Gå till innehållet
Laddar…

Hygienutbildning fick bort ebola från skolorna

Nu när eleverna i Guinea, Liberia och Sierra Leone går på sommarlov kan man konstatera att de nya hygienrutinerna på skolorna har fungerat. Inga elever eller lärare har smittats sen dess.

En flicka tvättar händerna på en grundskola i centrala Monrovia, huvudstaden i Liberia. Foto: © UNICEF/Irwin

En flicka tvättar händerna på en grundskola i centrala Monrovia, huvudstaden i Liberia.<br />Foto: © UNICEF/Irwin

Inga fall av smittade elever eller lärare har rapporterats på skolor i de tre länderna sedan hygienrutiner har införts. Insatsen startade så fort skolorna kunde öppna igen efter en månads försening orsakad av ebola. I Liberia har två skolor sanerats som en försiktighetsåtgärd efter att två elever avled av viruset.

Rutinerna har tagits fram av UNICEF och andra samarbetspartners och innebär att man tar tempen på elever och personal på skolan, samt att man ordnar tillgång till rent vatten. Man förser även skolor med tvålar, utbildar lärare och erbjuder psykosocialt stöd. Att upprätta och genomföra rutinerna i de tre länderna krävde månader av förberedelser.

– Den enorma insats som krävdes för att göra skolorna ebolafria verkar ha lönat sig, säger Geoff Wiffin, chef för UNICEF i Sierra Leone.

– I skolorna har barnen fått lära sig hur man skyddar sig själva och andra från ebola, och sedan har de fört vidare sina kunskaper till sina föräldrar och andra personer i samhället. Detta har spelat en stor roll i kampen mot epidemin.

En kvinna använder en infraröd termometer för att ta tempen på några flickor när de anländer till sin skola i Guineas huvudstad Conakry. Foto: © UNICEF/Perret

En kvinna använder en infraröd termometer för att ta tempen på några flickor när de anländer till sin skola i Guineas huvudstad Conakry. Foto: © UNICEF/Perret

Omkring fem miljoner barn har missat månader av undervisning eftersom flera skolor i de tre värst drabbade länderna, Guinea, Liberia och Sierra Leone, tvingades stänga från juli 2014 fram till de första månaderna av 2015 på grund av viruset. Detta är skolor som redan före ebola hade låg närvaro bland elever.

UNICEF arbetar nu för att de förebyggande rutinerna ska fortsätta att följas på skolorna även när eleverna är tillbaka från sommarledigheten. Vi stödjer även insatser för att stärka utbildningssystemet genom att ta itu med frågor som låg inskrivning, brist på utbildade lärare och tillgång till rent vatten. Endast 33 procent av låg- och mellanstadieskolorna i Guinea har tillgång till vatten, endast 45 procent i Liberia och cirka 40 procent i Sierra Leone. Att få skolorna att upprätthålla god hygien är även viktigt för att skydda barnen mot andra sjukdomar.

– Samtidigt som vi kämpar för att komma ner till noll fall så måste vi också tänka på framtiden. Stora investeringar behövs för att se till att skolorna har tillgång till vatten och sanitet, säger Sheldon Yett, chef på UNICEF i Liberia.

Vill du vara med och kämpa för utsatta barn världen över? Bli Världsförälder idag.

 

Över 70 000 barn i Liberia blev inte registrerade vid födseln

De barn som föddes under ebolautbrottet i Liberia riskerar att exkluderas av samhället om de inte registreras, varnar UNICEF. "Barn som inte har registrerats vid födseln existerar officiellt inte", säger Sheldon Yett, chef för UNICEF Liberia. Vi finns på plats och arbetar med en landsomfattande kampanj för att nå alla barn som ännu inte blivit registrerade.

Foto: © UNICEF/Grile

Foto: © UNICEF/Grile

–  Barnen i Liberia har redan upplevt fruktansvärt lidande på grund av ebola. Utan medborgarskap riskerar de att marginaliseras eftersom de inte får tillgång till grundläggande hälsovård och socialhjälp, och inte har möjlighet att skaffa identitetshandlingar. Dessa barn riskerar att bli offer för människohandel och olaglig adoption, säger Yett.

