Gå till innehållet
Laddar…

Världen lyckades inte skydda barn i kon­flikter 2018

Under 2018 har barn i väpnade konflikter utsatts för all­varliga brott, och världens länder har inte lyckats ställa förövarna till svars. Barn har gjorts till direkta mål­tavlor och miljon­tals barns framtid hotas, rappor­terar UNICEF.

En flicka med lila tröja i Syrien.

Mellan januari och september 2018 dödades 870 barn i Syrien, den högsta siffran någonsin under samma period under ett år sedan konflikten började 2011. Foto: © UNICEF/Al-Issa

I konflikter som exempel­vis Syrien, Jemen, Demo­kratiska republiken Kongo, Nigeria, Sydsudan och Myanmar (Burma) har våld­täkt, tvångs­gifte och att barn rövas bort blivit vanliga tak­tiker. Barn används som mänsk­liga sköldar, dödas, lem­lästas och rekry­teras till att strida.

För att vända den här fruktans­värda trenden måste världen göra mer för att skydda barnen och ställa förövarna till svars.

Hjälp barn i katastrofer

Några exempel från konflikt­zoner 2018:

 • Afghanistan: 5 000 barn dödades eller skadades under årets första nio månader. Det är lika många som under hela 2017.
 • Central­afrikanska republiken: Våldet har eska­lerat i stora delar av landet och två av tre barn behöver humanitär hjälp.
 • Demo­kratiska republiken Kongo: Våldet har fått katastro­fala följder för barnen, bland annat har insat­serna mot ebola­utbrottet all­varligt hindrats av instabili­teten i landet. 4,2 miljoner barn riskerar svår akut undernäring.
 • Irak: Även om våldet i stort har minskat, dödades fyra barn i november när de var på väg till skolan. Många familjer som fått möjlig­het att åter­vända hem riskerar att skadas eller dödas av minor och ammunition som inte exploderat. Många på flykt hotas av vinter­kylan och över­sväm­ningar.
En pojke med skolväska går förbi raserade byggnader i Irak.

”Jag blir ledsen när jag ser hur förstört allting är på vägen till skolan. Men jag är glad att vi har kunnat börja skolan i år igen,” säger Ali, 11 år. Han går nu i en skola som stöds av UNICEF i Mosul, Irak. Foto: © UNICEF/Anmar

 • Jemen: Över 1 400 barn har dödats eller skadats i olika attacker, bland annat mot en skol­buss i Sa’ada. Skolor och sjukhus attackeras ofta eller används av stridande styrkor, och hindrar barnen från att få till­gång till den vård och utbild­ning de har rätt till. Var tionde minut dör ett barn av orsaker som kan före­byggas, och 400 000 barn lider av svår akut under­näring.
 • Myanmar (Burma): FN fortsätter att få rapporter om brott mot rohingya­folkets rättig­heter i delstaten Rakhine. Bland annat rappor­teras det om mord, försvinnanden och slump­mässiga arres­teringar. Det finns också många restrik­tioner mot rohingyernas möjlig­heter att röra sig fritt och få till­gång till vård och utbild­ning.
 • Nordöstra Nigeria: Väpnade grupper, så som Boko Haram, attackerar flickor som våldtas, tvingas bli fruar till soldater, eller används som mänsk­liga bomber.
 • Palestina: Mer än 50 barn dödades eller skadades under året, många medan de demon­strerade mot den för­värrade levnads­situa­tionen i Gaza. Barn i Israel och Palestina har skadats och traumati­serats.
 • Sydsudan: Den pågående konflikten och osäker­heten har lett till att 6,1 miljoner människor nu lider av extrem hunger.
 • Somalia: Över 1 800 barn tvingades in i väpnade styrkor under årets nio första månader, varav över 1 200 barn kid­nappades.
 • Syrien: Mellan januari och september dödades 870 barn, den högsta siffran någon­sin under samma period under ett år sedan kon­flikten började 2011.
 • Tchadsjöområdet: Utbild­ningen för 3,5 miljoner barn hotas av den pågående kon­flikten. Minst 1 041 skolor är stängda och skolor och lärare attackeras.
 • Ukraina: Mer än fyra år av konflikt har fått fruktans­värda konse­kvenser för barns utbild­ning. Hundra­tals skolor har för­störts och över 700 000 barn går nu i skolan under mycket farliga omständig­heter, där de hotas av strider, minor och ammuni­tion som inte exploderat.
En flicka står i ett förstört klassrum i Ukraina.

