Gå till innehållet
Laddar…

Barn och familjer i behov av akut hjälp efter jordbävning i Haiti

Förödelsen efter den kraftiga jordbävningen och den efterföljande stormen i Haiti är enorm. Barn och familjer har tvingats fly sina hem och behovet av skydd, rent vatten och sjukvård är stort. UNICEF finns på plats för att snabbt kunna ge akut hjälp och stöd till de drabbade.

Svårt drabbade barn och familjer behöver akut hjälp. UNICEF har kontor i södra Haiti och våra kollegor på plats arbetar hårt för att ge barn och familjer den hjälp de behöver.

Stor förödelse – akuta humanitära behov

Den kraftiga jordbävningen i sydvästra Haiti med en efterföljande storm har orsakat landet och dess invånare enorm skada. De officiella dödsiffrorna stiger fortfarande, men minst 1 940 människor har avlidit och över 9 900 skadats. Just nu har ungefär en halv miljon barn begränsad eller ingen tillgång till skydd, rent vatten, hälsovård eller näring.

Familjer som har förlorat allt på grund av jordbävningen lever nu bokstavligen med vatten upp till fötterna på grund av de efterföljande översvämningarna.

Bruno Maes, UNICEFs representant i Haiti

Lite mer än ett decennium har gått sedan Haiti senast råkade ut för en stor jordbävning, som tog hundratusentals liv och orsakade enormt lidande. Nu drabbas landet igen. Jordbävningen och stormen som efterföljde sammanfaller dessutom med politisk instabilitet, stigande gängvåld, hög undernäring bland barn och covid-19-pandemin.

De humanitära behoven i drabbade områden är akuta eftersom grundläggande tjänster nu har förstörts. Många människor behöver sjukvård och rent vatten. De som har tvingats fly sina hem behöver skydd och barn som har separerats från sina familjer mitt i kaoset behöver stöd.

Karl, 15 månader, i ett temporärt tält som UNICEF har byggt upp i Les Cayes, Haiti.

Ge en gåva till barn i katastrofer

Stor skada på skolor – barn riskerar stå utan skolgång

Förödelsen är även stor på sjukhus, skolor och andra viktiga faciliteter som barn och familjer är beroende av. I det drabbade området beräknas 94 av 255 skolor vara helt förstörda eller delvis skadade, vilket innebär att barn som redan har varit utan skolgång en längre period till följd av covid-19 får svårt att återuppta sin utbildning.

Det kommer att vara extremt svårt för föräldrar, lärare och regeringen att få tillbaka barn till skolan till den 7 september, då skolorna planerade att öppna igen. Samtidigt är det avgörande för barn som just har genomgått den traumatiska jordbävningen att få den normalitet och stabilitet som ett klassrum med vänner och lärare ger.

Bruno Maes, UNICEFs representant i Haiti

Vad gör UNICEF?

UNICEF är på plats och samarbetar med myndigheter och partners för att snabbt nå fram med akut hjälp till de svårt drabbade. Vi bygger upp temporära boenden, latriner och duschar samt levererar medicin, syrgas, rent vatten och hygien- och sanitetsartiklar till de drabbade områdena. Vi arbetar även för att förhindra att familjer separeras och för att säkerställa skydd och psykosocialt stöd till barnen.

Vi arbetar hårt för att bygga upp skolorna igen och utrusta klassrummen, lärare och elever med det material som behövs för att undervisningen ska kunna återupptas. Att få tillbaka barnen till skolan är ett av de bästa sätten för att se till att de, deras familjer och samhällen kan återhämta sig.

Trots utmaningar med logistik och säkerhet gör vi allt vi kan för att leverera hjälp från beredskapslagren, som finns runt om i landet. UNICEF kommer att stanna kvar i Haiti och fortsätta ge barn och familjer hjälp och stöd så länge de behöver oss. Vi ger aldrig upp.

Hjälp oss att rädda barns liv, på Haiti och i andra katastrofer. 

Ge en gåva idag

86 000 barn riskerar att dö av svår under­näring på Haiti

Antalet barn som lider av svår akut under­näring på Haiti riskerar att öka kraftigt under året. Samtidigt är bristen på resurser enorm och UNICEF vädjar nu om mer pengar för att kunna rädda barns liv, innan det är för sent.

Läget är akut för barnen på Haiti.

Barnen på Haiti lever under ett konstant hot från flera håll samtidigt. Brist på rent vatten, extrema väder­för­hållanden som orkaner på grund av klimat­föränd­ringar, ökande våldsam­heter, brist på till­gång till närings­behand­lingar – och inte minst, covid-19.

Avbrott inom vården på grund av pandemin ledde till att antalet barn som vacci­nerades förra året sjönk kraftigt. Det har bland annat lett till att fler drabbats av difteri och att risken ökat för mässlings­utbrott. Barn som inte fått vaccin mot vanliga sjuk­domar löper också högre risk att dö av under­näring.

Under det senaste året har antalet barn under fem år som lider av akut under­näring ökat med 61 procent på Haiti. 25 procent av befolk­ningen lider just nu akut brist på mat, och den kommande orkan­säsongen riskerar att för­värra situa­tionen ytter­ligare.