Antalet födelseregistreringar har minskat kraftigt under 2014 och 2015, enligt hälsoministeriets uppgifter. Under 2013, före ebolaviruset, registrerades 79 000 barn. Men under 2014, när många vårdinrättningar tvingades stänga eller minska på sina tjänster på grund av ebolaviruset, sjönk antalet registreringar till 48 000 – vilket är en minskning på 39 procent jämfört med föregående år. Endast 700 barn rapporteras ha fått sina födslar registrerade mellan januari och maj år 2015.

Vad gör UNICEF?  

UNICEF stödjer en modernisering av registreringssystemen och kommer bistå med utbildning och logistik till en landsomfattande kampanj senare i år, med syfte att nå alla barn som inte registrerades under 2014 och 2015.

– Barnen är Liberias framtid. Vi kan inte äventyra deras framtid genom att inte registrera dem vid födseln, säger Bernice Dahn vid hälsoministeriet i Liberia. Vi har ökat insatserna för att efterregistrera alla och vi arbetar tillsammans med UNICEF och andra partners för att planera en intensiv födelseregistreringskampanj under de kommande månaderna.

I grannlandet Sierra Leone, där ebola slog hårt mot befolkningen och försvagade landets redan bräckliga hälso- och sjukvårdssystem, har cirka 250 000 barn nyligen registrerats under en fem dagar lång födelseregistrerings – och poliovaccinskampanj.

Inget barn ska drabbas av förödmjukelse eller sakna skydd från en stat eller andra enheter och inget barn ska sakna tillgång till grundläggande tjänster, som är varje barns rättighet, enbart på grund av att de inte har blivit registrerade vid födseln. Vi kan inte, och vi får aldrig låta det hända, säger Yett.

Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas hårdast. Var med och kämpa för barnen i Liberia och i andra katastrofer, ge en gåva idag. Tack.

UNICEF agerar mot nya ebolafall i Liberia

UNICEF levererar just nu livräddande förnödenheter till Liberia efter landets första bekräftade fall av ebola på tre månader. Bland annat delar vi ut tält för att isolera dem som utsatts för smitta, hygienprodukter, klor och hinkar.

Barn köar för att tvätta händerna vid en skola i Monrovia, Liberias huvudstad. Foto: © UNICEF/Irwin

Barn köar för att tvätta händerna vid en skola i Monrovia, Liberias huvudstad. Foto: © UNICEF/Irwin

Ett barn testade positivt för ebola den 29 juni i Margibi. UNICEF har särskilda team på plats för att knacka dörr och informera i området om hur man skyddar sig mot ebola, för att minimera risken för fler infektioner och hjälpa dem som drabbats.

– Det har alltid funnits en risk att ebola skulle komma tillbaka till Liberia. Nu satsar vi allt vi kan för att se till att vi åter kommer ner till noll nya fall, säger Sheldon Yett, chef för UNICEF i Liberia. Vi var beredda och kunde agera mycket snabbt.

Under de kommande dagarna kommer skolan där barnet gick att saneras, nya hygienstationer kommer att byggas upp och tvål och klor kommer att delas ut. Stationer för handtvätt placerades vid entrén vid alla skolor i Liberia när de öppnade igen i februari. UNICEF har samarbetat med lokala myndigheter för att se till att stationerna finns kvar, även efter att landet deklarerades fritt från ebola i maj. Vi arbetar också för att se till att barnens temperatur mäts när de anländer till skolan, för att kunna upptäcka symptom.

I grannländerna Guinea och Sierra Leone rapporteras fortfarande nya infektioner, men mycket färre än när utbrottet var som störst. Sista veckan i juni rapporterades tolv nya fall i Guinea och åtta i Sierra Leone.

Ebolautbrottet är ännu inte över. Var med oss och kämpa för barnen, ge en katastrofgåva idag.

Skolorna i Liberia öppnar igen

På måndag är det äntligen dags för barn i Liberia att gå tillbaka till skolan igen. På grund av ebola har skolorna hållit stängt sedan sju månader tillbaka. UNICEF arbetar för att se till att det är säkert för barnen i skolan, så att de inte riskerar att smittas av sjukdomen.