Masha, 11 år, står i ett klassrum i en skola som attackerades i Luhanskregionen i Ukraina. ”Jag gick nära skolan och såg hur skadad den blev. Jag var rädd. Smällen var så hög att jag inte kunde höra någonting på en lång stund efteråt,” säger Masha. Foto: © UNICEF/Morris

Hjälp barn i katastrofer

I alla de här länderna arbetar UNICEF för att se till att de mest utsatta barnen får vård, näring, utbild­ning och skydd. Några exempel på våra insatser under 2018:

 • I oktober kunde vi hjälpa 833 barn att bli fri­givna från väpnade styrkor i nord­östra Nigeria och vi arbetar för att hjälpa dem åter­inte­greras i sina sam­hällen.
 • I Bangladesh kunde UNICEF under 2018 nå tusen­tals barn från rohingya­folket med psyko­socialt stöd.
 • Sedan konflikten i Sydsudan bröt ut för fem år sedan har UNICEF hjälpt omkring 6 000 barn att åter­förenas med sina familjer.
En flicka, hennes mamma och moster gråter och skrattar av glädje för att återförenas i Sydsudan.

Angelina, 15 år, gråter av glädje när hon återförenas med sin mamma och moster igen. När strider bröt ut vid Angelinas hem flydde hon med sin mormor och kom ifrån sin mamma. I två års tid har hon trott att hennes mamma var död, men tack vare UNICEF och partners kunde de återförenas igen. Foto: © UNICEF/Everett

2019 firar barn­konven­tionen 30 år, men idag är fler länder inblan­dade i kon­flikter än någon­sin tidigare sedan barn­konven­tionen antogs 1989.

UNICEF uppmanar alla stridande parter att leva upp till sina skyldig­heter och följa inter­nationell rätt, att sluta bryta mot barns rättig­heter och upp­höra med alla attacker mot civila mål som skolor, sjuk­hus och vatten­infra­struktur.

Du kan vara med och kämpa för barn som drabbas av kata­strofer och kon­flikter, ge en gåva idag:

Hjälp barn i katastrofer

Anya, Zina och Anna är några av barnen som ingen ser

Mer än en halv miljon barn är hårt drabbade av konflikten i Ukraina. Mer än 215 000 barn är på flykt och minst var femte skola har förstörts eller skadats. Möt Anya, Zina och Anna, några av barnen i en katastrof som nästan ingen pratar om.

Anya, 8 år, sitter på sin säng i ett evakueringscenter för människor som tvingats på flykt från konflikten i Ukraina, i huvudstaden Kiev. Här bor omkring 40 barn från olika områden, alla med historier som liknar Anyas. Hon flydde från hemstaden Bryanka i Luhansk Oblast-regionen för snart två år sedan. Men mamma, lillebror och lillasyster blev kvar. ”Jag saknar min bror och syster. De är mycket yngre än jag, jag måste skydda dem.” Foto: © UNICEF/Krepkih

Anna* har länge bott med sin bror, mamma och mormor, i en sjukhuskällare i Donetsk. Många barn som Anna lider av psykisk stress och oro på grund av våldet de har tvingats bevittna. *Anna heter egentligen något annat. Foto: © UNICEF/Volpi

Zina, 9 år, med en teckning som visar hur hennes familj flydde från våldet i staden Sloviansk. Medan striderna pågick i staden kunde Zina och hennes systrar inte gå i skolan. Tillslut fattade föräldrarna beslutet att familjen skulle fly. ”Splitter från minor krossade våra fönster och delar av taket. Jag känner mig otrygg när jag hör vad som sägs på nyheterna. Det är så skrämmande,” säger Zina. Foto: © UNICEF/Zmey

UNICEF finns på plats och ser bland annat till att barnen får psykosocialt stöd för att hantera trauman och skolmaterial för att kunna fortsätta sin utbildning. Men vi behöver bli fler som kämpar för barnen som ingen ser, i katastroferna ingen pratar om.