– Svår akut under­näring kan och ska behandlas för att rädda barns liv, säger Jean Gough, regionchef för UNICEF i Latin­amerika och Karibien. Vi kan inte titta bort och ignorera en av de mest under­finan­sierade kriserna i regionen. Om vi inte får in mer pengar nu under de kommande veckorna, kommer den liv­räddande behand­ling vi ger mot under­näring att upphöra och barn riskerar att dö.

UNICEF har som mål att hjälpa 1,5 miljoner människor, varav 700 000 barn, på Haiti under 2021. Situa­tionen är svår och har för­värrats av pandemin. Men för att möta behoven behövs mer resurser. Än så länge är den humani­tära krisen nästan helt ofinan­sierad. 

– Vi måste se till att före­bygga under­näring innan den är ett faktum, säger Jean Gough. Genom att stötta familjers till­gång till vård, stärka för­troendet för vaccina­tioner och ge människor möjlig­het att få närings­hjälp varje dag.

Det är hoppfullt att se föräldrar vaccinera sina barn på vårdcentralerna. Välnärda, friska och vaccinerade barn klarar sig bättre i skolan och blir mer produktiva vuxna. För att bygga Haitis framtid på lång sikt måste vi stoppa den kroniska undernäringen idag.

Jean Gough, regionchef för UNICEF i Latinamerika och Karibien

Genom att leverera närings­produkter och medi­ciner såg UNICEF till­sammans med partners till att över 33 300 akut under­närda barn i Haiti fick behand­ling under 2020. Men i juni 2021 kommer närings­produk­terna att ta slut om inte mer resurser kommer in, och tusen­tals barn kommer att gå miste om liv­räddande hjälp. 

Du kan hjälpa till, ge en gåva till vårt katastrof­arbete idag så är du med och räddar barns liv:

Jag vill hjälpa barnen

Miriam och Elisa Bryant besöker drabbade Haiti

Haiti har de senaste åren drabbats hårt av naturkatastrofer. I oktober förra året svepte orkanen Matthew in över landet. Över tre miljoner människor drabbades av katastrofen. Tidigare i år reste systrarna och artisterna Miriam och Elisa Bryant till Haiti och träffade nioåriga Ketchena som förlorade allt hon ägde.

Förödelsen i de södra delarna av landet var enorm efter orkanen Matthew och hundratusentals barn drabbades. Eftersom orkanen drog in på natten tvingades familjer fly i mörkret och många förlorade sina hem, boskap och allt de ägde.

Många barn lider nu risk att drabbas av undernäring och andra farliga sjukdomar. Skolor tvingades stänga då skolbyggnaderna förstördes och många barn hade ingen skola att gå till. Barnens trygga vardag försvann. Över en miljon barn är nu i behov av humanitärt stöd.

”Jag var så rädd att jag kräktes”

Elisa och Miriam träffar Ketchena som är nio år och bor i byn Melon i södra Haiti. Ketchena och hennes familj låg och sov när orkanen drog in. Huset totalförstördes och de efterföljande översvämningarna svepte bort deras djur och skörd. Mitt i natten tvingades de fly från sitt hus och sökte skydd hos en granne men när ovädret förstörde även det fick Ketchenas pappa springa nerför berget där de bodde med henne på ryggen och söka skydd.

Ketchena var så rädd att hon kräktes under natten. Familjen förlorade allt i stormen. Ketchena bor nu med sin mamma, pappa och två av sina syskon i ett mycket litet rum som de hyr i byn. Hon har kunnat gå tillbaka till skolan som älskar. Det är hennes trygghet.

– Resan till Haiti var omskakande och förändrade allt, säger Miriam efter resan. Det känns jätteviktigt att få vara med och göra det jag kan för barnen.

Nioåriga Ketchena förlorade allt hon ägde i orkanen Matthew. Foto: © UNICEF

Vad gör UNICEF?

UNICEF genomför omfattande katastrofinsatser över hela världen och kämpar för att de drabbade barnen ska få den hjälp de har rätt till. Sex månader efter orkanen Matthew har UNICEF och våra samarbetspartners utfört insatser i alla de värst drabbade områdena. Vi har till exempel:

 • Sett till att över 400 000 människor har fått tillgång till rent vatten,
 • Renoverat 75 skolor så att 25 000 elever kan gå tillbaka till en trygg skola.
 • Nått 80 000 barn via mobila hälsoteam under tiden när vårdcentraler och sjukhus som förstördes i orkanen renoveras. Vi har via hälsoteamen kunnat behandla över 2 500 mot akut undernäring.

I Ketchenas by har UNICEF sett till att skolan kunde öppna efter att ha varit stängd en månad efter katastrofen, och installerat rent vatten och separata toaletter på skolan.

Gör som Elisa och Miriam och bli Världsförälder idag. Då är du med och kämpar för barn som Ketchena varje dag, året runt. Varje minut räknas.

Jeremie, 13 år, drömmer om att bli president

Jeremie, 13 år, är ett av de hundratusentals barn som drabbats hårt av orkanen Matthew på Haiti. "Jag skulle vilja bli president," säger Jeremie. "Jag skulle hjälpa landet. Skapa nya jobb, gratis utbildning, sjukhus, bygga upp skolorna, fixa vägarna, allt det som mitt land behöver."

