samarbete mellan länderna lyckats avslöja och bekämpa organiserad brottslighet. Rikspolischefen betonar dock att trafficking är svårt att utreda och att det ofta handlar om just organiserad brottslighet.

Fredrik Lund Sammeli (S), poängterade vikten av att införa barnkonventionen som lag för att på så sätt också gynna de barn som drabbats av trafficking. Detta är också en fråga som vi driver sedan länge som vi därför välkomnar. Även ministern är positiv till detta och tycker att man bör titta på Norge som infört barnkonventionen som lag, för att dra lärdomar av hur det har gynnat de norska barnen.

Regeringen har sedan tidigare en handlingsplan för hur man bl a hanterar barn som drabbats av sexuell handel. Vi menar att den inte är tillräcklig, eftersom trafficking är mycket mer omfattande än så. Som Christina Helborn, vår chef för Opinion & Påverkan också påpekade kräver vi att handlingsplanen utvidgas för att omfatta all handel med barn, även de som säljs för att t ex arbeta, tigga osv. Barnkonventionen omfattar alla barn och de drabbade ska först och främst ses som barn. Det är högsta prioritet. Dessutom kräver vi att regeringen utser EN minister som ansvarig som sedan tar fram en utvidgad handlingsplan som innefattar ALLA barn och all form av trafficking. Vi ser också att det bör inrättas en hjälplinje som stöd till de som möter de drabbade barnen i sitt arbete.

Sammanfattningsvis är vi glada över att barn- och äldreministern Maria Larsson berömde det arbete vi gör kring trafficking och att vi fortsätter att driva frågan.

Eva Röse gästspelar i Almedalen

Vår engagerade UNICEF-ambassadör Eva Röse kom förbi och hjälpte Malin och Sandra från UNICEFs frivilliggrupp på Gotland att dela ut ballonger och bjuda in till UNICEFs seminarier.

Läs mer om UNICEFs program i Almedalen här.

Imorgon, onsdag 6/7, handlar UNICEFs seminarium om Afrika och millenniemålen. Är det en framgångssaga eller ett fiasko? Platsen är Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1 och tiden 12:00 – 13:30. Anmäl dig till eventet på Facebook. Välkomna!

Kontakta gärna Ingeborg Ekblom, iekblom@unicef.se, PR-ansvarig, om du har frågor om UNICEF i Almedalen.

”Båda parter ska tjäna på samarbeten som rör barns rättigheter. Vi ställer höga krav på leverantörerna.” Så inledde vår generalsekreterare Véronique Lönnerblad seminariet ”CSR: Barns rättigheter och företagens ansvar-utmaning eller självklarhet? ”

Bo Victor Nylund, CSR-expert från UNICEF, berättade vidare om att i höst lanseras FNs Global Compacts barnrättsprinciper, som blir ett rättesnöre för företags ansvar för barns rättigheter i verksamheten men också en verktygslåda för att arbeta i rätt riktning.

En av deltagarna, Sara Damber från Playing for Change Kinnevik uppmanade andra företag att våga ta in kompetens inom CSR och barns rättigheter i företaget.

Diskussionen under seminariet handlade framförallt om hur olika företag och organisationer jobbar med CSR idag och hur långt utvecklingen har kommit idag jämfört med för 10 år sedan. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin betonade att CSR inte är något nytt men att det nu behövs globala ramverk för barn, där FNs barnrättprinciper kommer att vara ett steg i rätt riktning.

Sofia Arkelsten, Moderaternas partisekreterare, menade att vi inte kan lagstifta om att företag ska ta mer ansvar men barnperspektivet ska genomsyra allt.

Frågan var ju också vem som bär det yttersta ansvaret för att barns rättigheter efterlevs i företagssamarbeten. Där fick Playing for Change Kinneviks Sara Damber glada hurrarop från publiken då hon menade ”barns rättigheter är f-n allas ansvar”.

Den frågan ställer vi oss idag när vi anordnar ett seminarium på temat CSR i Almedalen idag tisdag kl. 11.45-12.45 på Strandgatan 1, i Länsstyrelsens trädgård.