Just nu kraftsamlar vi på UNICEF för att sätta ljuset på alla de här barnen och få fler att bli Världsföräldrar, genom initiativet #FörSofia.

UNICEF kämpar för varenda unge, även på platser som aldrig uppmärksammas i media eller där rapporteringen har tystnat. Bli Världsförälder idag så är du med och räddar barns liv.

Barn hotas av ökande våld i Ukraina

Konflikten i Ukraina har skapat en humanitär kris som drabbar mer än fem miljoner människor. Minst 68 barn har dödats och 180 skadats sedan mars förra året. UNICEF uppskattar att antalet troligen är ännu högre då vissa områden fortfarande inte kan nås på grund av konflikten.

Barn sitter och ligger på golvet vid den enda förskolan som fortfarande håller öppet i staden Debaltseve, i Donetskregionen. Förskolan skadades svårt i strider och tvingades stänga tillfälligt. Fönster har krossats och granatsplitter har skadat väggarna. Ett team av frivilliga psykologer, som stöds av UNICEF, har arbetat för att hjälpa barnen på förskolan hantera sina upplevelser. "Vi såg resultat efter bara en vecka," berättar rektorn Zoya, "barnen skrattade igen. Det hade jag aldrig kunna tro." Foto: © UNICEF/Filippov

Barn sitter och ligger på golvet vid den enda förskolan som fortfarande håller öppet i staden Debaltseve, i Donetskregionen. Förskolan skadades svårt i strider och tvingades stänga tillfälligt. Fönster har krossats och granatsplitter har skadat väggarna. Ett team av frivilliga psykologer, som stöds av UNICEF, har arbetat för att hjälpa barnen på förskolan hantera sina upplevelser. Foto: © UNICEF/Filippov

Sammanlagt är 1,7 miljoner barn drabbade och nära 1,3 miljoner människor har tvingats på flykt. Sjukvård och skolsystem är hårt ansträngda i drabbade områden. Mer än 6 400 människor har rapporterats döda. Efter den senaste upptrappningen av strider nära staden Mariinka ska inga barn ha dött, men ett flertal skadade har rapporterats.

– Siffrorna representerar riktiga flickors och pojkars liv. Liv som har förstörts på grund av våldet, säger Giovanna Barberis, chef för UNICEF i Ukraina. Striderna i regionen omkring Donetsk verkar trappas upp allt mer och världen får inte glömma de tusentals barn som fortfarande lever i dessa konfliktområden. Vi är oroade att det ökande våldet kommer leda till ännu fler dödsfall bland barn. Varje ansträngning måste göras för att hålla barn säkra.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar tillsammans med partners för att se till att barnen i östra Ukraina är trygga. Nyligen lanserades en kampanj för att minska risken att barn skadas av minor och sprängmedel. 500 000 barn och deras familjer ska nås av den livräddande informationen.

Vi ser också till att barn i konfliktdrabbade områden får psykosocialt stöd, vid skolor och olika skyddscenter. Sedan början av året har vi nått mer än 20 000 barn. I Donetsk och Luhansk har UNICEF också sett till att mer än 550 000 människor som drabbats av konflikten fått rent vatten.

I konflikter och katastrofer är det alltid barnen som drabbas hårdast. Ge en katastrofgåva idag så är du med oss och kämpar för barnen i Ukraina och i andra katastrofer. Eller köp livräddande förnödenheter i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till barn som verkligen behöver det. Tack för din hjälp.