UNICEF är på plats och gör allt vi kan för att hjälpa barn som Jeremie och deras familjer. Vi fortsätter att trappa upp våra insatser mot kolera och kämpar för att barnen och deras familjer ska ha tillgång till rent vatten och bra toaletter.

Vi delar ut vattenreningstabletter, behandlar vattenkällor och sätter upp tillfälliga latriner där människor sökt skydd. Vi kör också in massor av rent vatten med lastbilar till hårt drabbade områden, sjukhus och platser där många familjer sökt skydd.

Vi reparerar skolor och delar ut skolmaterial och näringsprodukter för att skydda barn mot undernäring. Men mer resurser behövs för att nå alla de barn som behöver hjälp.

Var med och kämpa för barn som Jeremie, på Haiti och i andra katastrofer. Ge en gåva idag.

Kamp mot klockan för barnen på Haiti

Dödstalen fortsätter att stiga på Haiti efter orkanen Matthew och nu utsätts barnen för ännu en livsfara, varnar UNICEF. Efter katastrofen är risken för vattenburna sjukdomar enorm, särskilt nu när regnsäsongen börjar.

Orkanen Matthew har slagit hårt mot Haiti, Kuba, Jamaica och Dominikanska republiken. Som alltid är barnen mest utsatta. Foto: © Erika Santelices/AFP/Getty Images

Orkanen Matthew har slagit hårt mot Haiti, Kuba, Jamaica och Dominikanska republiken. Som alltid är barnen mest utsatta. Foto: © Erika Santelices/AFP/Getty Images

– Översvämmade floder, stora mängder stillastående vatten och döda kroppar utgör perfekta omständigheter för vattenburna sjukdomar, säger Marc Vincent, chef för UNICEF på Haiti.

– För varje dag som går ökar risken för kolera. Det är en kamp mot klockan att hinna skydda barnen innan sjukdomen slår till.

Redan före orkanen hade bara var tredje person på Haiti tillgång till bra toaletter, och mindre än 60 procent hade tillgång till rent vatten. På landsbygden var situationen ännu värre. Diarré är en av de främsta dödsorsakerna bland barn under fem år i landet. Mer än 350 000 människor är i akut behov av hjälp.

Kolera är ett stort hot

Haiti är ett av de länder i världen som är hårdast drabbat av kolera. Sedan 2010 har nära 10 000 människor dött i sjukdomen och mer än 27 000 misstänkta fall har redan rapporterats i år.

UNICEF samarbetar med regeringen och olika partners för att bekämpa vattenburna sjukdomar som kolera på Haiti. Vi arbetar för att stärka sjukvården och tillgången till rent vatten och sanitet. Bara under juni och juli i år agerade vi på över tusen larm om kolera i landet. Sedan 2010 har vi sett till att över 140 000 kolerafall behandlats.

UNICEFs insatser efter orkanen

I helgen landade ett flygplan i Port-au-Prince, med flera ton livräddande produkter från UNICEF. Lasten innehöll bland annat vattenreningstabletter och andra produkter för att testa och rena vatten, utbildningsmaterial och sjukvårds- samt näringsprodukter.

Vi fortsätter att trappa upp våra insatser mot kolera och kämpar för att barnen och deras familjer ska ha tillgång till rent vatten och bra toaletter. Vi delar ut vattenreningstabletter, behandlar vattenkällor och sätter upp tillfälliga latriner där människor sökt skydd. Vi kör också in massor av rent vatten med lastbilar till hårt drabbade områden, sjukhus och platser där många familjer sökt skydd.

Var med och rädda barns liv, på Haiti och i andra katastrofer. Ge en gåva idag.

Stor förödelse efter orkanen på Haiti

Orkanen Matthew har slagit mycket hårt mot Haiti. Omkring en halv miljon barn lever i de värst drabbade områden, rapporterar UNICEF idag. Vi finns på plats och undersöker just nu katastrofens omfattning. Vi gör allt vi kan för att hjälpa barnen och deras familjer.

Orkanen Matthew har slagit hårt mot Haiti, Kuba, Jamaica och Dominikanska republiken. Foto: © UNICEF/Afonso

Orkanen Matthew har slagit hårt mot Haiti, Kuba, Jamaica och Dominikanska republiken. Foto: © UNICEF/Afonso

1,3 miljoner människor på Haiti uppskattas ha drabbats. Förstörelsen är stor och många vägar har skadats, vilket gör det svårt att komma fram. Över 300 personer rapporteras ha omkommit, en siffra som förväntas stiga. Förutom Haiti har även Jamaica, Kuba och Dominikanska republiken drabbats.

– Vi vet ännu inte hur stor förstörelsen faktiskt är. Vi hoppas på det bästa, men är beredda på det värsta, säger Marc Vincent, chef för UNICEF i Haiti.

Många hem och skolor förstörda

Omkring 80 procent av alla hem i södra Haiti uppges ha skadats i stormen. Nära 16 000 människor har fått söka tillfälligt skydd. Omkring 175 skolor tros ha skadats allvarligt och minst 150 skolor används som evakueringscenter.

