Gå till innehållet
Laddar…

Ökat intresse för att testa­mentera till orga­nisationer

Vi vet med säkerhet att livet inte varar för evigt. Men precis när det tar slut är omöjligt att veta. Därför är det klokt att inte vänta med att skriva ner dina önske­mål om vad som ska hända när dagen väl kommer. Den rätta tid­punkten för att upp­rätta ett testa­mente är helt enkelt nu.

Idag är det cirka 21 procent av alla svenskar mellan 30-65 år som har skrivit ett testa­mente (uppgift från Novus­under­sökning, 2017). Endast 4 procent av dem har valt att skänka delar av sin kvar­låten­skap till en orga­nisa­tion. Men det håller på att förändras. År 2019 var det över 40 procent fler testaments­gåvor som registrerades, än året innan.

Vi kontaktade juristen Arne Larsson på Familjens Jurist för att höra hur de ser på utvecklingen.

Varför väljer allt fler att testa­men­tera till orga­nisa­tioner, tror du?
-– Det finns sanno­likt flera orsaker till det. Orga­nisa­tionernas marknads­föring i ämnet syns allt mer, möjlig­heten att snabbt, enkelt och till en låg kostnad kunna skriva ett testa­mente med hjälp av digitala juridiska tjänster har ökat. Flera av nät­tjänsterna har till och med ett särskilt formulär, som till exempel Familjens Jurists ”Testaments­gåva”, i sin digitala tjänst, som helt är avsedd för ända­målet. Samtidigt blir världens problem och kata­strofer synligare och kommer allt närmare genom våra telefoner. 

Juristen Arne Larsson tror att synliggörandet av världens problem och katastrofer direkt i våra telefoner har bidragit till det ökade intresset att testamentera till organisationer. 


Finns det något särskilt man ska tänka på när man vill testamen­tera till en orga­nisa­tion?
– Till att börja med är det viktigt att ange orga­nisa­tionen med korrekt namn och orga­nisa­tions­nummer, så att det inte finns några tvivel om vilken orga­nisa­tion som avses. Man bör inte skriva instruk­tioner om hur döds­boet ska skötas, hur fastig­heter, värde­papper och andra till­gångar ska säljas eller fördelas, utan låta döds­bo­del­ägarna bestämma detta. Då många orga­nisa­tioner är befriade från kapital­vinst­skatt kan sådana instruk­tioner inne­bära skatte­mässiga nack­delar för organisa­tionen. 

Att testamentera till UNICEF är att ge barn som Althea Jane i Filippinerna, möjlighet till utbildning och en bättre framtid.

Om jag väljer att testamen­tera till en orga­nisa­tion, vad händer då med mina bröst­arvingar?
– Bröst­arvingar, det vill säga barn (om barnen är avlidna; barn­barn och så vidare), har alltid rätt att få sin laglott, om de begär att få den. Lag­lotten är alltid hälften av arvs­lotten och arvs­lotten är den andel som bröst­arvingen skulle ha ärvt om det inte hade funnits något testamente. Om bröst­arvingar begär sina lag­lotter kan det alltså hända att orga­nisa­tionen får ett mindre arv än vad som står i testa­mentet. Men bröst­arvingen kan också välja att godkänna testa­mentet och inte begära att få sin laglott och då fördelas arvet enligt testamentet.

Två olika sätt att testamentera till en organisation

En särskild summa eller sak
Här anger du att en organisation ska få en viss summa eller en viss ägodel, exempelvis en fastighet, en bil eller ett konstverk. Detta är då ett legat och organisationen är legatarie.

En andel ska skänkas
Du kan också välja att ge en andel av arvet till en organisation. Andelen kan vara en kvotdel eller en procentandel, alltifrån hela till kanske endast en procent av arvet. Organisationen är då universell testamentstagare och delägare i dödsboet.

Alla testamentsgåvor till UNICEF är välkomna, stora som små. Och du, som testator, kan vara helt säker på att det blir en gåva som gör skillnad för barn världen över då vi är en av organisationerna som är med i Goda Testamentet.

Läs mer om att testamentera till UNICEF:

Jag vill veta mer

Ordlista

Arvslott
Den del av en kvarlåtenskap som en arvinge ärver enligt lag. Hälften av arvslotten kan testamenteras bort. Den andra halvan är bröstarvingens laglott.

