Gå till innehållet
Laddar…

Världen blir hela tiden bättre

Världen blir hela tiden bättre. Inte överallt och på alla områden, men generellt sett får människorna på denna jord det gradvis bättre. De lever längre, är friskare, begraver färre barn, får bättre utbildning, har bättre sätt att kommunicera och får alltfler av sina rättigheter tillgodosedda. Låt oss se och uppmuntras av dessa framsteg!

Foto: © UNICEF/Kent Page

Foto: © UNICEF/Kent Page

En expert på att visa hur världen går åt rätt håll är den populära föreläsaren Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. I sin senaste dokumentär ”DON’T PANIC — The Facts About Population” förklarar han på ett enkelt och pedagogiskt sätt varför världens befolkningsökning inte längre är det gigantiska hot det en gång var. Ett av de fakta han lyfter fram är att antalet barn i världen inte längre ökar utan ligger kvar på runt 2 miljarder.

I både Asien och Latinamerika föder varje kvinna i nu snitt två barn, nästan i nivå med Europa och Nordamerika. I Afrika söder om Sahara ligger dock snittet fortfarande högt på 5 barn per kvinna, även om variationerna mellan länderna är stora. Denna trend gör att världens befolkning troligen kommer att stanna på cirka 10 miljarder runt år 2050. Vilket ju är väldigt viktigt med tanke på att jordens resurser redan är begränsade.

En viktig förklaring till att familjer idag väljer att skaffa färre barn är att deras barn överlever och förblir friska i betydligt högre utsträckning än tidigare. Då minskar behovet av att föda många barn. För 25 år sen dog 37 000 barn under fem år varje dag- idag är den siffran halverad till 18 000. Fortfarande en förfärande hög siffra, men ändå en enorm förbättring! Här har många av de fattigaste länderna i världen, som Nepal och Liberia, gjort stora framsteg. Minskningen beror bland annat på att fler har tillgång till rent vatten och toaletter, att 85 procent av alla barn vaccineras mot de vanligaste barnsjukdomarna, att färre smittas av hiv och dör av aids, att färre barn är undernärda och att fler familjer har tillgång till grundsjukvård.

En annan orsak till att fler barn överlever är att fler kvinnor överlever graviditeten och förlossningen. För 25 år sen dog 1500 kvinnor varje dag i barnsäng och idag är denna siffra nere på knappt 800. Fortfarande alldeles, alldeles för många, men ändå en tydlig och positiv trend. Idag har också fler kvinnor tillgång till familjeplanering, flickor går fler år i skolan och har större möjligheter att bidra till sin egen eller familjens försörjning. Fortfarande har vi dock långt kvar till en jämställd värld och många insatser måste till för att alla kränkningar mot kvinnors rättigheter ska upphöra.

De 700 miljoner människor som under de senaste 25 åren lämnat den extrema fattigdomen bakom sig har idag sannolikt en bättre bostad, tillgång till rent vatten i närheten av hemmet, en cykel eller en moped för snabbare transport och kan få vård om de blir sjuka. Deras döttrar kan gå i skolan gå i istället för att ägna tid åt att bära hem vatten, ta hand om syskon och sköta sjuka familjemedlemmar. De kanske till och med har råd att låta sina barn få en högre utbildning, vilket ger helt andra valmöjligheter för framtiden. De har helt enkelt högre livskvalitet.

Därför är det så viktigt att arbeta för att även den sista miljarden människor får möjlighet att ta sig ur den extrema fattigdomen och kan ta del av det ökade välståndet i världen. För detta krävs resurser och gemensamma krafter!