Gå till innehållet
Laddar…

Var hamnade produkterna som köptes i gåvo­shopen 2018?

Tack vare alla generösa personer som handlade i UNICEFs gåvo­shop under 2018 har vi kunnat rädda livet på miljon­tals barn. Se vart produkter som vaccin, nöt­kräm, skriv­böcker och vinter­kläder skickades och möt några av de barn som fått hjälp.

En glad liten flicka sitter med bara fötter på en kartong och håller sina skor i händerna.

Mariam, fyra år, lever i Jordanien med sin familj på flykt från Syrien. Hon har fått varma vinterkläder och skor från UNICEF och slipper nu frysa om fötterna. Foto: © UNICEF/Herwig

Handlade du i UNICEFs gåvo­shop under 2018? Då kanske du vill se var i världen produk­terna har hamnat och hur de för­ändrat barns liv:

HIT LEVERERADES PRODUKTERNA

En liten flicka äter näringsrik nötkräm ur en påse.

Med hjälp av närings­rik nöt­kräm från gåvo­shopen kunde Oumou, två år, behandlas för akut under­näring. Foto: © UNICEF/Keïta

Nötkrämen räddade Oumous liv

I konflikt­drabbade Mali lider just nu många barn av akut under­näring, ett livs­hotande till­stånd. Oumou, två år, är ett av de barn som fått hjälp.

Tack vare att hon fick närings­rik nöt­kräm från UNICEF har hon nu blivit frisk och kan leka och skratta igen.

MÖT FLER BARN SOM FÅTT HJÄLP

Stort tack till alla er som är med och ser till att barn som Oumou och Mariam får en bättre framtid! 

Mamma Tandou leker

Snart är det mors dag och den här veckan lyfter vi alla starka, fantastiska mammor runt om i världen. Mamman Tandou Ouologuem i Mali är en av dem. Hon har börjat på föräldrakurs där hon lär sig mer om hur hon ska leka och stimulera sina barn.

Mamma Tandou med sin sex månader gamla bebis Mariam. Tandou har börjat på föräldrarkurs som stöds av UNICEF. Foto: © UNICEF/Luthi

Det som händer under barns första år är avgörande för deras framtida utveckling. Förutsättningarna för ett barn att till exempel klara av sin utbildning med goda resultat börjar långt innan första klass. Forskning visar på att när barn är små har kreativitet och stimulans lika stor påverkan på hjärnans utveckling som deras DNA.

Tandou bor i byn Siby-Siby i centrala Mali med sina barn Housseny och Hassana, fyra år, samt Mariam, sex månader gammal. I byn finns ett center för barns tidiga utveckling som Tandou och hennes barn besöker varje dag. Centret, som stöds av UNICEF, har funnits sedan 2015.

Tandou har också börjat på föräldrakurs med Mariam för att lära sig mer om hur hon ska leka och stimulera sin bebis. På kursen får hon bland annat lära sig hur saker som finns i hemmet kan användas i lek, så att barnens viktiga lek inte hindras av att det inte finns pengar till att köpa leksaker. Hon får också kunskap i hur hon kan göra den mat de har mer näringsrik.

Tandou är en väldigt klok mamma och förstår vikten av barns tidiga utveckling. Hon är mycket engagerad i att förbättra livet och framtiden för sina barn.

Mammapaketet kostar 109 kronor och innehåller livsviktig nötkräm och vaccin. Låt mamma rädda barns liv på morsdag. Foto: © RedWolf studio

Ett livsviktigt sista-minuten tips!

I vår gåvoshop hittar du årets viktigaste morsdagpresent. Presenten som räddar barns liv. Mammapaketet innehåller livräddande produkter som vaccin för att skydda mot farliga sjukdomar och nötkräm mot undernäring. Mammapaketet kostar bara 109 kronor. Du får ett fint gåvobevis att ge bort i present, direkt via e-post. Så det gör ingenting om du är ute i sista minuten.

Ett flyg kommer lastat!