62 ton livräddande förnödenheter till Donetsk

Förra veckan skickade FN 62 ton livräddande förnödenheter till Donetsk i Ukraina. Bland annat levererades hygienprodukter, varma kläder, filtar, mjölkpulver, dricksvatten och medicinska produkter från UNICEF, UNHCR och WHO.

Förra veckan levererade UNICEF tillsammans med andra organisationer 62 ton livräddande förnödenheter till människor som drabbats av konflikten i Ukraina. Foto: © UNICEF/Zmey

UNICEF levererar livräddande förnödenheter till människor som drabbats av konflikten i Ukraina. Foto: © UNICEF/Zmey

Omkring fem miljoner civila är drabbade av krisen i Ukraina. De som lever i direkt konfliktdrabbade områden är särskilt utsatta på grund av att det är svårt att nå fram med humanitär hjälp. Konvojen var ett av flera initiativ i samarbete mellan FN, UNICEF och andra organisationer för att nå fram till människor i nöd.

– Barn på flykt eller som lever i konfliktdrabbade områden är värst drabbade av konflikten, säger Giovanna Barberis, chef för UNICEF i Ukraina. Det är kritiskt viktigt att humanitär hjälp kontinuerligt når fram till så många barn och familjer som möjligt. Brist på mat och vatten, och dålig tillgång till vård utsätter barn för livsfara. Särskilt de mest utsatta, som barn i skyddsrum och på institutioner, barn med funktionsnedsättningar eller som drabbats av hiv.

Maksim är 6 år. Han är ett av alla de barn som drabbats av konflikten i Ukraina. Nu bor han utan sin familj vid ett center för människor på flykt, i huvudstaden Ukraina. Foto: © UNICEF/Krepkih

Maksim är sex år. Han är ett av alla de barn som drabbats av konflikten i Ukraina. Han har skilts från sin familj och bor vid ett center för människor på flykt, i huvudstaden Kiev. Foto: © UNICEF/Krepkih

UNICEF och våra partners är oroade över bristen på säker tillgång för humanitär hjälp i Ukraina. Sedan mars 2014 har mer än en miljon människor tvingats på flykt i landet, varav mer än 134 000 är barn. Människor på flykt som lider av tuberkulos övervakas inte och hivpositiva har ingen tillgång till medicin. Sjukdomsutbrott riskerar att få katastrofala konsekvenser.

I konflikter och katastrofer är det alltid barnen som drabbas hårdast. Ge en katastrofgåva idag så är du med oss och kämpar för barnen i Ukraina och i andra katastrofer. Eller köp livräddande förnödenheter i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till barn som verkligen behöver det. Tack för din hjälp.

Ukraina: Mer än 1 000 barn i skyddsrum behöver akut hjälp

Sedan i mars 2014 har nära en miljon människor tvingats på flykt inom Ukraina. Mer än 130 000 är barn. Minst 1 000 barn har tvingats söka skydd i smutsiga skyddsrum i Donetsk. UNICEF uppmanar alla parter i konflikten att se till att barn inte utsätts för fara.

Anna har bott med sin bror Sasha, sin mamma och mormor, i sjukhusets källare i Donetsk i flera månader. De delar sitt sovutrymme med 20 andra personer. Anna lider liksom många andra barn här av psykisk stress och oro. Foto: © UNICEF/Volpi

Anna har bott med sin bror, mamma och mormor, i sjukhusets källare i Donetsk i flera månader. De delar sitt sovutrymme med 20 andra personer. Många barn som Anna lider av psykisk stress och oro på grund av våldet de har tvingats bevittna. Flickan heter egentligen något annat. Foto: © UNICEF/Volpi

– Barnen i de drabbade områdena utsätts för enorm stress på grund av konflikten, säger Giovanna Barberis, chef för UNICEF i Ukraina. Mest utsatta är de som tvingats söka skydd i smutsiga, trånga och iskalla källare och skyddsrum, barn som lever på gatorna, och de som kommer från fattiga familjer eller har fått sina hem förstörda.