Ett UNICEF-team rapporterar om massiva översvämningar i Les Cayes, ett av de hårdast drabbade områdena i södra delen av landet. Stadens sjukhus och vårdcentraler har också skadats. Familjer kämpar för att hitta rent vatten.

Vi levererar livräddande produkter

UNICEF var redan före stormen på plats med livräddande produkter. Vi har börjat skicka ut vattenreningstabletter och vattendunkar med mera till de hårdast drabbade områden. Vi undersöker just nu behoven och ännu mer kommer att skickas ut så snart vi får en bättre bild av katastrofens omfattning.

Behoven är stora. Ge en gåva idag så är du med och kämpar för barnen som drabbats på Haiti och i andra katastrofer. UNICEF behöver mer resurser för att kunna möta barnens mest akuta behov:

 • Vi ser till att de får rent vatten och latriner för att stoppa spridningen av vattenburna sjukdomar.
 • Vi reparerar vårdcentraler för att förebygga och kunna behandla mot undernäring och diarré.
 • Vi sätter upp tillfälliga skolor så att barnen kan fortsätta sin utbildning.
 • Vi ser till att barn skyddas från våld och utnyttjande i katastrofens spår.

 Ge en gåva till katastrofarbetet nu.         

Orkanen Matthew slår hårt mot Haiti

Mer än fyra miljoner barn riskerar att drabbas av orkanen Matthew som just nu drar in över Haiti. UNICEF finns på plats och står redo att hjälpa barnen och deras familjer i det redan svårt utsatta landet.

Två bröder har sökt skydd i en kyrka i Port-au-Prince. Orkanen förväntas slå till mot det tätbefolkade slumområde där pojkarna bor, Cite Soleil. Foto: © UNICEF/Khodabande

Två bröder har sökt skydd i en kyrka i Port-au-Prince. Orkanen förväntas slå till mot det tätbefolkade slumområde där pojkarna bor, Cite Soleil. Foto: © UNICEF/Khodabande

– Det här är den värsta orkan som drabbat Haiti på flera decennier och resultatet kommer att bli förödande, säger Marc Vincent, chef för UNICEF på Haiti.

Starka vindar och kraftigt regn slår nu hårt mot landet och ökar risken för översvämningar och jordskred. Flygplatsen är stängd och barn hålls hemma från skolorna. Många skolor används redan som evakueringscenter.

Haiti återhämtar sig fortfarande från den mycket svåra jordbävningen 2010. 55 000 människor lever ännu i tillfälliga boenden sedan dess. Den södra kusten – ett av landets fattigaste och mest tätbefolkade områden – förväntas drabbas värst av orkanen.

Stor risk för vattenburna sjukdomar

Orkanen riskerar att orsaka ännu mer förödelse i ett redan hårt drabbat land. 40 procent av befolkningen har enbart tillgång till osäkra vattenkällor och på landsbygden har bara var femte människa tillgång till god sanitet.

Hittills i år har 27 000 fall av kolera rapporterats på Haiti. I en tredjedel av fallen var det barn som blivit sjuka. Risken för vattenburna sjukdomar ökar kraftigt i den här typen av katastrofer och som alltid är barnen mest utsatta. UNICEFs första prioritet blir att se till att barnen och deras familjer har tillgång till rent vatten.

Vi har personal på plats och samarbetar med landets regering för att hjälpa barnen som drabbas av katastrofen. Vi har livräddande förnödenheter som till exempel vattenreningstabletter, hygienprodukter och myggnät redo att levereras till de hårdast drabbade områdena.

Var med och kämpa för barnen på Haiti och i andra katastrofer, ge en gåva idag.

Orkan i Karibien – UNICEF står redo

Tusentals barns liv är i fara på grund av orkanen Matthew i Karibien. Orkanen rör sig just nu mot Haiti och Jamaica. Även Kuba och Bahamas hotas. UNICEF har aktiverat vår katastrofplan och vi står redo att hjälpa barnen i området.

Orkanen Matthew hotar tusentals barns liv i Karibien.

Orkanen Matthew hotar tusentals barns liv i Karibien.

Latinamerika och Karibien är utsatt för klimatrelaterade katastrofer som tropiska stormar, orkaner och torka. I alla katastrofer är det barnen som drabbas värst.

Orkanen Matthew ligger just nu på en allvarlig nivå fyra och förväntas behålla samma styrka under de kommande 36-48 timmarna. Det är den starkaste stormen i området på nio år. Den utgör ett stort hot mot Jamaica, Haiti, Kuba och Bahamas. Orkanen rör sig österut och riskerar att dra in över Haiti med mycket starka vindar och hårt regn. Risken för översvämningar och jordskred är stor.