Nu packar vi för årets viktigaste flygresa! Den 6 mars skickar UNICEF och Norwegian ett flygplan lastat med skolmaterial och nödhjälp till barnen i Mali. Hjälp oss att fylla planet till bredden!

Nu packar vi för årets viktigaste flygresa! Den 6e mars fyller vi, tillsammans med Norwegian, ett flygplan med förnödenheter till barnen i Mali. Foto: ©UNICEF

Sedan konflikten i Mali bröt ut 2012 har 360 000 barn förlorat möjligheten att gå i skolan. Nästan 400 skolor har stängts och många av dem har förstörts, plundrats eller tagits över av militären.

I en konflikt är det viktigt att barnen så snart som möjligt får komma tillbaka till skolan. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för barn att återhämta sig från svåra upplevelser. I skolan får barnen andrum och vardagliga rutiner som lugnar och skapar en känsla av normalitet.

Som världens största barnrättsorganisation kämpar vi för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Hjälp oss att tillsammans med Norwegian fylla ett flygplan med skolmaterial och nödhjälp som ger barnen i Malin en bättre framtid. Hjälp oss att fylla flygplanet här!

Bosses testamentsgåva blev en skola i Mali

Läraren Bo Söderlund från Arvika brann för utbildning under hela sitt liv. I sitt testamente valde han att donera en betydande del av sitt arv till UNICEF. Tack vare Bosses generösa testamentsgåva går nu 190 barn i skolan och har möjlighet att förändra sina liv.

Den nya skolan i Kegnebougou. Foto: © UNICEF

Att eleverna ska lära sig läsa är högt prioriterat. Foto: © UNICEF

Nya toaletter installerades för flickor och pojkar, för att barnen ska ha tillgång till rent vatten, god sanitet och hygien på skolan. Foto: © UNICEF

Kadoué Sacko är nio år och går i tredje klass. Foto: © UNICEF

Barn springer in mot skolan igen efter rasten. Foto: © UNICEF

Lala Diaby är tio år och går i femman. Hennes föräldrar tror att hon kommer bli en högt uppsatt chef en dag. Foto: © UNICEF

Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi på UNICEF för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Läraren Bo Söderlund från Arvika, som under många år skänkt till UNICEF, valde att i sitt testamente donera en miljon kronor till vårt arbete för barnen. Pengar som han önskade skulle användas för att främja just utbildning där behoven är som allra störst.

Få barn i Mali har tillgång till utbildning

Efter Bosses bortgång bestämdes det att hans gåva skulle användas i Mali, ett av världens fattigaste länder. Väldigt få barn i Mali har tillgång till skola och betydligt färre flickor än pojkar är inskrivna. Undervisningen håller oftast låg kvalitet, med överfulla klassrum och få lärare. De flesta skolor saknar vatten och toaletter och klassrummen saknar bänkar, böcker och annat utbildningsmaterial.

Tack var Bosses gåva kunde en ny skola byggas i byn Kegnebougou, i regionen Koulikoro, i södra Mali. Skolan som redan fanns där var i så dåligt skick att den riskerade att rasa. Arbetet avslutades i juni 2013 och nu har 190 elever, varav 55 är flickor, tillgång till sex fullt utrustade klassrum med skolbänkar, katedrar, svarta tavlor, böcker och annat undervisningsmaterial. Pengarna användes också till att köpa in hygienpaket och skolmaterial till andra närliggande skolor.

Genom att fattiga barn, främst flickor, från utsatta områden prioriteras ökar närvaron i skolorna. Det ökar i sin tur barnens möjligheter att skapa förändring för sig själva och sina samhällen. Alla barn har rätt till utbildning och tack vare Bosses generösa gåva har nu fler barn fått möjlighet att gå i skolan och en chans att förändra sina liv.