En pojke får sin temperatur mätt när han återvänder till skolan i Guineas huvudstad Conakry tidigare i januari. Nu är det även dags för skolorna i Liberia att öppna. Foto: © UNICEF/Perret

En pojke får sin temperatur mätt när han återvänder till skolan i Guineas huvudstad Conakry. Nu är det även dags för skolorna i Liberia att öppna. Foto: © UNICEF/Perret

Säkerhetsinsatserna har fungerat bra i Guinea där mer än 1,3 miljoner barn nu är tillbaka i skolbänken igen, sedan skolorna öppnade igen i januari. Säkerhetsåtgärderna innebär bland annat att man mäter barnens temperatur för att utesluta feber innan de får gå in i skolan, och att barnen tvättar sina händer innan de går in i klassrummen.

– Vi väntar oss inte att alla skolor ska öppna på en gång, säger Manuel Fontaine, regionchef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Troligen kommer det att dröja upp till en månad innan majoriteten av eleverna är tillbaka i skolan. Under den tiden är det viktigt att se till att förhållandena är så säkra som möjligt. Liberia har lärt sig mycket av Guinea, och Sierra Leone kommer sedan att bygga vidare på Liberias erfarenheter. Vi kommer fortsätta att förbättra och säkra våra insatser för att se till att barnen är trygga.

UNICEF har samarbetat tätt ihop med Liberias myndigheter för att utveckla säkra tillvägagångssätt. Lärarna har fått utbildning i hur de ska agera och tvål och andra hygienprodukter har levererats till skolorna. En stor informationskampanj för att förebygga ebola har också genomförts över hela landet.

I Guinea har nästan alla skolor i landet, mer än 12 000 skolor, öppnat igen. Närvaron är på cirka 85 procent av nivån före ebolautbrottet.

På grund av ebola tvingades skolorna i Liberia, Guinea och Sierra Leone att fortsätta hålla stängt efter sommaruppehållet, något som drabbade fem miljoner barn. Men nu är man alltså på rätt väg i Guinea och Liberia, och Sierra Leone planerar att öppna sina skolor mot slutet av mars.

Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Du kan också köpa ett skolpaket för fyra barn, eller ett vatten- och hygienpaket, i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till de barn som behöver det mest.

11 000 lärare sprider kunskap om ebola i Liberia

Tillsammans med Liberias utbildningsdepartement har UNICEF utbildat tusentals lärare för att sprida information om hur man kan skydda sig mot ebola. Lärarna utbildas över hela landet för att sprida kunskap och stoppa spridningen av sjukdomen.

Alphonso informerar om riskerna med ebola och om hur man kan skydda sig från att bli smittad. Foto: © Ryeng

Läraren Alphonso informerar om riskerna med ebola och om hur man kan skydda sig från att bli smittad. Foto: © Ryeng

Alphonso S Kanboh går tillsammans med fyra andra lärare genom en labyrint av smala stigar i ett samhälle i Paynesville, utanför Liberias huvudstad Monrovia. Strax kommer de fram till ett litet gult hus. På gården står en kvinna lutad över en bubblande gryta och några barn springer omkring. Alla stannar upp och samlas när Alphonso och hans team närmar sig.

– God morgon, säger Alphonso och håller upp en affisch som visar symptom och information om ebola. Vi är här för att vi har ett mycket viktigt budskap. Som ni kanske vet är ebola fortfarande ett stort hot här i vår stad. Därför är det mycket viktigt att tvätta händerna innan man äter, att man inte rör någon som är sjuk, och att ni ringer numret på affischen om någon i er familj blir sjuk.

Alphonso har gjort besök som det här många gånger förut. Bara under den senaste månaden har hans team nått 300 hushåll och närmare 1 500 personer. Sammanlagt har 11 000 lärare utbildats över hela landet för att sprida kunskap och stoppa spridningen. Alphonso känner att som lärare har han ett särskilt ansvar för att skydda samhället, och därför anmälde han sig som frivillig. Skolan där han arbetar har vanligtvis 300 elever, men håller nu stängt på grund av ebola. Trots det är Alphonso där varje dag för att se till att allt är som det ska.

– Jag har varit lärare i 22 år och människorna här litar på mig. Därför är det mer troligt att de lyssnar när jag kommer med mina kollegor för att informera, förklarar han. Jag saknar mina studenter – hela mitt liv går ut på att utbilda nästa generation. Jag älskar att hjälpa barnen med allt de kan behöva, och som tur är träffar jag några av dem nu när jag går runt med mitt team. Jag uppmuntrar dem att fortsätta läsa, så det blir lättare för dem när skolan öppnar igen, säger Alphonso.