Som alltid i katastrofer är barnen mest utsatta. Foto: © UNICEF

Som alltid i katastrofer är barnen mest utsatta. Foto: © UNICEF

Barn har redan utsatts för fara i år på grund av en mycket stark El Niño. UNICEF har högsta beredskap och står redo för att kunna hjälpa barn som drabbas av orkanen:

 • Vi samarbetar med regeringar och humanitära organisationer för att se till att hjälpen når fram till utsatta barn och familjer. Vi stöttar ländernas katastrofhantering och ser till att fokus hamnar på barnen.
 • Vi har fyllt våra lokala lager med livräddande förnödenheter. Vi kan bland annat leverera rent vatten, mat, tält som används för skydd och till skolor, hygienprodukter, utbildningsmaterial som school-in-a-box och vattenreningstabletter.
 • UNICEF står också redo vid det stora katastroflagret i Köpenhamn för att leverera ännu mer livräddande förnödenheter.
 • Vi kommer att hjälpa ländernas regeringar och ge stöd inom vatten, sanitet och hygien, hälsa och näring, utbildning och se till att barn skyddas.

Var med och kämpa för barn som drabbas av katastrofer, ge en gåva idag.

Cissi Forss besöker Haiti

Haiti är ett av världens fattigaste länder och många barn lever under svåra förhållanden. En stor utmaning är att så många barn lider av undernäring. Inför Humorgalan 2015 reste skådespelaren Cissi Forss till Haiti där hon träffade sexbarnsmamman Daniella Etienne och Flora, en av hennes döttrar som är två år och väger fem kilo.

Haiti – ett fattigt land med en våldsam historia

Haiti har en unik och våldsam historia. Efter decennier av politisk instabilitet och avsaknad av i princip all infrastruktur, politisk vilja och resurser, var Haiti redan i en mycket svår situation när jordbävningen drabbade landet för fem år sedan. Mycket pengar mobiliserades i samband med katastrofen men eftersom landet redan innan jordbävningen saknade nödvändiga strukturer och system för att skapa både god hälsa och jobb för sina invånare, är situationen för många i landet fortfarande mycket svårt.

Många saknar tillgång till mat eftersom stora delar av landets yta som förut bestod av skogsmark är skövlad till förmån för koltillverkning. Det har lett till att det inte finns någon bördig mark att odla på. Sedan jordbävningen inträffade pågår ett återuppbyggnadsarbete för att skapa en långsiktig förbättring genom att bygga bättre och hållbara byggnader och system som ska komma alla haitier till godo.

Skådespelerskan Cissi Forss besökte Haiti där hon träffade Flora som är mycket undernärd. Foto: UNICEF

Skådespelerskan Cissi Forss besökte Haiti där hon träffade Flora som är mycket undernärd. Foto: UNICEF

Familjen lever under mycket svåra förhållanden

Utanför staden Cap Haitien på norra Haiti träffar Cissi Forss sexbarnsmamman Daniella som bor tillsammans med sina barn, sin syster och hennes barn i ett enkelt hus med två rum och kök.

Daniella kämpar för att ta hand om sin familj med små medel från dag till dag, hon har ingen fast inkomst och hennes yngsta barn är bara nio månader gammal. De flesta i familjen mår förhållandevis bra, men för dottern Flora, som är två år gammal, är läget akut. Hon lider av akut undernäring och har dessutom en medfödd nedsatt hjärnkapacitet på grund av att Daniella inte fick i sig rätt näring när hon var gravid med Flora. Trots att Flora är två år väger hon bara fem kg.

Familjen har uppmärksammats av det program som UNICEF driver och som syftar till att kartlägga familjer med speciella behov. Flora är inskriven på sjukhuset som UNICEF bland annat förser med näringsrik nötkräm som används för att behandla undernärda barn.

Daniella tar med Flora till sjukhuset för regelbundna kontroller och får med sig den nötkräm Flora behöver fram till nästa besök. Med rätt hjälp och stöd kan Flora få ett betydligt mycket bättre liv och möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Cissi Forss fick följa med Daniella när hon tog de yngsta barnen till det UNICEF-stödda sjukhuset där Flora får näringsbehandling. Foto: UNICEF

Cissi fick följa med Daniella när hon tog de yngsta barnen till det UNICEF-stödda sjukhuset där Flora får näringsbehandling. Foto: UNICEF

Vad gör UNICEF?

UNICEF kämpar för att alla barn ska få det skydd och den hjälp de behöver. De mest utsatta får hjälp först. Tillsammans med regeringen och lokala organisationer i landet arbetar vi för att hitta och fånga upp barn som lever i samma situation som Flora. Det handlar bland annat om att upptäcka de svårt undernärda barnen, ge dem och deras föräldrar det stöd som de behöver. UNICEF har även varit med och startat lokal tillverkning av den näringsrika nötkrämen som de undernärda barnen får.

För att förändra situationen för barn både direkt och på lång sikt måste man arbeta på alla nivåer, både med det enskilda barnet, familjen, skolan och kommunen men också ända upp på regeringsnivå för att ändra lagar och reformer. Det gör UNICEF på Haiti. Men resurserna för att behandla de svårt undernärda barnen är knappa. Det pågår ett ständigt arbete för att försöka få in de pengar som krävs för att kunna möta behoven.

Bli Världsförälder nu och ge fler barn chans till den barndom de har rätt till.