Att testamentera en gåva är att ge livet vidare

– Vi är mycket tacksamma för att Bo Söderlund tänkte på UNICEF i sitt testamente. På så sätt får hans livslånga engagemang för barns rätt till utbildning både här hemma och ute i världen en fortsättning, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige. Tusentals elever får i många år framöver en möjlighet att gå i skolan. Den här historien värmer i hjärtat och vår förhoppning är att detta initiativ kan inspirera fler att tänka lika långsiktigt som Bo Söderlund.

Att skriva in UNICEF i ditt testamente är ett fint sätt att vara med och kämpa för att alla barn i världen ska få en bättre framtid. Läs mer om testamentsgåvor här.

UNICEF ber om pengar till de svårast drabbade barnen

Det saknas pengar till arbetet för barn i humanitära kriser. UNICEF vädjar nu om nio miljarder kronor till livräddande insatser för barn i 45 länder som är drabbade av konflikter, naturkatastrofer och andra svåra förhållanden.

Den 4 december 2012 drabbades Filippinerna av tyfonen Bopha som förstörde hundratusentals människors hem. Foto: © UNICEF/Jeoffrey Maitem

Den 4 december 2012 drabbades Filippinerna av tyfonen Bopha som förstörde hundratusentals människors hem. Foto: © UNICEF/Jeoffrey Maitem

— Den allra första månaden av 2013 har redan visat sig vara mycket svår för miljoner barn i Syrien och för de flyktingar som har tvingats fly till grannländerna. Mali och Centralafrikanska republiken går också genom hårdnande konflikter som hotar kvinnor och barns liv, säger Ted Chaiban, chef för UNICEFs katastrofprogram.

— Barn är extremt sårbara i konflikter. De tvingas ofta leva under osäkra och ohälsosamma förhållanden där de löper risk att utsättas för sjukdomar, våld och utnyttjande.

UNICEFs vädjan presenteras i den årliga rapporten Humanitarian Action for Children 2013. Där lyfts de länder som har de allra största hjälpbehoven. I appellen nämns även länder som mer sällan får utrymme i medierna, som till exempel Tchad, Colombia, Etiopien, Filippinerna, Somalia och Jemen.

Pengarna behövs för att UNICEF ska kunna bygga vidare på insatserna under 2012. Här följer några exempel på vad som gjordes då:

  • 38,3 miljoner barn vaccinerades
  • 12,4 miljoner människor fick tillgång till rent vatten
  • 2 miljoner barn fick behandling mot allvarlig eller akut undernäring
  • 3 miljoner barn fick en förbättrad skolgång

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete.

UNICEF finns på plats i konfliktdrabbade Mali

Den 10 januari avancerade väpnade islamistiska grupper i norra Mali och som svar på detta skickade Frankrike dagen efter väpnade trupper till landet. Situationen har nu förvärrats men det är ännu oklart i vilken utsträckning befolkningen har drabbats.

Exakt hur svårt drabbade barnen är i området är ännu oklart men UNICEF utvärderar, tillsammans med partners i regionen, löpande situationen och planerar för att skala upp insatserna.

I den norra delen av landet beräknas nödvändiga mediciner räcka i 1-3 månader till och planering pågår för att säkerställa att dessa lager kan fyllas på. UNICEF har hittills skickat 3 lastbilar med förnödenheter som beräknas hjälpa 33 600 människor. Ytterligare en lastbil förväntas anlända i nästa vecka.

Många har tvingats fly sina hem och siffror från FNs flyktingorgan UNHCR rapporterar att runt 440 nya flyktingar anlänt till grannländerna Mauretanien och Burkina Faso.

Du kan hjälpa barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete.

Det säger Katarina Johansson Mekoulou, som jobbar för UNICEF med att samordna hjälpinsatserna inom Unicefs verksamhet för barn i Mali. Som vi rapporterat tidigare är situationen för barnen i Mali akut. Mellan 175 000 till 220 000 barn i landet är undernärda och de lever dessutom i ett samhälle som präglas av våld och konflikter.