Boutredning:
I utredningen ingår bouppteckning över tillgångar och skulder, och efter avveckling av dödsboet görs ett arvskifte, där tillgångarna fördelas.

Bröstarvinge:
Arvlåtarens barn, barnbarn och så vidare, i rakt nedstigande led.

Dödsbo:
Kvarlåtenskapen efter en avliden person.

Kvarlåtenskap:
Egendom som tillhört en avliden person.

Legat:
En viss egendom eller ett visst belopp som i testamente tilldelats någon särskild person. Alltså inte allt som en person lämnar efter sig.

”Det känns bra att testa­mentera till en organ­isation”

Att prata om testa­menten kan vara svårt och tungt. Men så behöver det inte vara. Man kan se det som en möjlighet att själv bestämma vad som ska hända när ens eget liv är slut. Möt Solveig, en av våra fantastiska Världs­föräldrar, som har valt att testa­mentera till UNICEF.

Solveig är månadsgivare till UNICEF sedan flera år tillbaka. Redan som liten inspirerades hon av sin mamma som var en förebild gällande att hjälpa andra och att ställa upp för dem som hade det svårt. 

– För länge sedan bodde mina föräldrar i Tyskland och där fanns en UNICEF-butik som vi brukade besöka. Än idag har jag kvar och använder en UNICEF-väska därifrån som jag fick av min mamma, säger hon.

Solveig har inga egna barn, men barnens bästa ligger henne ändå varmt om hjärtat.

– När jag var yngre ville jag ha barn själv men det blev aldrig så. Då bestämde jag mig istället för att jag ville hjälpa barn på andra sätt. Därför känns det extra bra att kunna säga att jag är Världsförälder, för då är jag förälder till alla världens barn istället för till ett eget.

Att testamentera till UNICEF innebär att du hjälper barn över hela världen även när du inte längre finns kvar.

Ett trovärdigt och tryggt givande

Hon berättar att hon tidigare undrat om pengarna hon skänker verkligen kommer fram, men nu känner hon sig trygg. Genom den information som UNICEF regelbundet skickar ut till Världsföräldrar har Solveig kunnat läsa om den nytta hennes gåvor gör för barnen.

– Det ni rapporterar med tydliga exempel och bilder från världen gör att det känns bra och på riktigt. Att mitt stöd verkligen hjälper. När katastrofer händer, när barn behöver vaccineras, för att barn ska få gå i skolan och mycket mer.

Vill fortsätta att hjälpa barnen

Utöver sitt månadsgivande har Solveig nu valt att testamentera en del av sina tillgångar till UNICEF. Något som hon funderat länge på, och diskuterat med sin bror som även han tyckte att det var en bra idé.

– Jag tycker att det är viktigt och känns bra att testamentera till en organisation. För mig känns det självklart, jag skänker pengar till UNICEF nu för att jag vill hjälpa barnen och då kan jag lika gärna testamentera också – fortsätta ge fast jag inte längre finns så att säga. 

Och på frågan om hon har något önskemål om vad som ska hända med hennes pengar, svarar Solveig.

– Jag vill bara att de ska gå dit stödet behövs mest. Jag litar på att ni på UNICEF vet vart mina pengar kan göra störst skillnad.

Ett stort varmt tack från oss på UNICEF till dig Solveig! Din gåva skänker liv till världens barn.  

Vill du veta mer om hur du kan testamentera till UNICEF?

Beställ vår kostnadsfria broschyr och läs mer om hur du kan efterlämna en gåva som förändrar liv. Genom att testamentera till UNICEF är du med och ser till att barn får en trygg uppväxt, möjlighet till fortsatt utveckling och vaccin mot farliga sjukdomar. Och viktigast av allt: ditt bidrag räddar barns liv.

Jag vill beställa en broschyr

Mark Levengood: ”I mitt testa­mente för­säkrar jag mig om att livet fort­sätter”

Idag gästbloggar Mark Levengood, ambassa­dör för UNICEF Sverige, om sin älskade mamma som gick bort i våras och om hur man kan påverka barns fram­tid även när man inte längre finns kvar.

