Gå till innehållet
Laddar…

Besök en förskola för syriska barn på flykt

Fem år av konflikt i Syrien har drabbat 8,4 miljoner barn. I Egypten lever till exempel 40 000 syriska skolbarn som flyktingar. I filmen får du besöka en förskola som stöttas av UNICEF. Här hjälper lärarna barnen att utvecklas och arbetar för att ge dem hopp inför framtiden.

UNICEF finns på plats i Syrien och i grannländerna och stödjer bland annat 50 förskolor i Egypten, som den i filmen, med utbildningsmaterial, möbler och leksaker med mera. Här kan du läsa mer om situationen för barnen i Syrien och UNICEFs insatser.

I konflikter och katastrofer är skolan livsviktig. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men också för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.

Du kan vara med och kämpa för barnen som drabbats av konflikten i Syrien. Ge en gåva idag.

I en granskning Skolinspektionen gjorde förra året konstaterades att det var för svagt fokus på lärande i en fjärdedel av de undersökta förskolorna. Vidare hade nära hälften av de granskade förskolorna miljöer som inte är tillräckligt stimulerande!

Som förälder till två barn i förskoleåldern innebär vårens antågande framförallt en sak – slutet på tjockvanteeran! Äntligen inleds inte längre morgonen med den omöjliga uppgiften att försöka få på två par tjocka vantar på fyra små knubbiga händer med 20 ännu mindre små korviga fingrar.

Fast ibland när jag står där och krånglar som mest brukar jag tänka på personalen på förskolan som gör detta flera gånger om dagen – på mängder av barn!

På mina barns avdelning är det tre personal på 15 barn mellan 1-3 år. Och det är tydligen bra jämfört med andra förskolor! Enligt skolverket har ungefär en femtedel av landets förskolor 21 barn eller fler och antalet småbarnsgrupper med 17 eller fler barn har tredubblats sedan 2003.

Det säger sig självt att det är svårt att leva upp till alla de ambitiösa styrdokument som finns för förskolan under de förutsättningarna. Och det är ännu svårare att leva upp till barnets rättigheter formulerade i barnkonventionen.

Störst konsekvenser blir det för de barn som saknar stimulans och uppmuntran även i sin hemmamiljö. Omfattande forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för att bryta en påbörjad bana mot utanförskap är en fullföljd skolgång. Hög kvalitet i förskolan bidrar till barns lärande, akademiska prestationer, bättre självkänsla och attityder till livslångt lärande.

Att hälften av barnen nu går miste om den grunden riskerar att spä på den utveckling mot ökade klyftor som Socialstyrelsen senaste rapport visar. Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram siffror över den relativa fattigdomen bland barn och ungdomar i Sverige och rapporten visar också på att andelen fattiga barn skiljer sig kraftigt åt över landet. Detta har bland annat DN skrivit om. Imorgon släpper även Rädda Barnen sin årliga rapport om barnfattigdomen i Sverige.

Under 2012 kämpar UNICEF i Sverige särskilt för att uppmärksamma situationen för barn som riskerar att hamna i socialt utanförskap. Vi vill peka på hur viktig skolan är som kompenserande kraft och kräver bland annat att alla barn, oavsett boendekommun, får tillgång till kvalitativ förskola/skola samt skydd och stöd från socialtjänst och barnhälsovård.

Vi kommer också ta fram inspirationsmaterial för pedagoger i förskolan som vill stärka sitt arbete med barnkonventionen. På så sätt hoppas vi bidra till att förskolan ska ha tid för mer än att få på krångliga vantar på hundratals små korviga fingrar.

/Lisa Ericson
Ansvarig opinionsbildning barn och unga