Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF redo att hjälpa drabbade när cyklonen når Burma

Tusentals hemlösa människor i delstaten Rakhine på Burmas västkust hotas av cyklonen Mahasen som väntas nå fastlandet idag eller imorgon. Vi finns på plats och står redo att hjälpa regeringen med humanitär hjälp till området.

Situationen i delstaten Rakhine är redan svår på grund av etniska och religiösa konflikter mellan buddhister och muslimer, vilket gjort att tiotusentals människor tvingats fly från sina hem. När cyklonen nu slår in över land befaras kraftiga regn och översvämningar drabba de hemlösa familjerna extra hårt. I liknande situationer brukar vattnet förorenas och vattenburna sjukdomar spridas snabbt. Det innebär en farlig situation för små barn som bland annat kan få livshotande diarrésjukdomar.

Rädda liv första prioritet

Tillsammans med andra FN-organ och internationella organisationer samarbetar vi med Burmas regering för att förflytta hemlösa till säkrare områden. Burmas regering har aktivt sökt internationellt samarbete och bidrag för att kunna bemöta den väntade katastrofen. Presidenten Thein Sein har lovat att katastrofarbetet ska utföras utan diskriminering baserad på etnicitet och religion och att främsta prioritet ska vara att rädda liv. UNICEF och andra hjälporganisationer välkomnar uttalandet och uppmanar regeringen att garantera ansvarstagande och öppenhet, samt att räddningsinsatser ska sättas in i god tid.

Mer resurser behövs

Vi har fyllt på våra lager i landet med förnödenheter, satt in extra personal och förbereder även insatser i utsatta områden i angränsande delstaten Chin, i Mandalay-regionen och i norra delstaten Kachin. Men vi behöver mer resurser till insatserna i Burma. Framförallt till det livsviktiga arbetet att distribuera rent vatten och förbättra sanitet och hygien i de drabbade områdena.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete.

24 barnsoldater frisläppta i Burma

Burmas armé har officiellt frigivit 24 barn. Redan i juni 2012 skrev landets regering under en överenskommelse om att befria alla minderåriga soldater och under de närmaste månaderna väntas ännu fler barn friges. UNICEF övervakar processen och hjälper till att återanpassa barnen i samhället.

Barnsoldater i Burma

300 000 barn runt om i världen är inblandade i väpnade konflikter som soldater.

De 24 före detta barnsoldaterna befriades den 15 februari under en ceremoni i huvudstaden Yangon, i närvaro av representanter från armén, olika myndigheter och UNICEFs chef i Burma Bertrand Bainvel, som tillsammans med FN:s lokala samordnare Ashok Nigam, leder den grupp som utsetts för att skydda barn i väpnad konflikt. 

Lovat frige alla barnsoldater

Frisläppningen är ett resultat av en överrenskommelse som skrevs under av Burmas regering och FN i juni 2012. Regeringen lovade då att sluta rekrytera barn till väpnade styrkor och att identifiera och befria alla de tusentals barn som utnyttjas som soldater. Åtagandet omfattar också att se till att barnen får möjlighet att återvända till sina familjer och återanpassas i samhället. UNICEF bidrar med psykosocialt och ekonomiskt stöd till barn och familjer och ser till att barnen får utbildning.

Det skriftliga avtalet har gett ett starkt budskap om att barn inte ska rekryteras och användas för militära ändamål. Ännu fler barn väntas bli frisläppta under de närmaste månaderna i takt med att allt fler minderåriga identifieras i armén.

Vi hoppas nu att inte bara den burmesiska militären ska sluta använda barn som rekryter, utan att även de olika separistiska grupper som slåss mot militären ska följa regeringens åtagande.

Ett brott mot barns rättigheter

I artikel 38 i FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) står det tydligt att inga barn får utnyttjas som soldater. Trots det är uppskattningsvis 300 000 barn inblandade i väpnade konflikter i 14 länder. Barnen utnyttjas av olika beväpnade grupper och arméer, antingen som soldater, som tjänstefolk eller som prostituerade.

UNICEF finns på plats i alla de här länderna och kämpar tålmodigt för att ändra attityder och förhandla med makthavare och krigsherrar för att de ska avväpna och befria barnen och återanpassa dem i samhället. Vi ger oss inte förrän varenda barnsoldat i hela världen är tillbaka hos sin familj och får möjlighet att gå i skolan.

Hjälp oss kämpa för alla barns rätt att vara barn. Stöd UNICEFs livsviktiga arbete över hela världen.

Hjälp till alla folkgrupper i Burma

Sedan oroligheter bröt ut i delstaten Rakhine i Burma i juni, har UNICEF arbetat med akuta insatser för att rädda undernärda barn och för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar. Men arbetet har försvårats av ökade spänningar i området och ett isolerat läge.

Många av insatserna i Rakhine har drabbats av förseningar, bland annat har det långsiktiga vaccinationsprogram som skulle startat i juni har tvingats skjutas upp. Hiv-förebyggande program och utbildningsprogram som startades upp innan oroligheterna bröt ut har kunnat fortsätta om än i ett långsammare tempo.

Hjälp till alla folkgrupper

UNICEF fortsätter att kämpa för att nå barn från alla folkgrupper som drabbats av oroligheterna i Rakhine. 44 000 barn har fått tillgång till skydd tack vare ett utbildningsprogram med runt 200 medlemmar från utvalda samhällen. Utbildningen har inkluderat riskbedömning för att snabbt kunna identifiera barn som behöver skydd.