Mark Levengood vill, genom att skriva in UNICEF i sitt testamente, försäkra sig om att livet fortätter för barn, även när han själv inte längre finns kvar.

När morfar dog var han 89 år gammal. Och min moster, som är rysligt sentimental på ett finländskt sätt, hon tyckte att vi i dödsannonsen skulle skriva såhär: ”Varför?” Morfar var alltså 89. Och min mamma, som inte alls var sentimental, svarade ”Nej, vi skriver såhär istället: Varför inte?”.

Jag kan tycka att mamma hade rätt. Ett liv har en början, ett innehåll och ett slut. Morfar hann under sina dagar delta aktivt i både första och andra världskriget, han tog sig från fattigdom till välstånd och hann även med en älskarinna efter mormors bortgång (älskarinnan pratade i ett så gällt tonläge att hon kunde ha drivit den ihärdigaste i en alltför tidig grav). Morfar var nog rätt nöjd som det var.

Ett tabubelagt ämne

Efter många år här i Sverige tänker jag att det är konstigt att livets slut är så tabubelagt här. De första åren i Sverige arbetade jag inom långvården, och kom att se att en naturlig död är organisk och i regel lugn, vacker och fridfull. Lättast var det för dem som accepterat sin förgänglighet, och planerat för hur de ville ha det.

Marks mamma fick ett händelserikt liv innan hon i våras somnade in. Saknaden blandas med tacksamhet. Dels över henne, dels över att hon fick chans till ett liv.

I våras somnade mamma in, efter ett långt och händelserikt liv. Det var sorgligt och jag var (och är väl än) ledsen. Men saknaden blandas, just när det gäller min mamma, med tacksamhet. Dels över henne, hon var underbar (och jobbig. Och underbar igen), och dels över att hon fick en chans till ett liv.

Hon föddes till en ogift mor och okänd far 1943, hamnade på barnhem vid födseln och blev adopterad först efter krigsslutet. Tack vare det då nybildade UNICEF fick hon vaccin. Mat hade hon, till all lycka, i hemmet. Mamma fick växa, gå i skola, gifta sig (några gånger) och få barn. Starten på hennes liv kom att bli beroende av främlingars välvilja, av sådana som blev föräldrar till den som ingen förälder hade.

Jag blir glad av att veta att mitt liv kan bidra till att nya barn får chansen.

Därför är jag noga i mitt testamente. En dag är det min tur att ligga på sotsängen, och jag kommer bli gladare av att veta att min död, och framför allt mitt liv, kan bidra till att nya barn får chansen. Genom att komma ihåg UNICEF i mitt testamente försäkrar jag mig om att livet fortsätter, vare sig jag är här eller inte. Och det, ser ni…det känns bra.

Mark Levengood

Vill du veta mer om hur du kan testamentera till UNICEF?

Beställ vår kostnadsfria broschyr och läs mer om hur du kan efterlämna en gåva som förändrar liv. Genom att testamentera till UNICEF är du med och ser till att barn får en trygg uppväxt, möjlighet till fortsatt utveckling och vaccin mot farliga sjukdomar. Och viktigast av allt: ditt bidrag räddar barns liv.

Jag vill beställa en broschyr

Testamente – för alla barn

Testamenten är sällan något man pratar om. Det kan kännas tungt och privat, ett ämne man knappt berör med varken vänner eller familj. Men om man ser ett testamente som en framtidssäkran istället, kanske det upplevs ljusare. Att du har möjlighet att påverka när du inte längre finns kvar.

Visste du att det går att skriva in organisationer, som exempelvis UNICEF, i ditt testamente? Då är du med och fortsätter bygga en bättre värld för alla barn trots att du vandrat vidare. Du möjliggör på så sätt skolgång, du vaccinerar mot livshotande sjukdomar och gör att smutsigt vatten går att dricka. Så om du ser dig som en möjliggörare av allt detta kanske det inte känns så tungt ändå?

Genom att testamentera till UNICEF är du med och ser till att barn som Joshua får en trygg uppväxt, möjlighet till fortsatt utveckling och vaccin mot farliga sjukdomar. 

