Gå till innehållet
Laddar…

Tack till alla som del­tog under Operation Dags­verke 2021

Ytterligare en annorlunda termin går mot sitt slut och trots speciella förut­sätt­ningar kunde Operation Dagsverke våren 2021 fira 60 år! Burkar har pantats, musik har spelats in, fågel­matare har byggts, digitala utställ­ningar har genom­förts och mycket mer. Kreativiteten har verkligen flödat och vi riktar ett stort tack till alla som varit med.

Trots pandemin har flera skolor engagerat sig och vi har fått se många fantastiska initiativ. Nilaskolan byggde till exempel fågel­matare och sålde, Frostviks­skolan samlade in pant från personer i sam­hället och skänkte pengarna, Eriksdalsskolans grund­sär­skola genom­förde en digital utställ­ning och Antnäs­skolan skapade egen musik för att uppmärk­samma Operation Dagsverke. De här exemplen har vi med glädje kunnat följa på sociala medier under #operationdagsverke.

Många olika fina initiativ från eleverna som deltog under årets Operation Dagsverke.

Att sprida kunskap om barnkon­ven­tionen och samtidigt göra en insats för barn i en annan del av världen är ett fantastiskt sätt att göra skillnad. Tack vare engage­manget i årets Operation Dagsverke får barn i Senegal en andra chans att gå i skolan, helt fantastiskt!

I år var även året då vi genomförde vår första digitala konferens och på så sätt kunde vi nå fler elever. För er som missade konferensen och är nyfikna, ta gärna del av konferensen här.

Nästa års insamling blir för flickor i Sierra Leone

Som vanligt har deltagande skolor fått rösta fram vilket land och projekt nästa års insamling för Operation Dagsverke ska gå till. Skolorna fick rösta på tre alternativ och det vinnande för­slaget blev Sierra Leone.

Där kommer UNICEF, genom Operation Dagsverke 2022, att arbeta för att stötta flickor i åldrarna 9-18 år genom ökad kunskap om mens och till­gång till mens­skydd. Detta för att alla flickor ska få möjlig­heten att stanna kvar i skolan och få den utbild­ning de har rätt till.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla er elever och lärare som enga­gerat er i årets Operation Dagsverke och vi ser med spänning fram emot vad vi till­sammans kan åstad­komma nästa år.

Vill ni vara med och genom­föra Operation Dagsverke 2022 så öppnar anmälan under september. Men du kan redan nu fylla i en intresse­anmälan, så kontaktar vi dig så snart anmälan har öppnat:

Meddela mig

Micke & Katharina
Projektledare Operation Dagsverke

Gratis hälsovård till barn under fem år i Senegal

UNICEF för ständigt samtal med regeringar över hela världen för att viktiga beslut ska gynna barnen. Det ger resultat. Som till exempel i Senegal där landets president, Macky Sall, har infört en ny hälsovårdspolicy som kommer att ge 2,5 miljoner barn under fem år gratis hälsovård.

En kvinna håller sin dotter i famnen. Ndiankher Village, Senegal.

En kvinna håller sin dotter i famnen. Ndiankher Village, Senegal.

Barnadödligheten är hög i Senegal. Av 1 000 barn som föds dör 72 innan fem års ålder. De flesta dör av orsaker som går att förebygga. Med den nya hälsovårdspolicyn är förhoppningen att siffran ska ha sjunkit till 46 per 1 000 födslar år 2015.

– UNICEF stöttar alla samhällsinsatser för att minska dödligheten bland mödrar, nyfödda och barn under fem år, säger Giovanna Barberis, UNICEFs chef i Senegal. I och med denna nya policy kan även de mest utsatta grupperna få tillgång till hälsovård.

Ett steg på vägen mot allmän hälsovård

Under projektets första fas kommer sjukhus och vårdcentraler att erbjuda ett gratis servicepaket för att behandla barn som drabbats av malaria, diarrésjukdomar, akut undernäring och hiv. Föräldrar till barn under fem år slipper också betala för undersökningar, sjukhusvistelser och vaccin till sina barn.

I januari 2014 kommer servicepaketet att utökas för att omfatta fler prioriterade sjukdomar bland barn. Det här är ett steg mot målet att alla i landet ska omfattas av hälsovården.

UNICEF finns på plats hos barnen i Senegal och stöttar det fortsatta arbetet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge fler barn en bra start i livet. Ge en gåva här.


Moustapha är bara två och ett halvt år. Han behandlas på ett UNICEF-finansierat näringscenter i Tchad. Han är ett av de barn i Sahel som riskerar att dö av akut undernäring.

Över en miljon barn i Sahelområdet i Västafrika saknar tillräckligt med mat och riskerar att dö inom några månader.

UNICEF varnade i mitten av mars för att det snart är för sent att avvärja en svältkatastrof i området. Men omvärldens reaktioner har uteblivit och idag går därför flera UNICEF-kontor ihop och gör en gemensam vädjan om ökat stöd och ökad uppmärksamhet.

Vad gör UNICEF?
Vi finns på plats i alla berörda länder. Vi gör så mycket vi kan för att hjälpa till. Vår personal och våra samarbetsorganisationer är på plats i hela området och ser till att familjer och barn får ekonomiska matbidrag, förnödenheter och vård.

Du kan rädda barns liv!
Det kostar 690 kronor att behandla ett undernärt barn i Sahel. Behandlingen varar i ungefär 60 dagar och består av näringsrik mat och mjölk, vitaminer och antibiotika.

Bara 50 kronor räcker till 13 påsar näringsrik nötkräm mot undernäring eller 29 påsar vätskeersättning. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som krävs för att rädda livet på ett undernärt barn i Västafrika. SMS:a LIV till 72 900 och ge just 50 kr!

Eller klicka här och ge ditt bidrag nu och rädda barns liv.

Du kan också hjälpa barnen genom att sprida det här inlägget via facebook och twitter. Medierna rapporterar inte om den här katastrofen. Låt oss göra det tillsammans. Gilla, kommentera och dela denna post vidare. Tack.