Exempel på andra insatser som genomförts är fördelningen av 25 medicinkit som innehåller läkemedel och utrustning för 250 000 människor. 500 familjer har fått tilldelat sig vatten och hygienpaket och ytterligare 500 paket förväntas anlända inom den närmaste veckan. Andra kommande insatser är utdelningen av näringstabletter till 3500 gravida och ammande kvinnor och ökat stöd till akutvård och mobila hälsoteam. Planer finns att ge livräddande näringsbehandling till 160 barn i åldrarna 6 till 59 månader samt att ge näringstillskott till ytterligare 8100.

UNICEF har tillhandahållit runt 9300 internflyktingar, människor som är på flykt inom Burma, tillgång till rent vatten. 1100 hushåll har fått tillgång till toaletter och sanitära förhållanden, en viktig del för att förhindra spridningen av livsfarliga sjukdomar.

Utbildning och hiv-preventivt arbete

UNICEF har arbetat med utbildningsinsatser i Rakhine sedan 2007, bland annat med läromedel för barn och skolor samt fortbildning av lärare och skolledningar. Sedan 2008 har det också funnits program för att förhindra överföring av HIV från mor till barn i Buthedaung, Myauk U, Yethe Taung och Taungoke i Rakhine.

I september i år hade cirka 60 procent av alla gravida kvinnor i Rakhine testats för hiv, högre än det nationella genomsnittet på 50 procent. 100 procent av alla identifierade hiv-positiva gravida kvinnor i området har fått behandling för att förhindra HIV-smitta till sina barn.

Mer stöd behövs

Situationen i Rakhine analyseras löpande för att bedöma vilka insatser som behövs men det beräknas i nuläget saknas runt 10 miljoner svenska kronor. Detta trots stöd från både UNICEF, FNs katastroffond och USA.

Aye Nandar Win är tillbaka i skolan i Burma

UNICEF är en av få organisationer som arbetar med humanitär hjälp och barnrättsfrågor inne i Burma (också kallat Myanmar). Efter cyklonen Nargis förödelse 2008 har vi kämpat för att bygga upp vardagen för barnen och arbetet med att ge alla barn en utbildning fortsätter. 11-åriga Aye Nandar Win är ett av alla de barn som nu kunnat återvända till skolan.

– Jag älskar den här skolan! Jag älskar rummen, färgerna, min bänk – ja allt, säger berättar Aye Nandar Win, 11 år, som går i femte klass i UNICEFs nya skola i byn Didier. Foto: UNICEF/Thame

– Jag älskar den här skolan! Jag älskar rummen, färgerna, min bänk – ja allt, säger berättar Aye Nandar Win, 11 år, som går i femte klass i UNICEFs nya skola i byn Didier. Foto: UNICEF/Thame

UNICEF är en av få organisationer som arbetar med humanitär hjälp och barnrättsfrågor inne i Burma (också kallat Myanmar). Efter cyklonen Nargis förödelse 2008 har vi kämpat för att bygga upp vardagen för barnen.

En av de viktigaste uppgifterna har varit att ordna nya skolor som är bättre och säkrare än de gamla. Under 2009 har vi därför byggt 46 specialritade jordbävningssäkra skolor som ska ungera som modeller för den framtida utvecklingen av skolorna i Burma. Modellskolan i byn Didier har blivit så populär att föräldrar i grannbyarna skickar dit sina barn. Antalet elever har ökat från 72 till 136 sedan skolan invigdes i juni. Skolan har sex klassrum, bibliotek, lekplats, rent vatten och toaletter.

– Jag älskar den här skolan! Jag älskar rummen, färgerna, min bänk – ja allt, säger berättar Aye Nandar Win, 11 år, som går i femte klass i UNICEFs nya skola i byn Didier.

Neonatal stelkramp utrotat i Burma!

Burma. Eftersom UNICEF är en del av FN har vi möjlighet att nå fram och hjälpa barn även i världens mest slutna länder, till exempel i Burma. Där har vi bland annat lyckats utrota neonatal stelkramp. Och det enda sättet att hålla sjukdomen borta även i framtiden är genom fortsatta reguljära vaccinationer. I maj förklarades landet helt fritt från den livsfarliga sjukdomen som främst smittar spädbarn vid förlossningar. Den bästa metoden att stoppa stelkramp är enkel och effektiv. Vi vaccinerar gravida kvinnor samt kvinnor i barnafödande ålder. Mammans immunitet överförs till barnet som skyddas tills det är några månader gammalt.

Sms som räddar barns liv

Malawi. UNICEF har uppfunnit en ny sms-teknik som bland annat används framgångsrikt i kampen mot undernäring i Malawi. Med hjälp av mobiltelefoner kan vårdpersonal i avlägsna byar som saknar fax och dator, snabbt registrera barns näringstillstånd, så att landets hälsodepartement får aktuell information om varje enskilt barn. Näringsexperter gör omedelbart analyser och myndigheterna kan agera snabbt vid tecken på undernäringskris. Tidigare användes post och det kunde ta månader att få feedback och alla data hann bli gamla innan analysen var färdig. Nu får hälsokliniker extra stöd och leveranser av näringstillskott i tid för att hinna rädda fler barns liv. Det pilotprojekt som vi startat i tre distrikt har fungerat så bra att Malawi nu har bestämt sig för att använda sms-systemet över hela landet.