CSR, företagens sociala ansvar, har blivit en allt viktigare faktor för näringslivet att ta hänsyn till. Nu skapas nya riktlinjer som gör det lättare för företag att göra rätt från början i sitt CSR-arbete. Bo Victor Nylund, vår CSR-expert är delaktig i arbetet med FN:s Global Compact att ta fram principer som ska ge företag stöd för hur de bäst ska kunna respektera och stödja barns rättigheter. Näringslivet kan spela en viktig roll när det gäller att förverkliga barns rättigheter, inte bara genom att utforma riktlinjer för den egna verksamheten utan också genom att använda sitt inflytande för att påverka attityder i stort.
Företag, experter och representanter från olika organisationer samarbetar just nu för att utforma dessa principer som ska vara klara i november. Arbetet går att följa på www.business-humanrights.org

Men hur stort ansvar har företagen egentligen när det gäller att bidra till att förbättra barns livsvillkor? Kan de göra mer än de gör idag? Och hur kan engagemang för barns rättigheter både skapa lönsamhet för företagen och samtidigt förbättra livet för utsatta barn? Det diskuterar vi vårt seminarium idag tillsammans med Bo Victor och en rad andra profiler inom området:
Sofia Arkelsten (M), partisekreterare, Cecilia Schelin Seidegård, landshövding ordförande Systembolaget, Sara Damber, Playing for Change/Kinnevik, Eva Pethrus, Microsoft samt Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen. Lennart Ekdahl är moderator och seminariet inleds av vår generalsekreterare Véronique Lönnerblad, generalsekreterare.

Är du på plats i Almedalen, kom gärna på vårt seminarium! Du kan också vara med i diskussionen via Twitter. Använd då dessa hashtags: #CSR #Almedalen #svpol

Har du frågor, kontakta Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig, ekblom@unicef.se, 070-995 59 16
Hela vårt program i Almedalen.

Foto: Andreas Karlsson

Barnhandel förekommer i hela världen, även i Sverige. Barn köps och säljs bland annat för att utnyttjas i sexindustrin, för att begå brott och för att tigga.

Imorgon, tisdag den 5 juli, lyfter UNICEF problemen med trafficking i Almedalen under ett seminarium med politiker och experter. UNICEFs ambassadör David Hellenius är moderator.

— Vi kommer att fokusera på vad svenska politiker anser att man kan göra för att stoppa handeln med barn och vad vanliga människor kan göra, säger David.

En annan fråga som kommer att diskuteras är varför trafficking omsätter så mycket pengar.

Deltagare på seminariet är Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister, Maria Åsenius, chef för EU-kommissionär Malmströms kabinett, Bengt Svenson, rikspolischef, Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande, riksdagens tvärpolitiska barngrupp, Véronique Lönnerblad, UNICEF Sveriges generalsekreterare, och Christina Heilborn, chef för opinion och påverkan hos UNICEF Sverige.

Tid och plats för seminariet: 14:30–15:30, Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1, Visby.

Twittra gärna från seminariet och ange #almedalen #trafficking #svpol

Fler seminarier

UNICEF arrangerar tre seminarier under årets Almedalvecka. Idag, tisdag, 11.45 till 12.45, pågår ett seminarium om företagens sociala ansvar (CSR) i Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1.

På onsdag, den 6 juli, diskuteras Afrika och millenniemålen mellan 12-13.30, under ett seminarium på samma plats.

Senare på onsdag eftermiddag blir det debatt och nätverksmingel med representanter från Sveriges barnorganisationer. Mellan 16 och 18 hålls seminariet Gör barnkonventionen till svensk lag! Arrangörer är Adoptionscentrum och Nätverket för barnkonventionen.

Här hittar du hela UNICEFs program i Almedalen 2011.

Välkommen!

/Maria Ahlsten, informations- och pressekreterare

Ja det hoppas vi alla fall. Nu är vi ett gäng från oss som drar till Almedalsveckan Evenemangen är fler än någonsin, vissa kallar det för politisk cirkus, andra det bästa tillfället under året att nätverka och påverka. Vi tror på det sistnämnda och hoppas på många intressanta möten med politiker, opinionsbildare och företag. För andra året i rad är vi på plats. Förra året arrangerade vi ett seminarium om barnkonventionen som lag, en fråga vi fortfarande driver. I år har vi valt att ordna tre seminarier: det första på temat CSR (med bland andra Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten och Sara Damber från Kinnevik Playing for Change). Med på seminariet är även vår egen CSR-specialist Bo Victor Nylund, som vi är glada för att ha med.