Enligt nya rapporter har barn i norra Mali dödats på grund av öppna strider. Beväpnade grupper ska också ha rekryterat barnsoldater och våldtagit minderåriga.

Sedan slutet på mars i år finns bevis för att:

  • Minst 175 pojkar mellan 12-18 år har rekryterats som barnsoldater;
  • Minst 8 flickor har blivit våldtagna eller sexuellt utnyttjade; och
  • Två pojkar i åldrarna 14 och 15 år har dött i två olika incidenter, medan 18 barn har lemlästats på grund av minor och andra explosiva kvarlämningar.

Ett av UNICEFs prioriterade områden är att barn i konfliktdrabbade områden ska skyddas mot våld och övergrepp. UNICEF arbetar bland annat med lokala samarbetspartners i de konfliktdrabbade regionerna Kidal, Gao och Timbuktu, samt den angränsande regionen Mopti. Samarbetet går ut på att stärka lokalsamhällenas förmåga att skydda barnen. UNICEF lär ut hur de kan identifiera och stödja barn som kommit bort från sin familj och öka medvetenheten om vilka risker barnen kan utsättas för.

Igår, den 11 juli, blev Katarina Johansson Mekoulou intervjuad av Göteborgs-Posten om situationen i Mali, hur UNICEF jobbar och hur dramatiskt det kan vara att jobba i ett land med beväpnade konflikter.

Läs hela artikeln här (med tillstånd av GP).

Här finns ett tidigare blogginlägg av Katarina om hennes jobb i Mali.

Katarina berättar för GP att hjälpinsatserna fokuseras främst på livsuppehållande åtgärder, näringstillskott, hälsovård till undernärda barn och distribution av rent vatten.

Hon berättar också att det är ett stort glapp mellan hjälpbehovet bland barnen och UNICEFs resurser.

Mali är en del av Sahelregionen. Den svåra torkan har brett ut sig över ett område som innefattar nio länder. I hela Sahel lider idag över 18 miljoner människor av undernäring.

Hjälp oss att rädda liv. Skänk en gåva till vårt katastrofarbete i Sahelområdet!

Katarina Johansson Mekoulou, UNICEF Mali

Det var ett tag sedan jag var ute på en fältresa sist, men i början av juni fick jag äntligen möjligheten att besöka UNICEFs verksamhet på landsbygden i Mali igen. Känslan är varje gång unik och är svår att beskriva med ord. Jag skulle vilja säga att det är en blandning av en mängd olika känslor som inger en stor förväntan om att få se förbättringar i människors liv. Inför denna resa infann sig även en oro på grund av den kritiska situation som landet just nu befinner sig i.

Svåra tider råder i Mali. Förra årets dåliga nederbörd har lett till magra skördar och matbrist i stora delar av landet. Barn är de som påverkas mest och i år är tusentals barn under 5 år drabbade av akut undernäring. Läget har förvärrats ytterligare av den beväpnade konflikten i de norra delarna av landet samt den inrikespolitiska kris som uppstod genom en statskupp i slutet av mars i år.

Vägen från huvudstaden Bamako är asfalterad och väldigt fin, men bara efter ca en och en halv timmes bilfärd viker vi av på en mindre väg for att besöka den lilla byn Balanzan som ligger i sydvästra delen av landet på gränsen till Guinea. Bilen kryper fram längs den dammiga vägen och åker slalom för att undvika de största groparna som bildats sedan den förra regnperioden. Landskapet är torrt och boskapen vi stöter på är utmärglad.

När vi väl kommer fram till byn möts vi av glada och stolta bybor som välkomnar oss med skottsalvor i luften. Alla byns invånare har samlats och barnen sjunger och klappar i händerna. Det är ett mottagande utan dess like! Vårt fältbesök för att se enkla sjukvårdsinsatser för barn på bynivå blev en stor fest.