Familjer samlas för att lyssna på Alphonso och de andra lärarna som går omkring i samhället för att sprida livräddande information. Foto: © Ryeng

Familjer samlas för att lyssna på Alphonso och de andra lärarna som går omkring i samhället för att sprida livräddande information. Foto: © Ryeng

Tillsammans med Liberias regering leder UNICEF insatserna för att informera om ebola. Sånger, radiopjäser, filmer och affischer har tagits fram för att budskapet om ebola ska nå ut till alla.

– Insatserna har varit effektiva, säger Adolphus Scott, UNICEFs specialist inom utvecklingskommunikation i Liberia. Vi har sett att människor ändrar sitt beteende när de får informationen. Och insatser som leds inom samhällena av människorna som bor där har starkt bidragit till att minska antalet ebolafall.

Men faran är långt ifrån över. Under de senaste månaderna har UNICEF arbetat med alla länder i Väst- och Centralafrika för att se över ländernas beredskap och förebyggande åtgärder. Vi har fokuserat på att minska ryktesspridningen, sprida livräddande information och dela ut förnödenheter som madrasser, tvål, hinkar, handskar, sprutor och tält med mera.

I jul kan du vara med oss och agera för att rädda barns liv. I vår gåvoshop hittar du till exempel skyddspaket mot ebola som hjälper familjemedlemmar att själva kunna ta hand om sina drabbade anhöriga på ett säkert sätt. Allt du köper i gåvoshopen skickas till de barn som behöver det mest. Som tack får du fina gåvobevis att ge bort i julklapp.

”Jag blev livrädd för en tvååring”

Barn som blivit föräldralösa på grund av ebola behöver särskilt stöd. Det bästa är om de kan bo hos släktingar, men det är inte alltid möjligt. I Liberia har UNICEF utbildat personer som överlevt ebola för att ge barnen stöd och omvårdnad vid särskilda vårdcentraler. Idag gästbloggar Laurent Duvillier, kommunikationsspecialist vid UNICEF, om sitt besök vid en sådan vårdcentral i Monrovia.

För en vecka sedan fyllde min yngsta son två år. Men jag kunde inte vara där med honom på hans dag, jag kunde inte hålla om honom, leka med honom eller göra någon av de saker som pappor ska göra när deras barn fyller två.

I stället befann jag mig långt därifrån, vid en vårdcentral för barn i Monrovia, Liberias huvudstad. Här finns många barn som nyligen varit i direkt kontakt med en ebolapatient. Många av dem har också förlorat en eller båda föräldrarna. Jag blev tillsagd att hålla ett avstånd till barnen för att minska risken att smittas, men aldrig hade jag kunnat tro hur svårt detta skulle vara i praktiken. Att inte ta i hand eller ge en kram. Jag började till och med tänka mig för innan jag satte mig i en stol.

Ebola drabbar barnen två gånger. Först förlorar de sina föräldrar och sedan utsätts barnen för den stigmatisering som följer med sjukdomen. Ibland är barnens släktingar för rädda för att ta hand om dem, och de får inte den omvårdnad och tröst som ett sörjande barn behöver.

Det bästa för barnen är att få stanna hos familjemedlemmar, men med det allt ökande stigmat är det inte alltid möjligt. Som ett alternativ har Liberias regering, med stöd av UNICEF och Child Fund, startat en första vårdcentral för barn som blivit föräldralösa på grund av ebola. Där bor nu 14 barn i åldrarna åtta månader till 17 år, som inte har någon annanstans att ta vägen.

Under tiden de bor på centret undersöks de regelbundet för symptom på ebola, och under 21 dagar – virusets inkubationstid – riskerar barnen att själva bli sjuka. Detta är anledningen till att ingen av säkerhetsskäl bör röra vid dem. Ingen förutom de som själva har överlevt ebola.

Personer som överlevt ebola utvecklar en immunitet mot sjukdomen och kan därmed vara en bra tillgång i vården av andra som drabbas av ebola. Här har UNICEF utbildat 20 överlevare i att ge stöd och omvårdnad till barnen som finns här. Totalt kommer 50 överlevare att involveras i arbetet vid andra vårdcentraler som denna under de kommande veckorna.

