Gå till innehållet
Laddar…

Cissi Forss besöker Haiti

Haiti är ett av världens fattigaste länder och många barn lever under svåra förhållanden. En stor utmaning är att så många barn lider av undernäring. Inför Humorgalan 2015 reste skådespelaren Cissi Forss till Haiti där hon träffade sexbarnsmamman Daniella Etienne och Flora, en av hennes döttrar som är två år och väger fem kilo.

Haiti – ett fattigt land med en våldsam historia

Haiti har en unik och våldsam historia. Efter decennier av politisk instabilitet och avsaknad av i princip all infrastruktur, politisk vilja och resurser, var Haiti redan i en mycket svår situation när jordbävningen drabbade landet för fem år sedan. Mycket pengar mobiliserades i samband med katastrofen men eftersom landet redan innan jordbävningen saknade nödvändiga strukturer och system för att skapa både god hälsa och jobb för sina invånare, är situationen för många i landet fortfarande mycket svårt.

Många saknar tillgång till mat eftersom stora delar av landets yta som förut bestod av skogsmark är skövlad till förmån för koltillverkning. Det har lett till att det inte finns någon bördig mark att odla på. Sedan jordbävningen inträffade pågår ett återuppbyggnadsarbete för att skapa en långsiktig förbättring genom att bygga bättre och hållbara byggnader och system som ska komma alla haitier till godo.

Skådespelerskan Cissi Forss besökte Haiti där hon träffade Flora som är mycket undernärd. Foto: UNICEF

Skådespelerskan Cissi Forss besökte Haiti där hon träffade Flora som är mycket undernärd. Foto: UNICEF

Familjen lever under mycket svåra förhållanden

Utanför staden Cap Haitien på norra Haiti träffar Cissi Forss sexbarnsmamman Daniella som bor tillsammans med sina barn, sin syster och hennes barn i ett enkelt hus med två rum och kök.

Daniella kämpar för att ta hand om sin familj med små medel från dag till dag, hon har ingen fast inkomst och hennes yngsta barn är bara nio månader gammal. De flesta i familjen mår förhållandevis bra, men för dottern Flora, som är två år gammal, är läget akut. Hon lider av akut undernäring och har dessutom en medfödd nedsatt hjärnkapacitet på grund av att Daniella inte fick i sig rätt näring när hon var gravid med Flora. Trots att Flora är två år väger hon bara fem kg.

Familjen har uppmärksammats av det program som UNICEF driver och som syftar till att kartlägga familjer med speciella behov. Flora är inskriven på sjukhuset som UNICEF bland annat förser med näringsrik nötkräm som används för att behandla undernärda barn.

Daniella tar med Flora till sjukhuset för regelbundna kontroller och får med sig den nötkräm Flora behöver fram till nästa besök. Med rätt hjälp och stöd kan Flora få ett betydligt mycket bättre liv och möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Cissi Forss fick följa med Daniella när hon tog de yngsta barnen till det UNICEF-stödda sjukhuset där Flora får näringsbehandling. Foto: UNICEF

Cissi fick följa med Daniella när hon tog de yngsta barnen till det UNICEF-stödda sjukhuset där Flora får näringsbehandling. Foto: UNICEF

Vad gör UNICEF?

UNICEF kämpar för att alla barn ska få det skydd och den hjälp de behöver. De mest utsatta får hjälp först. Tillsammans med regeringen och lokala organisationer i landet arbetar vi för att hitta och fånga upp barn som lever i samma situation som Flora. Det handlar bland annat om att upptäcka de svårt undernärda barnen, ge dem och deras föräldrar det stöd som de behöver. UNICEF har även varit med och startat lokal tillverkning av den näringsrika nötkrämen som de undernärda barnen får.

För att förändra situationen för barn både direkt och på lång sikt måste man arbeta på alla nivåer, både med det enskilda barnet, familjen, skolan och kommunen men också ända upp på regeringsnivå för att ändra lagar och reformer. Det gör UNICEF på Haiti. Men resurserna för att behandla de svårt undernärda barnen är knappa. Det pågår ett ständigt arbete för att försöka få in de pengar som krävs för att kunna möta behoven.

Bli Världsförälder nu och ge fler barn chans till den barndom de har rätt till.