Haiti – fem år efter jordbävningen

Idag är det fem år sedan den mycket kraftiga jordbävningen slog till hårt mot Haiti och ödelade huvudstaden Port-au-Prince. Nu gästbloggar Marc Vincent, chef för UNICEF i Haiti, om framstegen som gjorts i landet sedan dess och om de utmaningar som finns kvar.

 

Mitchialine, i mitten, förlorade sin familj i jordbävningen. Men som tur var kunde hon återförenas med sin moster och sina kusiner. Nu bor hon tillsammans med dem och har det bra. Foto: © UNICEF/Lively

Tioåriga Mitchialine, i mitten, är ett av de ensamma barn som fått hjälp med familjeåterförening i Haiti. Nu bor hon tillsammans med sin moster och sina kusiner och har det bra. Foto: © UNICEF/Lively

Nu har det gått fem år sedan jordbävningen slog till mot Haiti. Idag är det ingen tvekan om att barnens situation har förbättrats – vi kan se tydliga tecken på framsteg. Men fortfarande finns mycket kvar att göra.

UNICEF har tillsammans med regeringen och partners byggt ett starkt samarbete och stora framsteg har gjorts för barnen i Haiti. Idag går tre av fyra barn i åldern 6-11 år i skolan. 2005-2006 stod mer än hälften av barnen utanför skolan.  Barnadödligheten har sjunkit stadigt under de senaste 15 åren, och även om jordbävningen något bromsade minskningen stannade den inte av. 2005 var vart tionde barn undernärt i Haiti, jämfört med vart tjugonde idag. Över hela landet har två av tre hushåll tillgång till rent dricksvatten, något som är absolut nödvändigt för att undvika sjukdomar. Det nationella systemet för att skydda barn har stärkts steg för steg, och sju av tio barn har idag ett födelsebevis.

Haiti har vänt blad, från misär till hopp och till att agera. UNICEF arbetar för att bygga upp och stärka kapaciteten i samhället och hos människorna på plats. Familjer, lärare, läkare, sjuksköterskor och journalister med flera ligger till grund för de framsteg vi ser idag. Vi rör oss i rätt riktning, men fortfarande är det mycket som måste göras.

Klyftan mellan fattig och rik på Haiti växer. Idag dör vart tionde barn i landet innan det når sin femte födelsedag, ofta av orsaker som går att förebygga. På landsbygden har bara varannan familj tillgång till rent vatten. Åtta av tio barn i åldern 2-14 år utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, och vartannat barn mellan 5-14 år arbetar. Varje dag vaknar många barn i något av de 105 flyktingläger som fortfarande finns i landet, och koleraepidemin som har dödat mer än 8 000 människor sedan 2010 fortsätter att orsaka lidande och död.

Barnen på Haiti har som alla andra barn rätt till utbildning, till livet, till skydd och deltagande. Det är vårt ansvar att se till att de mest utsatta och sårbara får sina rättigheter tillgodosedda, och att alla barn kan nå sin fulla potential.

Marc Vincent, chef för UNICEF i Haiti.

Gloria, 9 år, går i en av de skolor som byggts upp av UNICEF efter jordbävningen. Foto: © UNICEF/Lively

Gloria, 9 år, går i en av de skolor som byggts upp av UNICEF efter jordbävningen. Foto: © UNICEF/Lively

UNICEF finns på plats i Haiti och har sedan jordbävningen slog till arbetat hårt för att hjälpa barnen och deras familjer. Följande är några av de framsteg som gjorts hittills:

 • Fler än 1 600 tält sattes upp vid 225 skolor efter att jordbävningen slog till, för att undervisningen så snart som möjligt skulle komma igång igen. Mer än 80 000 barn fick möjlighet att gå i skolan vid 193 tillfälliga skolor som UNICEF satte upp efter jordbävningen.
 • 8 000 barn som bor i områden där inga offentliga skolor finns har fått möjlighet att gå i skolan vid 15 skolor som byggdes enligt ett koncept som gör dem motståndskraftiga mot jordbävningar och cykloner.
 • Cirka 1,5 miljoner barn i 5 760 skolor har fått hygienprodukter som tvål för att bland annat förhindra kolera.
 • Täckningen för rutinvaccinationer i landet har ökat från 58 procent till 80 procent och nära tre miljoner barn har därmed fått skydd mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.
 • Sedan jordbävningen har 8 780 ensamma barn registrerats och mer än 2 770 barn har återförenats med sina familjer tack vare UNICEFs nätverk för registrering och familjeåterförening.
 • Under 2011-2014 har mer än 600 000 människor i läger och drabbade samhällen fått förbättrad tillgång till vatten och säker sanitet.
 • 2014 fick mer än 350 000 människor paket med bland annat vattenreningstabletter, tvål och vätskeersättning med mera, till skydd mot kolera.

Även om stora framsteg har gjorts sedan 2010 så återstår fortfarande flera utmaningar. Bland annat är fem procent av barnen svårt undernärda. På landsbygden lider 25 procent av barnen av stunting – de har hämmats i sin fysiska och mentala utveckling på grund av undernäring. 51 procent av hushållen på landsbygden har inte tillgång till rent vatten, och 80 procent saknar säker sanitet. I december 2014 var antalet människor som fortfarande lever i flyktingläger cirka 79 000.