Decontee Davies, 23 år, är en av de överlevare som utbildats av UNICEF. ”När jag fick veta att jag hade ebola trodde jag att jag skulle dö”, berättade Decontee för mig, ”och ingen ville ha med min mamma eller mina bröder att göra för att jag var sjuk. Jag vill inte att de här barnen ska behöva gå igenom samma lidande som jag. Därför arbetar jag här, för att hjälpa dem.”

Jag är van vid att barn ofta kommer springande för att möta besökare och hålla deras händer. Men för första gången i mitt liv var jag tvungen att avstå från all fysisk kontakt, och från att visa det allra mest naturliga tecknet på medmänsklighet. Jag har aldrig varit så nära, men ändå så långt ifrån ett barn. Det var en mycket obehaglig känsla.

Martha, 11 år, ser ut genom ett fönster i vårdcentralen där hon nu bor med sina bröder. Martha förlorade båda sina föräldrar i ebola. Foto: © UNICEF/Duvillier

Martha, 11 år, ser ut genom ett fönster i vårdcentralen där hon nu bor med sina bröder. Martha förlorade båda sina föräldrar i ebola. Foto: © UNICEF/Duvillier

Jag försökte ändå skapa kontakt med barnen, även om det var svårt på två meters håll. Jag träffade till exempel Martha. Hon är elva år och har bott på centret i en vecka, med sina yngre bröder som är fem och nio. ”Min mamma och pappa dog på grund av ebola”, sade hon. ”Jag vill åka hem, men jag vet inte om det är möjligt just nu. Jag vet inte om jag fortfarande är välkommen där. Jag vet att jag måste stanna här, men jag är i alla fall tillsammans med mina bröder. De har bara mig nu.”

Plötsligt, när jag talar med Martha, kommer ett av barnen närmare. Han heter Daniel och är kanske två eller tre år. Han kommer för nära. Jag slutar prata och tar försiktigt ett steg tillbaka. Han märker att jag backar och jag förstår att han ser skräcken i mina ögon. Jag blev livrädd för en tvååring!

Jag samlar mig efter en stund, och jag ser ingen rädsla i hans ögon. Jag ser hur han tänker: ”jag är inte farlig”, och min rädsla minskas något. Men varken beväpnade rebeller i Centralafrikanska republiken eller efterskalven efter jordbävningen på Haiti har skrämt mig så mycket som tanken på att han skulle röra vid mig. Det gör mig så ledsen att jag inte kunde ge honom en kram, eller ens rufsa om i hans hår.

Som tur är finns Decontee och de andra överlevarna här för att ge barnen den mänskliga närhet de behöver, så att de får känna att de inte är ensamma.  UNICEF samarbetar med Liberias regering för att minst en sådan här vårdcentral ska finnas i vart och ett av de fem värst drabbade områdena i landet, så att föräldralösa barn ska ha en trygg plats att komma till. Varje center kommer att ha personal som själva överlevt ebola, så att barnen kan få de kramar de så innerligt behöver.

Laurent Duvillier
Kommunikationsspecialist för UNICEF

Läget är akut och mer hjälp behövs. Ge en gåva och hjälp till att stoppa spridningen av ebola och rädda barns liv. Tack! Här kan du läsa mer om hur vi arbetar på plats i de olika länderna.

50 000 skyddspaket mot ebola till familjer i Liberia

Antalet bekräftade fall av ebola stiger allt snabbare i Liberia och har nu nått 3 500. Nu har den första leveransen av skyddspaket för familjer anlänt. Totalt planerar UNICEF att leverera 50 000 paket som ska skydda familjer som själva vårdar sina anhöriga mot ebola.

En av UNICEFs nödleveranser för att bekämpa ebolautbrottet lastas av vid flygplatsen i Monrovia, Liberia. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En av UNICEFs nödleveranser för att bekämpa ebolautbrottet lastas av vid flygplatsen i Monrovia, Liberia. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Varje skyddspaket innehåller skyddsrockar, handskar och masker, samt tvål, klor och en sprayflaska. Instruktioner för hur man säkert ska använda de olika produkterna medföljer också. Paketen ska delas ut till familjer vid nya behandlingscenter som ska etableras för att avlasta de redan kritiskt fulla vårdcentralerna.