Sedan september har tusentals människor i de områden där striderna är som mest intensiva tvingats tillbringa största delen av sin tid i minst tolv skyddsrum. Människorna i skyddsrummen har liten eller ingen tillgång till vatten, sanitet eller mat. Rummen varierar i storlek, men enbart i Donetsk uppges 1 000 barn regelbundet söka skydd från beskjutning.

– Vi påminner alla parter i konflikten att se till att barn inte utsätts för fara, och uppmanar det internationella samfundet att agera nu för att se till att tusentals utsatta barn får hjälp, säger Giovanna Barberis.

UNICEF har delat ut paket med hygienprodukter till mer än 1 100 barn och vuxna som just nu bor i skyddsrum och källare. Vi kommer också snarast att börja dela ut vinterkläder till minst 10 000 utsatta barn i de konfliktdrabbade områdena. Men mer pengar behövs för att akut kunna möta behoven hos de drabbade barnen och familjerna i Ukraina. Totalt har 1,5 miljoner människor tvingats på flykt i de konfliktdrabbade områdena.

Var med oss och kämpa för barn som drabbas av konflikter och katastrofer. Ge en gåva idag.

Barnen i Ukraina måste skyddas från våldet

UNICEF oroas av det ökade våldet i Ukraina. Vi ser särskilda risker med hur barnen i landet påverkas, och vädjar till alla parter att se till att inga barn kommer till skada.

Det har kommit rapporter om att barn hamnat mitt i oroligheterna, och att några till och med ska ha skadats av våldet i Kiev. UNICEF arbetar just nu för att bekräfta dessa rapporter, och övervakar situationen för barnen i landet noggrant. Alla parter har en skyldighet att se till att barnen skyddas.

Barn är särskilt sårbara i situationer av våld och konflikt. Det är inte bara våldet som kan skada, men också de traumatiska effekterna av att bli vittne till våldshandlingar. Det finns också en ökad risk att barn kommer ifrån sina föräldrar när kaos uppstår, och grundläggande samhällstjänster för barn kan också påverkas negativt.

I de drabbade områdena har några skolor redan stängt, och det är svårare att nå fram till vårdcentraler och sjukhus. I detta läge måste man se särskilt till barnen för att stötta dem.

Hjälp barn som drabbats av konflikt och katastrof, ge en gåva här. Tack!

Marynka föddes frisk trots att hennes mamma har hiv

Tack vare våra effektiva behandlingsmetoder föds idag friska barn till mammor som lever med hiv. Marynka är en av dem. ”Viruset hade redan inneburit så många tråkigheter i mitt liv, och jag ville inte att det skulle bli likadant för mitt lilla barn”, berättar Olga, en ung mamma i Ukraina.

Mamma Olga från Ukraina har hiv. Men lilla Marynka föddes frisk. Foto: UNICEF/Pirozzi

Mamma Olga från Ukraina har hiv. Men lilla Marynka föddes frisk. Foto: UNICEF/Pirozzi

UNICEF arbetar både för att förhindra spridningen av hiv och med stöd till de som drabbas. Vi bygger ut mödravårdscentralernas program som hindrar överföring av hivsmitta från mamma till barn, arbetar för att fler barn med hiv ska få bromsmediciner och informerar ungdomar om hur de kan skydda sig. Det effektiva behandlingsprogrammen med bland annat bromsmediciner till mammor och spädbarn skyddar de små under både själva graviditeten, förlossningen och amningen. På så sätt räddas många små barns liv.

Redan när mamma Olga var 25 år blev hon smittad med hiv. När hon senare fick reda på att hon var gravid begav hon sig genast till staden Odessas hiv/aids-center och sa till dem: ”Snälla hjälp mig rädda mitt barn.” Tack vare det är Marynka idag en frisk femåring och Olga en stolt mamma.