UNICEF fortsätter kampen för att alla barn ska kunna överleva och utvecklas. Ge en gåva till vårt katastrofarbete så är du med oss och kämpar för alla barn som drabbas av konflikter och katastrofer.

Läget för barnen på Haiti bättre än innan jordbävningen

Barnen på Haiti har fått det bättre när det gäller utbildning, näring, hälsa och sanitet. Det visar en ny undersökning som jämför läget idag - tre år efter den stora jordbävningskatastrofen - med det som rådde 2006.

Idag är det till exempel 77 procent av barnen i åldrarna 6-11 år som går i grundskola, jämfört med strax under 50 procent som gick i skola 2005-2006 när den förra undersökningen gjordes. Akut undernäring bland små barn har minskat med hälften, från 10 procent till 5 procent, samtidigt som kronisk undernäring har minskat från 29 procent till 22 procent.

Resultaten finns i Haiti Demographic and Health Survey, som har tagits fram i samarbete med den haitiska regeringen, med stöd från flera olika organ, däribland UNICEF. Drygt 13.000 hushåll på Haiti ingår i undersökningen.

— Resultaten visar att hjälpinsatserna från olika aktörer på Haiti under de här tre åren har bidragit till framsteg inom många områden, lindrat barnens situation och minskat utbrott av kolera och andra sjukdomar, säger Edouard Beigbeder, chef för UNICEF på Haiti.

— Det visar hur viktigt det är att stödet till Haiti fortsätter, för att framstegen inte ska vara tillfälliga, och för att man ska kunna angripa nya utmaningar där utvecklingen har släpat efter.

Tillgång till en förbättrad sanitet nära fördubblades mellan 2006 och 2012, från 14 procent till 26 procent. Tillgången till rent vatten låg oförändrat på 65 procent, medan 82 procent av invånarna i tältlägren har tillgång till rent vatten.

Foto: © Roger LeMonye/UNICEF

Foto: © Roger LeMonye/UNICEF

Foto: © Roger LeMonye/UNICEF

Dag #4 – en vecka med goda nyheter

Gratis skola på gång till alla barn i Haiti

Efter den stora jordbävningen arbetar vi långsiktigt för att bygga upp samhället. För att förbättra utbildningen i landet och skapa ett skolsystem som är gratis och tillgängligt för alla barn, arbetar vi med olika myndigheter och organisationer. Och det ger resultat. Haitis regering har tagit ett stort steg framåt när det gäller att avskaffa skolavgifterna för alla barn i landet. När höstterminen startade i oktober fick 772 000 barn gratis skolundervisning. Vi utbildade 15 000 nya lärare och gav eleverna skolmaterial och ryggsäckar. Allihop får nu kunskap för livet.

Trafficking stoppas vid gränsen

Efter  jordbävningen 2010 lever många barn i Haiti fortfarande i riskzonen för övergrepp och exploatering. För att förhindra att människohandlare tar med sig barn över gränsen till Dominikanska republiken stödjer vi en särskild grupp inom Haitis polisstyrka, Brigade de Protection des Mineurs. Gruppens uppgift är att regelbundet patrullera gränsen som är mycket svårbevakad. De barn som hittas tas om hand i något av våra trygga barncenter i väntan på att vi hittar deras familjer. Över 7 000 ensamma barn har hittills registrerats i Haiti och 2 000 har återförenats med sina familjer. Vi ger inte upp förrän alla ensamma barn har fått hjälp.

Läs mer om resultaten och vårt långsiktiga arbete i Haiti här.

Pojke i Haiti två år efter katastrofen

© Ron Haviv

I dag den 12 januari har det gått två år sedan Haiti drabbades av den förödande jordbävningen där över 200 000 människor dog och ännu fler skadades och blev hemlösa. Med anledning av årsdagen inviger Fotografiska museet i Stockholm idag utställningen Haiti i bilder – två år efter katastrofen. Sjukdomar, hemlöshet och övergivna, föräldralösa barn skildras i utställningen med bilder av den världsberömde amerikanske bildjournalisten Ron Haviv. Haviv, som vid ett flertal tillfällen besökt Haiti, reste i december 2011 på uppdrag av Fotografiska till Haiti för att skildra dagens Haiti. På plats mötte han vår personal och några av de barn som fått hjälp via UNICEF.

I samband med invigningen idag kl 14 arrangeras ett seminarium på Fotografiska museet. Medverkar gör bland annat Ann Linnarsson som sedan hösten 2010 arbetar som barnskyddsexpert för UNICEF på Haiti, Anders Pettersson, internationell koordinator på vårt kansli i Sverige och fotografen Ron Haviv. Anders Pettersson besökte även TV4 imorse för att prata om situationen på Haiti.

Haitiutställningen pågår fram till den 12 februari och fram till dess skänker museet 10 kronor per försåld biljett till UNICEFs arbete i katastrofer genom att köpa produkter i vår gåvoshop.

Läs mer om utställningen här.

UNICEF och IKEA skickade leksaker till haitiska barn

Barnen på Haiti lider fortfarande av konsekvenserna från jordbävningen 2010. Leksaker ger viktiga möjligheter att leka och uttrycka sig kreativt och hygienpaket ger skydd mot kolera och andra farliga sjukdomar. IKEA och UNICEF skickade gemensamt leksaker och hygienpaket till ett värde av 945 700 kronor.