De vårdcentraler som redan behandlar mot ebola är överfulla, och tanken är att skyddspaketen ska hjälpa familjemedlemmar att vid de nya centren själva se efter sina drabbade anhöriga på ett säkert sätt.

De nya behandlingscentren kommer att etableras nära redan existerande vårdinrättningar runt om i Liberia. Här kommer anhörigvårdare att få grundläggande träning i hur de på ett säkert sätt kan ta hand om sina sjuka anhöriga, hur skyddsutrustningen fungerar och hur man på ett säkert sätt hanterar avfall. Paketen kan också användas för att desinficera hemmet efter att en sjuk familjemedlem isolerats.

– Den här epidemin saknar motstycke och att bekämpa den kräver enorma insatser, säger Sheldon Yett, chef för UNICEF i Liberia. Det är extremt viktigt att fler särskilda vårdcentraler för ebolapatienter inrättas, med utbildad personal. Men innan vi nått dit måste vi stötta samhällsinsatser för att säkert vårda dem som smittats och stoppa spridningen.

Under de kommande veckorna kommer de första 9 000 paketen att distribueras av UNICEFs partners på plats – i samarbete med hälsoministeriet och USAID – i de områden i Liberia som är hårdast drabbade av sjukdomen.

Tillsammans med Liberias regering stöttar UNICEF en massiv samhällsinsats för att stoppa spridningen av ebola. Med hjälp av särskilda informationsteam, tryckt material och i radio sprids information till samhällen över hela landet om utbrottet och hur man skyddar sig.

UNICEF ger psykosocialt stöd och vård till barn som drabbas av ebola, samt levererar livräddande förnödenheter. Vi gör också insatser inom vatten och sanitet för att stötta arbetet med att kontrollera utbrottet, och har levererat 300 ton skyddsutrustning och förnödenheter till hälsoarbetare.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av ebolautbrottet i Västafrika, och i andra katastrofer.

Ebolakrisen drabbar barn på flera sätt varnar UNICEF

Samtidigt som insatserna för att stoppa spridningen av ebola trappas upp, varnar UNICEF för de långtgående effekterna spridningen av sjukdomen får för barn. I Liberia har barns tillgång till vård och skola allvarligt begränsats, och tusentals har förlorat föräldrar. UNICEF kämpar nu för att se till att barnen får vård, omsorg och utbildning.

En hälsoarbetare från UNICEF i Liberia  informerar en grupp studenter om ebolaviruset, symptom och  hur man förhindrar spridning. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En hälsoarbetare från UNICEF i Liberia informerar en grupp studenter om ebolaviruset, symptom och hur man förhindrar spridning. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Den bristande tillgången till vård gör nu att barn dör av mässling och andra sjukdomar som kan förebyggas. För gravida kvinnor saknas också platser där de säkert kan föda sina barn.

– Under det senaste årtiondet har Liberia gått från att vara ett land hårt drabbat av konflikt, till ett land som kunde fira den största nedgången av barnadödlighet i Afrika, säger Sheldon Yett, chef för UNICEF i Liberia. Nu hotar ebola att utplåna dessa framgångar för barnen och för landet i stort.

Nästan alla vårdinrättningar är nu stängda eller fungerar bara delvis. Barnen vaccineras inte och får inte heller behandling mot vanliga barnsjukdomar som ligger bakom majoriteten av dödsfallen hos barn under fem år: malaria, lunginflammation, diarré och svår akut undernäring.

UNICEFs insatser i Liberia

Hittills har UNICEF flugit närmare 248 ton med livräddande förnödenheter till Liberia. Där ingår skyddsutrustning, hygienpaket, klor (den största leveransen av klor i UNICEFs historia), vätskeersättning för att behandla diarré, och andra förnödenheter som det finns ett akut behov av.

Under den senaste veckan har UNICEF, tillsammans med partners i Liberia, distribuerat 9 000 hygienpaket till 45 000 människor i West Point, ett fattigt och tätbefolkat område i Monrovia som drabbats hårt av ebolautbrottet. Området drabbas också ofta av diarrésjukdomar. Varje hygienpaket innehåller två hinkar (tioliters), vattenreningstabletter och tvål.