Trafficking är också en av våra prioriterade frågor och temat för vårt andra seminarium. David Hellenius, en av våra ambassadörer, är moderator, där också bl a Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister, Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande, Riksdagens tvärpolitiska barngrupp och vår chef för opinion och påverkan Christina Heilborn deltar. 

Att prata om millenniemålen med politiker är en självklarhet. Det gör vi på vårt tredje seminarium tillsammans med UNDP, där bl a Claes Johansson, statistikexpert på UNICEF i New York, och Staffan Landin, frilansande utvecklingsföreläsare med bakgrund i UNDP, ger oss olika bilder av hur det egentligen går med millenniemålen. Medverkar gör även Carin Jämtin (S), partisekreterare, f d biståndsminister, Mattias Johansson, vice vd för den gröna, liberala tankesmedjan Fores och Mikael Olsson, programledare för P1:s Konflikt.

Du kommer att kunna följa våra seminarier här på bloggen men också via Twitter
Vill du själva delta i diskussionen på Twitter under seminarierna, använd dessa hashtags:
#almedalen #CSR #svpol
#almedalen #trafficking #svpol
#almedalen #MDG #svpol

Hela vårt program med tid, plats mm, hittar du här. 
Vi ses!
/Petra Hallebrant, informationschef

Igår var det dags för Almedalens barnvänligaste mingel. UNICEF var med och arrangerade en träff tillsammans med ”nätverket för barnkonventionen” på temat barnkonventionen som svensk lag. Ett hundratal personer som alla arbetar för barns rättigheter i någon form träffades i en lummig trädgård där flera företrädare för organisationer talade sig varma för betydelsen av barnkonventionen som svensk lag. Vi tycker såklart att det är kul att fler och fler ställer sig bakom den här frågan som UNICEF har drivit i över 10år.

"Fina Ballerina" och miniminglare

Gör barnkonventionen till lag!-ballong

Små proffsminglare i Almedalen gillade clownen "Fina ballerina".

UNICEFs chef för hiv/AIDS i NY Jimmy Kolker, Lars Arrhenius, barn- och elevombudsman och Cecilia Abrahamsson Ordförande, Nätverket för barnkonventionen, lyssnar på talare i trädgården

Mingel för barnkonventionen

UNICEFs panel om barnkonventionen som lag pågår just nu i Almedalen.

Representanter från Migrationsverket, olika politiska partier och BO debatterar och intresset är stort – gräsmattan utanför lokalen är full av folk som inte fick plats i lokalen. Trycket på politikerna att ta ställning för starkare rättigheter för barn ökar!

Fredrik Malmberg, Mikael Ribbenvik och Monica Green på seminariet barnkonventionen som lag?

Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Mikael Ribbenvik, rättschef Migrationsverket och Monica Green (S). Monica Green har just fått frågan från publiken om varför de tvekar nu när de som arbetar med barns rättigheter är överens?

Citat från dagen:

– ”Sedan den här debatten om att göra barnkonventionen till lag drog igång har trycket på politiker och myndigheter att ta barnkonventionen på allvar ökat mycket.” /Fredrik Malmberg, Barnombudsman

– ”Som politiker känner vi definitivt av trycket i den här frågan eftersom det ställer frågan om barns rättigheter på sin spets. Det bli en ”droppen som urholkar stenen”-effekt när UNICEF lyfter frågan i olika sammanhang, såsom debatter som denna.” /Monica Green, (S)

-”Det har varit en bra konkret fråga för oss politiker att ta ställning till. UNICEF har verkligen lyckats bra med att driva frågan framåt och det har påverkat vårt ställningstagande för barnkonventionen som lag.” /Desiree Pethrus Engström, (KD)

-”Fler och fler partier ställer sig bakom vårt krav att göra barnkonventionen till lag. Nu är det bara S, M och C vi väntar på.” /Christina Heilborn, barnrättsjurist, UNICEF

/ Lisa Ericson, UNICEF