IKEA Foundation donerade leksaker till ett värde av ca 945 700 svenska kronor. Foto: UNICEF/Dormino

IKEA Foundation donerade leksaker till ett värde av ca 945 700 svenska kronor. Foto: UNICEF/Dormino

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 25 oktober 2011 – Barnen springer efter en liten lastbil som slingrar sig genom Centre d’Hebergement Tabarre 23, ett trångt läger där hundratals människor bor i plastövertäckta tält, trä- och plåtskjul.

Lastbilen stannar utanför en trygg, övervakad plats där barnen kan leka och vara barn. Långsamt lyfts lasten ur lastbilen. Lådorna innehåller en skatt bestående av leksaker, målarutrustning, tvål och andra saker som kan vara bra att ha när man är liten.

Fem år gamla Aliya Nissa Charlite tittar nyfiket i lådorna och får snabbt syn på färgglada mjukdjur, kritor, ritblock, saxar och handdukar, saker som hon och andra barn kommer kunna använda här under de närmsta veckorna, tack vare samarbetet mellan IKEA, UNICEF och en lokal icke-statlig organisation.

Mer än bara tidsfördriv

IKEA Foundation donerade leksaker till ett värde av ca 945 700 svenska kronor och UNICEF lade till hygienpaket till leveransen för att uppmuntra människorna i lägren att tvätta händerna.

Under den första distributionsfasen skickades leveranser till barnvänliga områden i omkring 30 katastrofläger runt om i landet, styrda av UNICEFs samarbetspartner Heartland Alliance. Nästan 20 000 barn nåddes under 15 dagar. Den andra distributionsfasen fokuserade på äldreboenden.

För Haitis barn, som än idag drabbas av den förödande jordbävningen 2010, en pågående koleraepidemi och ihållande fattigdom, innebär leksakerna mer än bara tidsfördriv. Leksaker ger viktiga möjligheter att leka och uttrycka sig kreativt och hygienpaketen ger skydd mot kolera och andra farliga sjukdomar.

Mer inflytande till haitiska kvinnor

Barnen var inte de enda som gynnades av samarbetet. Leveranserna förbereddes för distribution av medlemmar ur Solidarité des Femmes Haïtiennes (SOFA), en haitisk förening som består av och hjälper kvinnor, många av dem offer för könsrelaterat våld.

– Vår organisation är en väldigt stark gemenskap av kvinnor som hjälper varandra, säger 53 år gamla Yvose Edouard, en medlem i SOFA. Vi erbjuder kvinnor medicinsk hjälp, vi lär dem skydda sig själva och varandra och vi erbjuder dessutom korttidsboenden för kvinnor som inte vågar återvända hem av rädsla för att bli slagna, förklarar hon.

Kvinnorna från SOFA fick ca 500 Gourdes, eller 90 svenska kronor, om dagen för sitt arbete.

– Att involvera kvinnorna från SOFA i det här initiativet visar hur alla tjänar på det här projektet, säger Françoise Gruloos-Ackermans, UNICEFs representant på Haiti. Kvinnorna får möjlighet till en inkomst genom att förbereda distributionen av donerade leksaker till barnen i lägren, vilket inte varit möjligt utan samarbetet mellan UNICEF och IKEA.

Femåriga Sterling återförenas med sin pappa i Haiti

I det kaos som rådde efter jordbävningen i Haiti gick den femåriga lilla flickan Sterling totalt vilse bland alla ruiner av det som en gång varit hennes hemstad. Plötsligt stod hon helt ensam i den raserade staden, utelämnad till sitt öde. Med papper och penna hjälpte vi henne hitta hem.

Högsta prioritet i katastrofområden är att hitta och skydda alla de tusentals barn som blivit övergivna eller kanske gått vilse. UNICEFs fältarbetare hälpte Sterling att återförenas med sin pappa. Foto: UNICEF/Noorani

Högsta prioritet i katastrofområden är att hitta och skydda alla de tusentals barn som blivit övergivna eller kanske gått vilse. UNICEFs fältarbetare hjälpte Sterling att återförenas med sin pappa. Foto: UNICEF/Noorani

Sterling blev till slut upphittad av våra fältarbetare. För att kunna hitta hennes familj använde de sig av ”minnesmetoden”. Med hjälp av papper och penna fick Sterling rita det hon kom ihåg av området där hon bodde. På så sätt började hon efterhand även minnas namnen på sina nära och kära och fältarbetarna kunde hjälpa Sterling att hitta hem. Äntligen kunde hon återförenas med sin pappa och sina syskon.

Högsta prioritet: hitta och skydda de övergivna barnen

I sviterna av jordbävningen 2010 var det många barn som riskerade att fara illa. Högsta prioritet var därför att hitta och skydda alla de tusentals barn som blev övergivna eller kanske gick vilse bland all förödelse. UNICEF ledde arbetet och säkerställde att det fanns fältarbetare på plats som jobbade nära både polis, gränspolis och de lokala myndigheterna.