För att kunna kontrollera utbrottet av den farliga sjudomen är det förebyggande arbetet oerhört viktigt. UNICEF hjälper till med vatten och sanitet vid behandlingscenter och informerar om goda rutiner för hygien i byar och städer. Vi utbildar också personal i att ge psykosocialt stöd, samt arbetar för att återställa grundläggande hälsovård för barn och mödrar.

– De största hjältarna i det här landet är hälsoarbetarna som kämpar i frontlinjen mot ebolan, säger Yett. Liberia har det minsta antalet hälsoarbetare per capita och 15 procent av de som drabbats av sjukdomen är just hälsoarbetare. Det är en svår förlust för landet.

En kvinna visar en ung pojke informationsaffishen från UNICEF, och berättar om ebolaviruset och hur man skyddar sig. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En kvinna visar en ung pojke informationsaffishen från UNICEF, och berättar om ebolaviruset och hur man skyddar sig. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Barnen drabbas hårdast

Barn som förlorat familjemedlemmar i ebola stigmatiseras och utestängs, då deras samhällen ser dem som smittobärare och att de för med sig otur och problem. Många lever ensamma på gatorna utan föräldrar, skydd, hälsovård eller mat. Omkring 20 procent är så unga som under två år och därmed särskilt utsatta.

UNICEF har kallat samman experter för att ge psykosocialt stöd till alla patienter som vårdas för ebola och till deras familjer. Personer som varit i kontakt med någon som smittats av ebola måste isoleras och observeras under 21 dagar. Vi stöttar särskilda trygga hem för barn under deras 21-dagars isolering, och också hem för barn som överlevt eller inte varit i kontakt med smitta men som förlorat sina föräldrar.

Skolorna håller stängt, något som påverkar 1,5 miljoner barn. UNICEF samarbetar med myndigheterna och andra partners för att se till att barnen ändå har möjlighet att fortsätta sin utbildning, även om de inte fysiskt kan gå till skolan.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen i de eboladrabbade länderna, och i andra katastrofer.

Livsviktig utrustning till hälsoarbetare som bekämpar ebolautbrottet

Ett lastplan fyllt med medicinsk utrustning landade i fredags i Sierra Leone. Totalt var det 48 ton utrustning som skyddshandskar, antibiotika och annan viktig medicin som nu ska distribueras ut. Utrustningen ska användas i UNICEFs insats mot ebolautbrottet i Västafrika.

En hälsoarbetare från UNICEF informerar lokalbefolkningen om symptom på ebola och sätt att minska smittospridningen. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En hälsoarbetare från UNICEF informerar i en by i Liberia om symptom vid ebola och sätt att minska smittospridningen. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Inkluderat denna har UNICEF totalt distribuerat över 402 ton livräddande produkter uppdelat på 32 leveranser till de tre länder som drabbats hårdast av ebolautbrottet. Av dessa har 70,6 ton levererats till Guinea, 213,8 till Liberia och 117,7 till Sierra Leone.

Exempel på produkter som levererats är skyddsutrustning i form av handskar och masker, koncentrerad klorin, antibiotika och medicin för smärtlindring. Katastrofinsatsen i de tre länderna förväntas fortsätta leverera livräddande produkter både via flyg och båt.

Denna vecka kommer UNICEF bland annat börja distribuera 50 000 skyddspaket till lika många hushåll i Liberia. Paketen är utformade för att familjer ska kunna ta hand om drabbade familjemedlemmar hemma.

UNICEF arbetar även tillsammans med lokala samhällen, religiösa ledare och ungdomsföreningar för att sprida korrekt information och bekämpa vanliga missuppfattningar om smittan. Vi levererar också vatten- och sanitetsutrustning till drabbade byar.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av ebolautbrottet i Västafrika, och i andra katastrofer.

Rekordstora katastrofinsatser under augusti

Under augusti månad har UNICEF totalt distribuerat över 1000 ton livräddande produkter till några av världens mest akuta katastrofer. Detta är den största insatsen i organisationens historia.

En fraktplan med 68 ton produkter för att bekämpa ebolautbrottet landade tidigt i lördags. Insatsen är en av många som UNICEF genomfört under den senaste månaden.