Ivrigt för de oss till en plats mitt i byn där en man sitter omringad av mammor med sina små barn. Sebrie Traoré är en ”byhälsoarbetare” och spelar en avgörande roll i arbetet för att bekämpa undernäring och vanligt förekommande barnsjukdomar som malaria och diarré. Sebrie är själv från Balanzan och har fått en grundläggande hälsoutbildning och material via UNICEF. Han arbetar med att informera mammor om enkla sätt att hålla sina barn friska; ge näringstillskott och behandla mild form av malaria samt skicka vidare undernärda och sjuka barn till närmaste sjukvårdscentral för behandling.

Med en cykel som färdmedel besöker han varje vecka de fem byar som han ansvarar för och gör uppföljningsbesök hos barn som är sjuka. Han känner alla och har ett stort förtroende inte bara hos lokalbefolkningen utan även den sjukvårdspersonal som jobbar på den närmaste sjukvårdcentralen 11 km bort.

Sebrie är en vardaghjälte av stora mått som gjort stort intryck på mig under detta besök. Krisen i Mali handlar inte om att dela ut mat, utan att se till att barn får den omtanke och vård som behövs för att de ska kunna överleva. I ett land där tillgång till sjukvård inte är en självklarhet på grund av fattigdom, långa avstånd, få färdmedel samt tung arbetsborda gör relativt enkla insatster som de som Sebrie ansvarar för stor skillnad.

Runt om i världen rapporteras det ytterst lite om hur akut situationen faktiskt är i Sahel och många av mina vänner och bekanta har svårt att placera Mali och Sahelområdet på kartan. Detta trots att mer än 1,1 miljoner barn riskerar att svälta till döds här.

Jag får ofta frågan: Gör ni någon nytta? Mitt svar är att vi gör mer än nytta. Vi räddar barns liv och ser till att familjer får bättre framtidsutsikter. Genom vårt starka samarbete med lokala aktörer och människor som Sebrie Traoré är en förändring möjlig, trots dåliga odds.

/Katarina Johansson Mekoulou
Partnership and Resource Mobilization Specialist UNICEF Mali (koordinerar hjälpinsatserna i Mali)

Över en miljon barn i Sahel är i akut behov av hjälp. Torka, dåliga skördar och stigande matpriser har orsakat stor brist på mat i området och som alltid är det barnen som drabbas värst. Vi är på plats och kämpar för att rädda barns liv. Du kan hjälpa till. Ge en gåva nu!


Moustapha är bara två och ett halvt år. Han behandlas på ett UNICEF-finansierat näringscenter i Tchad. Han är ett av de barn i Sahel som riskerar att dö av akut undernäring.

Över en miljon barn i Sahelområdet i Västafrika saknar tillräckligt med mat och riskerar att dö inom några månader.

UNICEF varnade i mitten av mars för att det snart är för sent att avvärja en svältkatastrof i området. Men omvärldens reaktioner har uteblivit och idag går därför flera UNICEF-kontor ihop och gör en gemensam vädjan om ökat stöd och ökad uppmärksamhet.

Vad gör UNICEF?
Vi finns på plats i alla berörda länder. Vi gör så mycket vi kan för att hjälpa till. Vår personal och våra samarbetsorganisationer är på plats i hela området och ser till att familjer och barn får ekonomiska matbidrag, förnödenheter och vård.

Du kan rädda barns liv!
Det kostar 690 kronor att behandla ett undernärt barn i Sahel. Behandlingen varar i ungefär 60 dagar och består av näringsrik mat och mjölk, vitaminer och antibiotika.

Bara 50 kronor räcker till 13 påsar näringsrik nötkräm mot undernäring eller 29 påsar vätskeersättning. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som krävs för att rädda livet på ett undernärt barn i Västafrika. SMS:a LIV till 72 900 och ge just 50 kr!

Eller klicka här och ge ditt bidrag nu och rädda barns liv.

Du kan också hjälpa barnen genom att sprida det här inlägget via facebook och twitter. Medierna rapporterar inte om den här katastrofen. Låt oss göra det tillsammans. Gilla, kommentera och dela denna post vidare. Tack.