Hur mycket måste man testamentera?
En vanlig missuppfattning är att man måste ha väldigt mycket pengar för att kunna testamentera, men så behöver det inte alls vara. Mindre gåvor är precis lika viktiga för barnen. En gåva på exempelvis 5000 kronor, räcker till cirka:

  • 3 000 doser poliovaccin, eller
  • 1 400 påsar näringsrik nötkräm, eller
  • 1 300 doser mässlingsvaccin, eller
  • 54 000 vattenreningstabletter.

För det är faktiskt sant som det slitna uttrycket säger, att många bäckar små, bildar en stor å. Tillsammans kan vi skapa långsiktig förändring för barn världen över.

Att skriva ett testamente är väldigt personligt, och det har vi på UNICEF full förståelse för. Därför har vi tagit fram en broschyr med information som du kan ta del av i lugn och ro, när tiden känns rätt. Vår förhoppning är att innehållet i den ska kunna hjälpa dig, när du överväger att upprätta ett testamente.

Läs mer och beställ en broschyr idag

Bosses testamentsgåva blev en skola i Mali

Läraren Bo Söderlund från Arvika brann för utbildning under hela sitt liv. I sitt testamente valde han att donera en betydande del av sitt arv till UNICEF. Tack vare Bosses generösa testamentsgåva går nu 190 barn i skolan och har möjlighet att förändra sina liv.

Den nya skolan i Kegnebougou. Foto: © UNICEF

Att eleverna ska lära sig läsa är högt prioriterat. Foto: © UNICEF

Nya toaletter installerades för flickor och pojkar, för att barnen ska ha tillgång till rent vatten, god sanitet och hygien på skolan. Foto: © UNICEF

Kadoué Sacko är nio år och går i tredje klass. Foto: © UNICEF

Barn springer in mot skolan igen efter rasten. Foto: © UNICEF

Lala Diaby är tio år och går i femman. Hennes föräldrar tror att hon kommer bli en högt uppsatt chef en dag. Foto: © UNICEF

Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi på UNICEF för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Läraren Bo Söderlund från Arvika, som under många år skänkt till UNICEF, valde att i sitt testamente donera en miljon kronor till vårt arbete för barnen. Pengar som han önskade skulle användas för att främja just utbildning där behoven är som allra störst.

Få barn i Mali har tillgång till utbildning

Efter Bosses bortgång bestämdes det att hans gåva skulle användas i Mali, ett av världens fattigaste länder. Väldigt få barn i Mali har tillgång till skola och betydligt färre flickor än pojkar är inskrivna. Undervisningen håller oftast låg kvalitet, med överfulla klassrum och få lärare. De flesta skolor saknar vatten och toaletter och klassrummen saknar bänkar, böcker och annat utbildningsmaterial.

Tack var Bosses gåva kunde en ny skola byggas i byn Kegnebougou, i regionen Koulikoro, i södra Mali. Skolan som redan fanns där var i så dåligt skick att den riskerade att rasa. Arbetet avslutades i juni 2013 och nu har 190 elever, varav 55 är flickor, tillgång till sex fullt utrustade klassrum med skolbänkar, katedrar, svarta tavlor, böcker och annat undervisningsmaterial. Pengarna användes också till att köpa in hygienpaket och skolmaterial till andra närliggande skolor.

Genom att fattiga barn, främst flickor, från utsatta områden prioriteras ökar närvaron i skolorna. Det ökar i sin tur barnens möjligheter att skapa förändring för sig själva och sina samhällen. Alla barn har rätt till utbildning och tack vare Bosses generösa gåva har nu fler barn fått möjlighet att gå i skolan och en chans att förändra sina liv.

Att testamentera en gåva är att ge livet vidare

– Vi är mycket tacksamma för att Bo Söderlund tänkte på UNICEF i sitt testamente. På så sätt får hans livslånga engagemang för barns rätt till utbildning både här hemma och ute i världen en fortsättning, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige. Tusentals elever får i många år framöver en möjlighet att gå i skolan. Den här historien värmer i hjärtat och vår förhoppning är att detta initiativ kan inspirera fler att tänka lika långsiktigt som Bo Söderlund.

Att skriva in UNICEF i ditt testamente är ett fint sätt att vara med och kämpa för att alla barn i världen ska få en bättre framtid. Läs mer om testamentsgåvor här.