En fraktplan med 68 ton produkter för att bekämpa ebolautbrottet landade i Liberia i lördags morse. Insatsen är en av många som UNICEF genomfört under den senaste månaden.

”UNICEFs insatser i drabbade länder kämpar för att tillgodose enorma behov”, säger Shanelle Hall, chef för UNICEFs lager- och logistikavdelning. ”Det viktiga nu är att se till att dessa humanitära broar hålls öppna så att katastrofhjälp kan fortsätta nå utsatta barn.”

De senaste 27 dagarna har UNICEF säkrat tillgången till flygplan för att möta de ökande behoven i samband med konflikten i Irak och utbrottet av ebola i Västafrika. Sammanlagt har 33 fraktplan med katastrofmaterial lyft från vårt katastroflager i Köpenhamn.

  • Till Centralafrikanska republiken har UNICEF levererat 26 ton medicinsk utrustning, vaccin, matpaket och utrustning för att gräva brunnar. På grund av att malaria är landets vanligaste dödsorsak har distribueringen av malariamedicin varit viktig.
  • Till norra Irak har vi levererat 500 ton vatten, matpaket, tält och mediciner till familjer på flykt. I leveransen ingår 4 miljoner doser vaccin på grund av ökad smittorisk i och med konflikten i Syrien.
  • Liberia, ett av de länder som kämpar mot utbrottet av ebola, har fått stärkta resurser i form av 248 ton material. Vi har levererat handskar, skyddsglasögon och overaller för att skydda hälsoarbetare i landet samt desinficering och en rad viktiga mediciner.
  • I Gaza har UNICEF levererat 3,5 ton mediciner till sjukhus i hårt drabbade områden. Vi har även distribuerat vaccin för att skydda utsatta barn på flykt undan konflikten.
  • Sydsudan har mottagit 34 ton livräddande produkter, bland annat näringsrik mat till utsatta barn. Bara i år riskerar 50 000 barn i landet att dö av undernäring.
  • I Syrien levererade UNICEF i augusti månad 89 ton vattenreningstabletter och utbildningsmaterial. Samtidigt levererade vi 156 ton mediciner, utbildningsmaterial och vattenrening till syriska familjer som lever på flykt i Libanon och Jordanien. Förberedelser inför den kommande vintern pågår även och vi införskaffar vinterkläder från leverantörer i regionen.

”Barnen måste komma först när det pågår så här många katastrofer av denna storlek. UNICEF arbetar hårt för att så ska bli fallet. Så länge som vi behövs kommer vi fortsätta med dessa komplexa men livsnödvändiga insatser.” sa Shanelle Hall i sitt uttalande.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med och kämpar för att hjälpa drabbade barn. Stort tack för din hjälp.

En vecka med goda nyheter – Bästa lagen i hela Afrika

Den 1 mars trädde en ny lag i kraft i Liberia. Lagen är anpassad efter barnkonventionen och är den mest omfattande lagstiftningen kring barns rättigheter i hela Afrika. Ett stort steg framåt i kampen för att skapa en trygg uppväxt för alla barn.

Foto: © UNICEF/Olivier Asselin

Foto: © UNICEF/Olivier Asselin

Under ett par år har vi arbetat med att anpassa Liberias lagstiftning efter reglerna i FN:s barnkonvention. Som experter har vi deltagit i många diskussioner med lokala organisationer, regeringsmedlemmar och lagstiftare för att tillsammans ge barn bästa tänkbara skydd. Barnen har också varit involverade i arbetet och fått framföra sina åsikter.

Den 1 mars 2012 blev lagen äntligen klar. Liberiansk lag ger nu barnen rätt till exempelvis sjukvård, utbildning och skydd mot övergrepp och lovar socialt stöd till de mest utsatta barnfamiljerna. Det här är ett stort steg framåt i kampen för att förverkliga barnkonventionen.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter. Vill du vara med och kämpa vid barnens sida? Bli Världsförälder!

Bara på ett år hinner vi göra massor. Bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar. Allt fler flickor får möjlighet att gå i skolan. Barnsoldater befrias. Familjer återförenas efter katastrofer. Den här veckan publicerar vi några exempel på vad vi lyckats åstadkomma under 2012 tack vare alla människor som bidrar med pengar och engagemang. Läs och bli glad!